Instytut Edukacji Artystycznej

Logo1 M Kam

Dyrektor
dr hab., prof. APS Maciej Zychowicz

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych
dr Stefan Paruch

Sekretariat
Paweł Jakowlew

iea@aps.edu.pl

 

Katedra Sztuk Pięknych

Kierownik: prof. dr hab. Joanna Stasiak

Pracownia Malarstwa i Rysunku

Kierownik: dr hab., prof. APS Grzegorz Mroczkowski

  • prof. dr hab. Joanna Stasiak
  • prof. dr hab. Marzanna Wróblewska
  • dr Maria Kiesner

Pracownia Grafiki i Rzeźby

Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Bieńkuński

Pracownia Teorii i Historii Sztuki

Kierownik: dr Magdalena Janota-Bzowska

Pracownia Terapii przez Sztukę

Kierownik: dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota