EN

Śliwerski Bogusław

Stanowisko:    profesor kontraktowy APS

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki

E-mail:            bsliwerski@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 1977 – tytuł magistra, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, tytuł pracy: Wzór osobowy drużynowego ZHP
 • 1985 – stopień doktora, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, tytuł rozprawy: Metodologiczne aspekty naukowych dociekań nad istotą samowychowania
 • 1993 – stopień doktora habilitowanego, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł rozprawy: Przekraczanie granic wychowania. Od "pedagogiki dziecka" do antypedagogiki (Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1992)
 • 1999 – tytuł profesora, Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu, Prezydent RP, dziedzina nauk humanistycznych

Zainteresowania naukowe

 • Pedagogika ogólna, teorie wychowanie, współczesna myśl pedagogiczna
 • Pedagogika porównawcza,. Polityka oświatowa, pedagogika szkolna, pedagogika alternatywna
 • Pedeutologia, andragogika.

Wyróżnienia/nagrody

 • Nagroda Indywidualna w dziedzinie nauk społecznych Prezesa Rady Ministrów za tryptyk naukowy z makropolityki oświatowej (2016)
 • Nagroda indywidualna naukowa Ministra Edukacji Narodowej – 1999, 2002
 • Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za działalność organizacyjną w Prezydium Centralnej Komisji – 2016
 • Tytuł Honorowy Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2011) Uchwała Senatu Nr 797/ 2011
 • Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej – Uchwała Senatu 23 maja 2014
 • Medal Uniwersytetu Szczecińskiego – Sis qui es – Pro Publico Bono - Uchwała Senatu  2015
 • Tytuł Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Uchwała Senatu z dn. 19 maja 2015 r.
 • Doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Nagroda im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji (redakcja "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI")
 • Nagroda Specjalna – Statuetka „Skrzydła Wyobraźni“  nadana przez Kapitułę Konkursów  dotyczących innowacji w edukacji i dla edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  (2013)
 • Medal „Za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej” Uchwała Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu Nr 99 z dn. 24 września 2013 r.
 • Medal „Za Zasługi dla PSNT” –  przyznał Zarząd Krajowy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych (2014)
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Nagroda –Statuetka w ramach konkursu „Edukator Roku” 2015
 • Srebrny Medal Honorowy Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 2015
 • Indywidualna nagroda Rektora APS  2015

Najważniejsze publikacje

Autor ponad 700 artykułów i ponad 60 monografii naukowych:

Monografie:

 1. Śliwerski B., Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, s. 308.
 2. Śliwerski B., (współaut. R. Nowakowska-Siuta), Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015, s. 252
 3. Śliwerski B., Edukacja (w)polityce. Polityka (w)edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.
 4. Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.
 5. Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012.
 6. Śliwerski B., Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012
 7. Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo APS 2011.
 8. Śliwerski B., Klinika akademickiej pedagogiki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011.
 9. Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, Sopot: GWP 2010
 10. Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010.
 11. Śliwerski B., Súčasné teórie a smeryvovýchove a vzdelávaní, preklad Tomaš Jablonský, Hana Šimčiková, Katolická Univerzita v Ružomberku, Pedagogická Fakulta, Ružomberok 2009
 12. Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009.
 13. Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009
 14. Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk: Pedagogika GWP 2007.
 15. Śliwerski B., Rada szkoły. Rada oświatowa. Przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002
 16. Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001
 17. Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001, (wyd. II, 2008)
 18. Leksykon PWN – Pedagogika, współred. z B. Milerskim, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 19. Śliwerski B., Bariery i możliwości wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w reformowanej szkole, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Łódź 1999
 20. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998 (wyd. IX, 2015)
 21. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998 (wyd. II, 2008)
 22. Śliwerski B., Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, (wyd. II, 2008)
 23. Śliwerski B., Klinika szkolnej demokracji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996 (wyd. II, 2008)
 24. Śliwerski B., Wyspy oporu edukacyjnego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1993 (wyd. II, 2008)
 25. Śliwerski B., Przekraczanie granic wychowania. Od "pedagogiki dziecka" do antypedagogiki, Acta UniversitatisLodziensis, Folia Paedagogica et Psychologica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż 1992
 26. Śliwerska W., Śliwerski B., Edukacja w wolności, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1991 (II wyd. Kraków 1993).
 27. Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, NWH "Impuls", Kraków 1991 (wyd. 2 poprawione, rozszerzone), Kraków 1993

Redakcja podręczników akademickich z pedagogiki

 1. Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, tom 4, red. Bogusław Śliwerski, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne  2010
 2. Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badan naukowych, red. Bogusław Śliwerski, tom 3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006.
 3. Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, red. Bogusław Śliwerski , tom 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006.
 4. Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, red. Bogusław Śliwerski, tom 1, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006
 5. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski,  tom 2, WN PWN, Warszawa 2003
 6. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski,  tom 1, WN PWN, Warszawa 2003

REDAKTOR PRZEKŁADÓW ZAGRANICZNYCH PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH

 1. Heinz-Hermann Krűger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, przekład Dorota Sztobryn, Wstęp i red. Bogusław Śliwerski, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005
 2. Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, przekład Magdalena Wojdak –Piątkowska, wstęp i red.  Bogusław Śliwerski,  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005
 3. Průcha J., Pedagogika porównawcza. Podstawy międzynarodowych badań oświatowych, Śliwerski B., (red. nauk.), przekład Maria Politowicz, WN PWN, Warszawa 2004
 4. Idee pedagogiki filozoficznej. Pedagogika filozoficzna I, red. Sławomir Sztobryn i Bogusław Śliwerski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003
 5. Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, przekład Anna Kacmajor i Agata Sulak, red. i posłowie Bogusław Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Redakcja naukowa wydawnictw polskich i zagranicznych:

 1. Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, red. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski, Warszawa: Difin SA 2016, ss.215 (ISBN978-83-8085-202-0) APS
 2. O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego, red. Czesław Kupisiewicz, Bogusław Śliwerski, Sosnowiec: Wyższa Szkoła „Humanitas” 2014
 3. Edukacja alternatywna w XXI wieku, red. Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS” 2010.
 4. Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej, red. B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009.
 5. Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. Tom II. Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007
 6. Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, tom I. Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, red. B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007.
 7. Relativizaceautority a jejídopady na současnoumládež, współred. Alena Vališová, MáriaBratská, ISV, Praha 2005,
 8. Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. Eugenia Malewska i Bogusław Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002
 9. Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. Bogusław Śliwerski, , Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001
 10. Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, współred. Jacek Piekarski, Oficyna Wydawnicza  Impuls, Kraków 2000
 11. Pedagogiczne drogowskazy, współred. B. Juraś-Krawczyk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000
 12. Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole? wstęp i red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999
 13. Pedagogika alternatywna – dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1998
 14. Pedagogika alternatywna - dylematy teorii, Wstęp, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1995 (II wyd. Kraków 2000).
 15. Karkowska M., Czarnecka W., Przemoc w szkole,  red. B. Śliwerski, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1994
 16. Kontestacje Pedagogiczne, Materiały III Sekcji Zjazdu Pedagogów, red. i wstęp B. Śliwerski, Warszawa 10-12 1993, ZG PTP, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Warszawa 1993
 17. Schoenebeck H., Kocham siebie takim jakim jestem. Antypedagogiczna filozofia życia, przekład: Iwona Pańczakiewicz; red., B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1994.
 18. Schoenebeck H., Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, przekład, Natasza Szymańska, red. B. Śliwerski, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co. , Warszawa 1994
 19. Brühlmeier, Edukacja humanistyczna, przekład Iwona Pańczakiewicz, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1993
 20. Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1992 (Wyd. II zmienione, Kraków 1993).
 21. Edukacja w wolności, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1992,.
 22. Schoenebeck H., Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne, przekład D. Sztobryn, Studia Kulturowe i Edukacyjne UMK, Toruń 1991

Redaktor serii przekładów z pedagogiki steinerowskiej:

 1. Schuberth E., Matematyka w szkołach waldorfskich. Nauczanie wczesnoszkolne, tłum. Barbara Kowalewska, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2013
 2. Jaffke Ch. , Maier M.,  Języki obce dla wszystkich dzieci. Doświadczenia szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych, red. B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012.
 3. Oehlmann Ch. O sztuce opowiadania. Jak snuć opowieści, prawić baśnie, gawędzić i opowiadać historie. Vademecum praktyka, red. B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012.
 4. Köhler H.,  O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych. Duchowe podstawy praktyki wychowawczej, red. B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012.
 5. Kowalewska B., Mam czas dla dziecka. Pedagogika waldorfska dla najmłodszych. Propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu, przedszkolu i w żłobku, red. B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012.
 6. Patzlaff R., Saßmannshausen W., Kardel T., McKeen C., Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat, red. B. Śliwerski,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011.
 7. Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania. wersja angielska, red. Martyna Rawson, Tobias Richter, tłum. Maria Świerczek, Ewa Łyczewska, red. B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011
 8. Jaffke F., Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim, tłum. Barbara Kowalewska, red. B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011
 9. Edelglass S., Maier G., Gebert H., Davy J., Przezwyciężając dualizm. Zaślubiny myślenia i postrzeżeń, red. B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010.
 10. Neider A., Edukacja to więcej niż uczenie się. Przedszkole i szkoła w dialogu, red. B. Śliwerski,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009.
 11. Rittelmeyer Ch., Dzieciństwo w opresji. Pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa, tłum. Barbara Kowalewska, red. B. Śliwerski, Oficyn a Wydawnicza „Impuls”,   Kraków 2009
 12. Eller H., Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej. Wprowadzenie w specyfikę pracy, tłum. Michał Głażewski, red. B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 
 13. Carlgren F., Klingborg A., Wychowanie do wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera. Obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich, przekład Michał Głażewski, red. B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008.
 14. Patzlaff  R., Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka, tłum. Barbara Kowalewska, red.  B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008
 15. Kiersch J., Pedagogika waldorfska. Wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera, tłum. Barbara Kowalewska, red.   B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008
 16. Glasl F., Pomocy – konflikty! Koncepcje – ćwiczenia – metody praktyczne, tłum. Andrzej Murzyn i Barbara Kowalewska, red.: B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Redaktor serii podręczników akademickich pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

 1. Ambrozik W. , Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2016
 2. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015
 3. Murzyn A., Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.
 4. Cichosz M., Pedagogika społeczna. Zarys problematyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.
 5. Konopoczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.
 6. Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.
 7. Siemieniecki B.,  Pedagogika kognitywistyczne. Studium teoretyczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013
 8. Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.
 9. Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.
 10. Szymański M.J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013
 11. Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012
 12. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012
 13. Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012

Redaktor leksykografii pedagogicznej:

 1. Wielka Encyklopedia PWN, WN PWN, tom 25-30, redaktor haseł z pedagogiki, Warszawa 2004-2006

Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika Zespołu Teorii Wychowania  KNP PAN

„STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA” ISSN 2083-0998  (Lista B - MNiSW)

Prace zwarte popularnonaukowe:

 1. Śliwerski B., Ped@gog w blogosferze 2008-2009, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009.
 2. Śliwerski B., Ped@gog w blogosferze, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008
 3. Śliwerski B., W. Śliwerski, Ty - Inni - W Zespole, HOW, Kraków 1988,
 4. Śliwerski B., Rozmowy z drużynowym, HOW, Kraków 1987
 5. Śliwerski B., Jak rada radzi, HOW, Kraków 1987,
 6. Śliwerski B., O sztuce porozumiewania się, HOW, Kraków 1987
 7. Śliwerski B., Śliwerski W., Jak być zastępowym, HOW, Kraków 1986, (II wyd. MAW, Warszawa 1989,);
 8. Śliwerski B., Stalinizm w ZHP, HOW, Kraków 1989,
 9. Śliwerski B., Śliwerski W., Tylko dla instruktorów, HOW, Kraków 1989,
 10. Śliwerski B., Harcmistrzu skorzystaj, HOW, Kraków 1987
 11. Śliwerski B., Zwyciężaj sam siebie, HOW, Kraków 1987
 12. Śliwerski B., Przyrzeczenie w drużynie harcerskiej. Z dziejów metodyki, HOW, Kraków 1986, (wyd. V zmienione i rozszerzone 2009).
 13. Śliwerski B., Spotkania w instruktorskim kręgu, MAW, Warszawa 1983,

Artykuły w czasopismach i rocznikach naukowych po uzyskaniu tytułu naukowego profesora:

 1. Śliwerski B., Po raz ostatni – denek@amu.edu.pl [w:] Paideia – drogą do uniwersalizmu w wychowaniu. Księga dedykowana pamięci Profesora Kazimierza Denka – Honorowego Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, red. Leszek Pawelec, Szczecinek: PSNT 2016, s. 57-62  (ISBN 978-83-936269-5-3 )
 2. Śliwerski B., Paradygmaty współczesnej pedagogiki jedności [w:] Paideia – drogą do uniwersalizmu w wychowaniu. Księga dedykowana pamięci Profesora Kazimierza Denka – Honorowego Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, red. Leszek Pawelec, Szczecinek: PSNT 2016, s. 117-127  (ISBN 978-83-936269-5-3)
 3. Śliwerski B., Szkoła między terroryzmem  a pokojem (nie)nauczycielskim, [w:] Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? Red. Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s.152-181 (ISBN 978-83-8092-889-3)
 4. Śliwerski B., Autonomia [w:] Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016, s.126-132 (ISBN 978-83-7557-168-4) 
 5. Śliwerski B., Letnie Szkoły Młodych Pedagogów Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk  - w błogosferze [w:] Naukowa wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, red. Ewa Bochno, A. Korzeniecka-Bondar, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016,(ISBN  978-83-7431-492-3), s. 129-167.
 6. Śliwerski B., Słowo wstępne, [w:] Danuta Uryga, Elżbieta Gozdowska, Rada oświatowa w opiniach władz samorządowych i środowisk związanych z lokalną edukacją, Łódź: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2016, s. 5-11. (ISBN 978-83-89386-97-7)
 7. Śliwerski B., Makropolityczne uwarunkowania edukacji w szkole [w:] Pedagogika dialogu. Dialog jako droga rozumienia i samorozumienia, red. Dorota Jankowska, Marlena- Grzelak-Klus, Warszawa: Wydawnictwo APS 2016, s. 132-141 (ISBN 978-83-64953-41-5)
 8. Śliwerski B., Polityczne uwarunkowania „bolszewizmu” w etatystycznej polityce oświatowej III RP , Political conditions of "Bolshevism" in the educational policy represented by full-time jobs in the Third Republic of Poland, Horyzonty Wychowania  2015, vol. 14, No. 31, s. 15-47, e-ISSN 2391-9485
 9. Śliwerski B., Pedagogika serca w XXI wieku [w:] Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, red. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski, Warszawa: Difin SA 2016, s. 17-32 (ISBN978-83-8085-202-0)
 10. Śliwerski B., Słowo wstępne [w:] Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, red. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski, Warszawa: Difin SA 2016, s. 7-9 (ISBN978-83-8085-202-0)
 11. Śliwerski B., Pedagogika na zakręcie [w:] Różnice. Edukacja. Inkluzja, red. Alicja Komorowska-Zielony, Tomasz Szkudlarek, Gdańsk: Wydawnictwo UG 2015, s. 33-51 (ISBN 978-83-7326-843-2 (seria); ISBN 978-83-7865-354-7)
 12. Śliwerski B., Strategie reform edukacyjnych  w dobie neoliberalnej dominacji hiperkultury [w:] Oswitadljasuczasnosti. Edukacja dla współczesności, red. Wasilij Kremeń, Kijów: Wydawnictwo NacjonalnyjPiedagogiczeskijUniwiersitetimieni M. P. Dragomanowa  2015, tom I, s. 13-30 ISBN 978-966-931-020-0; ISBN 978-966-931- 021-7
 13. Śliwerski B., O wartości wychowania w degradowanym etycznie społeczeństwie informacyjnym, [w:] Edukacja małego dziecka. Przemiany rodziny i jej funkcji, tom 7, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Aleksandra Minczanowska, Cieszyn-Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015, s. 13-25 (ISBN 978-83-7587-468-6; ISBN 978-83-7850-788-8).
 14. Śliwerski B., Nauczyciele w gorsecie MENskich regulacji [w:] Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, red. Henryka Kwiatkowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015, s. 57-83 (ISBN 978-83-7850-173-2; ISBN 978-83-780-180-0)
 15. Śliwerski B., Współpraca szkoły z rodzicami w postsocjalistycznej Polsce między uniwersalizmem pedagogiki humanistycznej a polityczną mistyfikacją [w:] W trosce o wychowania, red. Teresa Zubrzycka-Maciąg, Mariusz Korczyński, Marzena Okrasa, Lublin:  Wydawnictwo UMCS 2015, s. 43-63 (UŁ) 978-83-7784-727-5
 16. Śliwerski B.,  Pedagogika wobec banalizacji makropolityki szkolnictwa wyższego i nauki [w:] Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności., red. Elwira J. Kryńska, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Anna Kienig, Warszawa:  Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN 2015 (UŁ) 978-83-7545-629-5
 17. Śliwerski B., Reformatorzy szkoły w chmurze (także banału) [w:] Innowacyjność w zarządzaniu edukacją, red. Leszek Pawelski, Szczecinek: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych 2015, s. 37-53. 978-83-936269-3-9
 18. Śliwerski B., Edukacja polska w kleszczach centralizmu i ignorancji polityków, [w:]Edukacja i nierówność. Trajektorie  sukcesu i marginalizacji, red. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Mirosław J. Szymański, Poznań: WN UAM 2014, s. 67-81
 19. Śliwerski B., Jak makropolityka oświatowa niszczy polską szkołę [w:] Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej, red. Ryszard Pęczkowski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015, s. 11-27 ISBN 978-83-7996-182-5
 20. Śliwerski B., Elitarność szkół alternatywnych [w:] Elitarne szkolnictwo średnie w krajach Europy Zachodniej. Studia z pedagogiki porównawczej, red. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2015, s.43-70 (ISBN 978-83-232-2914-8; ISSN 0083-4254)
 21. więcej ...

 

Projekty badawcze

 1. Grant NCN - członek zespołu badawczego (kierownik prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski) – Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie "interesów poznawczych" jego uczestników”  – Okres realizacji 2012-2015 nr DEC – 2011/03/B/HS6/01839
 2. Członek międzynarodowego zespołu badawczego – grant norweski: FSS/2013/IIC/W/0004 (termin realizacji: 4.11.2013 – 31.10.2015) Temat projektu: Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli - kurs i portal edukacyjny; kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM we współpracy z Vinafelag Polska Skolans í Reykjavík, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku, Szkoła Polska w Reykjaviku.
 3. Recenzent Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego w projekcie Matura – kwalifikacje - pracarealizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wolontariat)
 4. Ewaluator zewnętrzny w ramach projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w ramach  Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.(wrzesień 2012 – czerwiec 2013)
 5. Członek zespołu badania ewaluacyjnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (PO IiŚ) pt. „Wypracowanie potencjalnych kierunków interwencji w okresie programowania 2014 – 2020 w oparciu o doświadczenia z wdrażania XIII osi priorytetowej PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego“ (2012).
 6. Członek międzynarodowego zespołu badawczego (Czechy-Polska-Słowacja) realizującego projekt badawczy pt. Autorita a proměnyjejíhopojetí v edukačnímprostředí (registr. č. P407/10/0796  na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Pardubickiego (kierownik projektu: Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. IObszar tematyczny: „Změny  v koncepcíchvýchovy a vzdělávání v podmínkáchučícíse a pluralitníspolečnosti“  (GAČR, registračníčíslo 406/06/0546) czas realizacji: 2010-2012.
 7. Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
 8. Grant MNiSW (NCN) – 40 konkurs:  Badania własne – projekt indywidualny:"Uspołecznienie szkolnictwa publicznego w III RP"  - 26 miesięcy maj 2010-2013. Katedra Pedagogiki Szkolnej Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Nr 0111/B/H03/2011/40
 9. Kierownik projektu badawczego: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1. (Nr ORE/U/GPS/9/2010 )
 10. Członek polsko-norweskiego zespołu badawczego w sieci COST – realizującego projekt badawczy ROBUSD - ReducingBullyingStrenghteningDiversity” (2009-2010)
 11. Od 2008 r. recenzent grantów naukowych w Republice Słowacji i Republice Czech Agencji Grantowych  (Grantová agentura), które są odpowiednikiem polskiego Narodowego Centrum Nauki.
 12. Członek zespołu badawczego - grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2007-2010 – pt.Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji w kontekście polityki oświatowej i oddziaływań pedagogicznych. Kierownik : dr Alina Wróbel.  nr grantu:  504/061.
 13. Przewodniczący Kapituły Konkursu MEN na Najlepszy program wychowania przedszkolnego organizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (2009).
 14. Ekspertyza projektu Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dla MEN (2008)
 15. Kierownik zespołu badawczego przygotowującego diagnozę i  Strategię Edukacji Miasta Konstantynowa Łódzkiego na lata 2008-2013. (projekt przyjęty uchwałą Rady Miasta Konstantynów Łódzki)
 16. Koordynator projektu badań międzynarodowych w 2007 r.: School of Education, University of Nottingham, United Kingdom  reprezentowana przez Prof. Christophera Day’a  oraz Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki reprezentowany przez prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego i dr Joannę Michalak. Temat: schools as learning communities for all – szkoły jako społeczności (organizacje) uczące się dla wszystkich
 17. Superwizor Projektu rozwojowego dla szkół finansowanego ze środków EFS pt. Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności, Łódź 2008. 
 18. Zagraniczny ewaluator w tzw. cząstkowej ewaluacji EU-Projektu  PeriSCop.(Perspektivenwechsel in Schule und Curriculum für ein europäisches Bildungsprofil in der Lehrer(aus)bildung);  – Gł. koordynator - Amt für Lehrerausbildung weFrankfurcienad Menem (Niemcy).  Transnationales Meeting w Pardubicach  (Czechy)  w dn. 9.-13.2.2005
 19. Członek zespołu badawczego w grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2006-2008: Tradycja i współczesność filozofii wychowania - pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Sławomira Sztobryna wychowania -  nr 1 H01F 031 29.
 20. Grant promotorski (wykonawca mgr Joanna Rachańska) – w wys. 18 tys. zł. (2005-2006) – Metaanaliza istoty samowychowania w świetle współczesnych teorii pedagogicznych – został zakwalifikowany do realizacji 24 stycznia 2005 r. i zarejestrowany pod numerem    1 H01F 102 28.  
 21. Grant promotorski (wykonawca mgr Małgorzata Kosiorek) – w wys. 16 tys. zł. (2004-2007) Metateoretyczna analiza współczesnej pedagogiki autorytarnej - Nr 1 HO1F 061 27 .
 22. Grant promotorski (wykonawca mgr Beata Owczarska) – został zakwalifikowany  4.07.2003 r.– Wewnątszkolne doskonalenie nauczycieli jako strategia wprowadzania zmian w szkole – (21 tys. zł.) i zarejestrowany pod numerem   2 H01F 038 25 .
 23. Projekt badawczy do KBN pt. „Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli  w kontekście pełnionej przez nich roli społecznej” (promotorski) został zakwalifikowany w lipcu 2001 r. do finansowania i zarejestrowany pod numerem 5 H01F 018 21 uchwałą  Zespołu Nauk Humanistycznych.  (20 000,- PLN).
 24. Kierownik polsko-szwajcarskiego projektu doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej (Das Interkulturelle Projekt Polen – Schweiz der LangzeitweiterbildungLuzern)  1999-2004.
 25. Projekt badawczy do KBN pt. „Szkolne rytuały i obrzędy w kontekście mitycznej podróży bohatera” (promotorski) został zakwalifikowany w styczniu 2001r. do finansowania i zarejestrowany pod numerem 5 H01F 080 20 uchwałą  Zespołu Nauk Humanistycznych.  (15 000,-PLN) .


Doświadczenia międzynarodowe

Zagraniczne kwerendy biblioteczne:

 • Uniwersytet w Bonn
 • Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giessen
 • Uniwersytet Wiedeński w Wiedniu – Austria
 • Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet w Żlinie, Uniwersytet w Pardubicach, Uniwersytet w Brnie  – w Czechach  
 • Uniwersytet J.A. Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytet Trnawski, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku i Uniwersytet Preszowski na Słowacji

Współpraca międzynarodowa

 • Uniwersytet Karola w Pradze
 • Uniwersytet Preszowski 
 • Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giessen

Pełnione funkcje, aktywności naukowe oraz przynależność do stowarzyszeń naukowych

Aktualne funkcje:

 1. Członek Prezydium Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów – przewodniczący Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznmych (2013-2016) , obecnie członek  Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznmych
 2. członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych POLSKIEJ AKADEMII NAUK (1997-1999, 1999-2003, 2003-2007; 2007-2010); wiceprzewodniczący KNP PAN (2007-2010), przewodniczący KNP PAN od 2011  (z wyboru)
 3. czlonek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej przy Wydziale I Nauk Humansitycznych i Społecznych PAN (2012 -2014) (mianowanie)
 4. wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (1993-1996; 2005-2010), członek Prezydium ZG PTP (w kadencji 1996 – 1999; 1999-2003; 2003-2008); przewodniczący Oddziału Łodzkiego PTP (2008-2012 z wyboru)
 5. członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 1997 r.); (mianowanie)
 6. Członek Kapituły Konkursu im. Ireny Lepalczyk - Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na najlepsze prace naukowe z pedagogiki społecznej (od 2005) (mianowanie)
 7. Czlonek Zespołu do spraw eksperckiej oceny czasopism - Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (2013 -2015)  (mianowanie)
 8. Przewodniczący Kapituły Konkursu MEN na Najlepszy Program Wychowania Przedszkolnego (2009 – MEN - ORE) (mianowanie MEN)

Współpraca recenzyjna z periodykami naukowymi:

 1. „The New Educational Review“ (od 2003)
 2. „Studia z Teorii Wychowania“ (od 2010 – redaktor naczelny)
 3. „Człowiek-Teraźniejszość-Edukacja” (od 2008)
 4. „Rocznik Pedagogiczny“ Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 1998 r.); 
 5. „Pedagogika Społeczna“ (od 2014)
 6. „Forum Oświatowe” (od 2000)
 7. AuxiliumSociale Novum (Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN (od 2002)
 8. „Chowanna“ (od 2002)
 9. „Problemy Wczesnej Edukacji” (od 2005) 
 10. „Przegląd Pedagogiczny” (od 2005)
 11. „Keryks” Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno-Pedagogiczno-Religijny (od 2005)
 12. "Wychowanie na co dzień" (od 1995),
 13. „Wychowanie w Rodzinie“ (od 2011)
 14. Harcerski Słownik Biograficzny (od.2004)
 15. „Kształcenie językowe” (od 2011)
 16. „Ars Educandi” - Zeszyty Naukowe Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (od 1998 r.).
 17. CieszyńskiAlmanach Pedagogiczny (od 2010 ) 
 18. Rocznik „Szkice Familiologiczne” Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (od 2015)
 19. StRuNa – Ogólnopolski Biuletyn Młodych Naukowców  (wyd. APS – od 2013 ) 
 20. „Nauki o Wychowaniu” (od 2014)

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Zespół Teorii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
 • Zespół Pedagogiki Ogólnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
 • Zespół do Badań nad Młodzieżą przy KNP PAN

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • poezja, poezja śpiewana, rock;
 • filatelistyka.

 

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…