EN

Regulamin seminariów

Regulamin seminariów dyplomowych i uzyskiwania tytułu zawodowego licencjata i magistra na WNP

Oferta seminariów dyplomowych

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Aktualności

14-02-2019

Wyrazy współczucia

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktor Ewy Żabczyńskiej byłego pracownika naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni, niezwykle ceniona przez studentów i nauczycieli akademickich pozosta…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2