EN

Łukasiewicz - Wieleba Joanna

Stanowisko:      adiunkt 

Funkcja:           kierownik Pracowni Heurystyki w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Email:               jlukasiewicz@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • 2009 - doktor w zakresie nauk humanistycznych, specjalność pedagogika; Wydział Nauk Pedagogicznych; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • 2001 - magisterium z zakresu pedagogiki; specjalność „Pedagog szkolny – Komputerowe Wspomaganie Kształcenia”; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

Zainteresowania naukowe

 • Pedagogika zdolności; identyfikacja zdolności, rodzinne uwarunkowania rozpoznawania i rozwoju zainteresowań i zdolności;
 • Pedagogika twórczości: heurystyka, łączenie edukacji informatycznej z szeroko pojętą twórczością;
 • Relacje nauczycieli i rodziców, współdziałanie środowisk na rzecz rozwoju dziecka;

Najważniejsze publikacje

Autorka, współautorka i współredaktorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości.

 • Baum, A., Łukasiewicz-Wieleba, J., Wiśniewska, J., Konieczna, I. (2017). Innowacyjne wspieranie rozwoju uczniów. Projekt Edukacja przez Szachy w Szkole. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2015). Kompleksowe wspieranie uczniów uzdolnionych. Program WARS i SAWA. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. Zainteresowania techniczne i informatyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Ruch Pedagogiczny 4/2015
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. (red.) (2014). Nauczyciele i rodzice. Komunikacja. Relacje. Współpraca. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. Rodzinne uwarunkowania rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci uczących się w szkołach publicznych i niepublicznych. Ruch Pedagogiczny 4/2014. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2013). Rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Łaszczyk, J., Jabłonowska, M., Łukasiewicz-Wieleba, J., Makaruk, A.R., Trzcińska-Król, M. (2012). Trening twórczości z komputerem. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Jabłonowska, M. Łukasiewicz-Wieleba, J. (red).(2011). Drogi rozwoju zainteresowań i zdolności, Warszawa: Universitas Rediviva.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M. (2010). Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. [w]: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe Część II, Warszawa: MEN.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M. (2010). Zdolności i twórczość. Wydawnictwo Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Projekty badawcze

 • 2016 - 2017  Korelaty nietypowych uzdolnień. Środowiskowe badania nad młodymi szachistami - wykonawca
 • 2014 - 2015  Systemowe wsparcie uczniów uzdolnionych – kierownik projektu
 • 2011 - 2012  Rodzicielskie sposoby rozpoznawania zainteresowań i zdolności – kierownik projektu
 • 2010 - 2011  Uczeń zdolny i twórczy w środowisku szkolnym – wykonawca
 • 2008 - 2009  Uczeń zdolny i twórczy wyzwaniem dla współczesnej edukacji – wykonawca
 • 2007 - 2008  Trening twórczości z komputerem w gimnazjum – wykonawca
 • 2005 - 2006  Trening twórczości z komputerem – wykonawca

Współpraca międzynarodowa

 • Współpraca z naukowcami Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie;
 • Współpraca w ramach działań Polskiego Towarzystwa Universalizmu;
 • Współpraca ze środowiskiem polonijnym oraz nauczycielami na Litwie;
 • Współpraca w ramach współorganizacji międzynarodowych konferencji poświęconych uczniom zdolnym;

Pełnione ważne funkcje

 • Kierownik Pracowni Heurystyki
 • Członek Senackiej Komisji ds. Promocji Uczelni w APS na lata 2017-2020
 • Członek Polish Network About Parents in Education
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Universalizmu
 • Członek Zespołu opiniującego wnioski szkół aplikujących o przyznanie i przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • literatura,
 • kultura wizualna
dr Joanna Łukasiewicz - Wieleba
17-12-2018

Wyrazy współczucia

Profesorowi Czesławowi Czabale przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Córki Marty. Jesteśmy blisko z Panem
06-11-2018

POKÓJ BADAŃ NAUKOWYCH

POKÓJ BADAŃ NAUKOWYCH APS - pomieszczenie przeznaczone do pracy indywidualnej lub zespołowej związanej z badaniami naukowymi realizowanymi na rzecz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzews…
07-12-2018

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW APS serdecznie zapraszają pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na Spotkanie Wigilijne 19.12.2018, godz. 11.30 w Audytorium im. Janusza Korczaka.