EN

KONKURSY NCN (Narodowe Centrum Nauki)

Narodowe Centrum Nauki cyklicznie ogłasza następujące konkursy na finansowanie
KRAJOWYCH projektów badawczych:

 • OPUS - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • SONATA BIS - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
 • HARMONIA - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
 • MAESTRO - konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe,
 • FUGA - konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • ETIUDA - konkurs na stypendia doktorskie.
 • SYMFONIA - na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
 • TANGO - konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych

Ponadto, NCN ogłasza następujące konkursy na finansowanie
MIĘDZYNARODOWYCH projektów badawczych:

 • POLONEZ - konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy
 • BEETHOVEN - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
 • HERA (Humanities in the European Research Area) - program, którego misją jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy
 • JPI CH (The Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe) - finansowanie projektów badawczych, których cel stanowi uchronienie spuścizny pokoleń przed rozpadem, oraz inspirowanie prac pozwalających na wypracowanie narzędzi i metodologii służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
 • NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) - jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji
 • ERA-NET Smart Urban Futures - finansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych projektów badawczych odpowiadających na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Sieć wspiera badania angażujące naukowców, a także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, gmin, władz miejskich, przedsiębiorstw użyteczności publicznej itd.

 

Harmonogram konkursów w roku 2016

Rodzaj konkursu2016
Rozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wnioskówRozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
SONATA 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
SONATA BIS 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
HARMONIA 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
MAESTRO 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
FUGA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
SYMFONIA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
POLONEZ 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017

Aktualności

28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
18-07-2018

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Wyjątkowe wydarzenie edukacyjne! Kongres Rozwoju Systemu Edukacji już 10 września 2018 r. na Stadionie PGE Narodowym.