EN

 IKONY WNP__og2.jpg Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych !

Sekcja praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych zaprasza przedstawicieli grup studenckich I roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, do obioru segregatorów potrzebnych do gromadzenia dokumentacji studenckich praktyk zawodowych.

W powyższej sprawie, przedstawiciele grup zgłaszają się do pokoju 3123, z listą studentów grupy wydrukowaną z systemu USOS.

 

IKONY WNP__og6.jpgUwaga studenci II roku DU ID !

Spotkanie informacyjne dotyczące PRAKTYKI DYPLOMOWEJ dla grupy DUID (2 rok, studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się  08.11.2017r. o godz. 9,35 w s.3232 .

IKONY WNP__og3.jpgUwaga studenci I roku!

Osoby, które dotychczas nie podpisały ślubowania (dotyczy przyjętych na I rok studiów I i II stopnia) proszone są o pile zgłoszenie się do Dziekanatu. Niedopełnienie do dnia 5 listopada 2017 r. formalności związanych z podjęciem studiów będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów ( par.33 pkt.3 Regulaminu Studiów w APS).

 

KREDYTY STUDENCKIE

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie znajdują sie aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich.

UWAGA!

Na wniosek studenta na suplemencie do dyplomu można zamieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.:

  • miejscu odbycia praktyk,

  • publikacjach,

  • wyróżnieniach i nagrodach,

  • wybitnych osiągnięciach sportowych,

  • uczestnictwie w organizacjach studenckich ( Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Biuro Wolontariatu).

Wniosek kierowany do dziekana należy złożyć w dziekanacie  wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (dziennik praktyk, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, pierwsza strona publikacji itp.) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy załączyć płytę CD z wersją elektroniczną informacji, która ma zostać zamieszczona w Suplemencie oraz podpisany wydruk.

Aktualności

07-12-2017

NAGRODZONE DYPLOMY 2016 - IEA

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy laureatek nagrody JM Rektora APS za najlepsze dyplom…
20-11-2017

Jubileusz Prof. Cz. Czabały

W piątek 24 listopada świętowaliśmy uroczyście 50-lecie pracy naukowej Profesora Czesława Czabały
29-11-2017

APS na Madagaskarze

Studenci III roku Psychologii Społeczności zorganizowali na terenie uczelni akcję APS na Madagaskarze. Projekt, koordynowany przez dr Annę Zajenkowską, miał na celu zapoznanie społeczeństwa akademicki…