EN

Łukasiewicz - Wieleba Joanna

Stanowisko: adiunkt 

Funkcja: kierownik Pracowni Heurystyki w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Jednostka: Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Email: jlukasiewicz@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • 2009 - doktor w zakresie nauk humanistycznych, specjalność pedagogika; Wydział Nauk Pedagogicznych; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • 2001 - magisterium z zakresu pedagogiki; specjalność „Pedagog szkolny – Komputerowe Wspomaganie Kształcenia”; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

Zainteresowania naukowe

 • Pedagogika zdolności; identyfikacja zdolności, rodzinne uwarunkowania rozpoznawania i wzmacniania rozwoju zainteresowań i zdolności;
 • Pedagogika twórczości: heurystyka, łączenie edukacji informatycznej z szeroko pojętą twórczością;
 • Relacje nauczycieli i rodziców, współdziałanie środowisk na rzecz rozwoju dziecka;

Najważniejsze publikacje

Autorka, współautorka i współredaktorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości.

 • Łukasiewicz-Wieleba, J. (2018). Rozpoznawanie potencjału oraz wzmocnienia i ograniczenia rozwoju zdolności dzieci w narracjach rodziców. Wydawnictwo APS. ISBN 978-83-66010-10-9, 440 s.
 • Baum, A., Łukasiewicz-Wieleba, J. (2018). Korelaty uzdolnień szachowych. Środowiskowe badania nad młodymi adeptami królewskiej gry. Warszawa: Wydawnictwo APS. ISBN 978-83-64953-93-4, 224 s
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. (2018). „Zdolne dziecko” – o rodzicielskim etykietowaniu dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 6, s. 35–45.
 • Baum, A., Łukasiewicz-Wieleba, J., Wiśniewska, J., Konieczna, I. (2017). Innowacyjne wspieranie rozwoju uczniów. Projekt Edukacja przez Szachy w Szkole. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2015). Kompleksowe wspieranie uczniów uzdolnionych. Program WARS i SAWA. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. (red.) (2014). Nauczyciele i rodzice. Komunikacja. Relacje. Współpraca. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. Rodzinne uwarunkowania rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci uczących się w szkołach publicznych i niepublicznych. Ruch Pedagogiczny 4/2014. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2013). Rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Łaszczyk, J., Jabłonowska, M., Łukasiewicz-Wieleba, J., Makaruk, A.R., Trzcińska-Król, M. (2012). Trening twórczości z komputerem. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Jabłonowska, M. Łukasiewicz-Wieleba, J. (red).(2011). Drogi rozwoju zainteresowań i zdolności, Warszawa: Universitas Rediviva.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M. (2010). Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. [w]: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe Część II, Warszawa: MEN.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M. (2010). Zdolności i twórczość. Wydawnictwo Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Projekty badawcze

 • 2016 - 2017  Korelaty nietypowych uzdolnień. Środowiskowe badania nad młodymi szachistami - wykonawca
 • 2014 - 2015  Systemowe wsparcie uczniów uzdolnionych – kierownik projektu
 • 2011 - 2012  Rodzicielskie sposoby rozpoznawania zainteresowań i zdolności – kierownik projektu
 • 2010 - 2011  Uczeń zdolny i twórczy w środowisku szkolnym – wykonawca
 • 2008 - 2009  Uczeń zdolny i twórczy wyzwaniem dla współczesnej edukacji – wykonawca
 • 2007 - 2008  Trening twórczości z komputerem w gimnazjum – wykonawca
 • 2005 - 2006  Trening twórczości z komputerem – wykonawca

Współpraca międzynarodowa

 • Współpraca z naukowcami Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie;
 • Współpraca w ramach działań Polskiego Towarzystwa Universalizmu;
 • Współpraca ze środowiskiem polonijnym oraz nauczycielami na Litwie;
 • Współpraca w ramach współorganizacji międzynarodowych konferencji poświęconych uczniom zdolnym;

Pełnione ważne funkcje

 • Kierownik Pracowni Heurystyki
 • Członek Senackiej Komisji ds. Promocji Uczelni w APS na lata 2017-2020
 • Członek Polish Network About Parents in Education
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Universalizmu
 • Członek Zespołu opiniującego wnioski szkół aplikujących o przyznanie i przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • literatura, kultura wizualna,
dr Joanna Łukasiewicz - Wieleba
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…