EN

  

IKONY WNP__og6.jpg

UWAGA !

 W związku ze zmiana struktury organizacyjnej w Akademii powstaje jedna jednostka zajmująca się obsługą spraw studenckich pod nazwą:

 BIURO SPRAW STUDENCKICH

 w związku z tym z dniem 16 września 2019 r. obsługa spraw studentów:

 

  • Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
  • Wydziału Nauk Pedagogicznych
  • Kolegium Edukacji Artystycznej

 prowadzona będzie:

 

STUDIA STACJONARNE:

BUD. C  I PIĘTRO p. 3144 w godzinach:

poniedziałek – piątek 8,30 – 14,30 (przerwa 12,00 – 12,30)

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

BUD. C I PIĘTRO p.3141 w godzinach:

poniedziałek                                               - 10,00 – 13,30

wtorek                                                       - 10,00 – 13,30

środa                                                          - 12,00 – 15,00

czwartek                                                    - dzień pracy wewnętrznej

piątek                                                         - 10,00 – 13,30

sobota (w okresie zjazdów)                         -   9,00 – 14,00

 

SEKCJA PRAKTYK:

BUD. C I PIĘTRO p.3123 w godzinach:

poniedziałek                                               - 10,00 – 13,30

wtorek                                                       - 10,00 – 13,30

środa                                                          - 12,00 – 15,00

czwartek                                                    - dzień pracy wewnętrznej

piątek                                                         - 10,00 – 13,30

 

IKONY WNP__og6.jpg Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych APS od dnia 16.09.2019 r.:

PEDAGOGIKA – studia I  i  II stopnia

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite studia magisterskie

 

Obsługa administracyjna - Pani Irena Kotańska :

poniedziałek 8,30 – 14,30    (przerwa 12,00 – 12,30)

środa 8,30 – 11,30

czwartek 8,30 – 14,30    (przerwa 12,00 – 12,30)

 

PSYCHOLOGIA - jednolite studia magisterskie

PEDAGOGIKA SPECJALNA - jednolite studia magisterskie

 

Obsługa administracyjna – Pani Katarzyna Wojciechowska:

poniedziałek 8,30 – 14,30    (przerwa 12,00 – 12,30)

środa 8,30 – 11,30

czwartek 8,30 – 14,30    (przerwa 12,00 – 12,30)

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA– studia I  i II stopnia

INTERDYSCYPLINANE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ

– studia II stopnia

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA

– studia II stopnia

 

Obsługa administracyjna – Pani Ewa Wild:

wtorek 8,30 – 14,30  (przerwa 12,00 – 12,30)

środa – 11,30 – 14,30

piątek 8,30 – 14,30  (przerwa 12,00 – 12,30)

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH –

studia I  i  II stopnia

PRACA SOCJALNA – studia I stopnia

SOCJOLOGIA – studia I  i  II stopnia

 

Obsługa administracyjna  - Pani Beata Obrębska

wtorek 8,30 – 14,30  (przerwa 12,00 – 12,30)

środa – 11,30 – 14,30

piątek 8,30 – 14,30  (przerwa 12,00 – 12,30)

 

 

 

IKONY WNP__og6.jpg

Od 1 października 2019 roku wchodzi w życie

nowy Regulamin Studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Nowy Regulamin studiów nie przewiduje możliwości wznawiania studiów.

Dlatego prosimy o terminowe wypełnianie obowiązków studenckich związanych

z rozliczeniem semestru letniego!

   

IKONY WNP__og6.jpg

Podania w sprawie warunkowego zaliczenia semestru oraz powtarzania semestru

należy złożyć do 20 września 2019 roku.

Osoby skreślone, nie posiadające statusu studenta, mogą składać podania

o wznowienie studiów jedynie do 30 września 2019 roku.

 

          

IKONY WNP__og4.jpgKREDYTY STUDENCKIE

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie znajdują sie aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich.

UWAGA!

Na wniosek studenta na suplemencie do dyplomu można zamieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.:

  • miejscu odbycia praktyk,

  • publikacjach,

  • wyróżnieniach i nagrodach,

  • wybitnych osiągnięciach sportowych,

  • uczestnictwie w organizacjach studenckich ( Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Biuro Wolontariatu).

Wniosek kierowany do dziekana należy złożyć w dziekanacie  wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (dziennik praktyk, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, pierwsza strona publikacji itp.) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy załączyć płytę CD z wersją elektroniczną informacji, która ma zostać zamieszczona w Suplemencie oraz podpisany wydruk.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego