EN

KONKURSY NCN

Narodowe Centrum Nauki cyklicznie ogłasza następujące konkursy na finansowanie projektów badawczych:

  • OPUS - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • SONATA BIS - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
  • HARMONIA - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
  • MAESTRO - konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe,
  • FUGA - konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (konkurs otwarty do 17 marca 2014 r.),
  • ETIUDA - konkurs na stypendia doktorskie (konkurs otwarty do 17 marca 2014 r.).
  • SYMFONIA - na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce (konkurs otwarty do 17 marca 2014 r.).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Harmonogram konkursów w roku 2014

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie
naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków

Rozstrzygnięcie
konkursu do

OPUS

17 marca
15 września
17 czerwca
15 grudnia
17 grudnia
15 czerwca 2015

PRELUDIUM

17 marca
15 września
17 czerwca
15 grudnia
17 grudnia
15 czerwca 2015

SONATA

17 marca
15 września
17 czerwca
15 grudnia
17 grudnia
15 czerwca 2015

SONATA BIS

16 czerwca 16 września 16 marca 2015

HARMONIA

16 czerwca 16 września 16 marca 2015

MAESTRO

16 czerwca 16 września 16 marca 2015

FUGA

15 grudnia 16 marca 2015 16 września 2015

ETIUDA

15 grudnia 16 marca 2015 16 września 2015

SYMFONIA

15 grudnia 16 marca 2015 16 września 2015

 


 Jeśli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem wniosku o finansowanie projektów badawczych, prosimy skorzystać z instrukcji ułatwiającej wypełnienie wniosku w części dotyczącej osiągnięć naukowych.

1. Jak sprawdzić, czy czasopismo, w którym autor projektu opublikował swoje prace, znajduje się na liście Journal Citation Reports i jaki jest jego (czasopisma) aktualny „impact factor”?

Należy wejść na stronę www.isiknowledge.com i wybrać zakładkę Select a Database. Na ekranie ukażą się linki do trzech baz. Należy wybrać Journal Citation Reports. Wybór jednej z trzech opcji:

View a group of journals by
Subject Category or Publisher or Country/Territory
Search for a specific journal
View all journals

pozwoli znaleźć dane czasopismo, jeśli jest ono zamieszczone na liście Journal Citation Reports. Przy każdym czasopiśmie, które zostało umieszczone na tej liście znajduje się aktualny „impact factor”.

2. Jak sprawdzić łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji autora projektu oraz indeks Hirscha

Należy wejść na stronę www.isiknowledge.com i wybrać zakładkę Select a Database. Na ekranie ukażą się linki do trzech baz. Należy wybrać Web of Science. Skrócona instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie [PDF] Web of Science® Skrócona instrukcja obsługi.

Łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji oraz indeks Hirscha autor projektu znajdzie klikając w prawym górnym rogu Create Citation Report.


 

Aktualności

12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…