EN

Żółciński Zbigniew Jan

Stanowisko:      adiunkt 

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Katedra Historii Wychowania

Email:               z_zolcinski@wp.pl

www:               www.zolcinski.com

 

Kariera naukowa

 • 2012: doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, tytuł rozprawy doktorskiej: Rola wychowawcza ojca w polskich rodzinach ziemiańskich w literaturze pedagogicznej oświecenia.
 • 2007: magister historii, specjalność archiwalna, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski.

 

Zainteresowania naukowe

 • wychowanie czasów oświecenia,
 • wychowanie w rodzinie ziemiańskiej, 
 • historia kultury pracy,
 • metodyka nauczania historii

 

Najważniejsze publikacje

 • Żółciński Z. J  (2014), Wybrane aspekty postrzegania, pochodzenia i rozwoju inteligencji w nawiązaniu do pism Jana Władysława Dawida, w: W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida, pod red. H. Markiewiczowej, Warszawa, s.  62-70.
 • Żółciński Z. J. (2014), Motywowanie studentów w warunkach niesprzyjających naukowej potrzebie osiągnięć, w: O dydaktyce szkoły wyższej zdaniem biologa i pedagoga, pod red. L. Tuszyńskiej, Warszawa, s.143-148.
 • Żółciński Z. J, Popiołek B. (2014), Zarządzanie i organizacja pracy nauczyciela z użyciem interaktywnych witryn internetowych spełniających najnowsze standardy AAS, „Zeszyty Nauk Pedagogicznych”,nr 4, s.181-193.
 • Żółciński Z. J (recenzja) (2013), Edyta Wolter: Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa, s. 586, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 3-4, s. 202-205.
 • Żółciński Z. J. (2013), Zróżnicowane ramy prawne ojcowskiej władzy rodzicielskiej obowiązujące na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku, „Biuletyn Historii Wychowania”, nr 30, s. 43-53.
 • Żółciński Z. J. (2013), Stereotyp roli wychowawczej ojca w świetle zbiorów przysłów Samuala Adalberga i Franciszka Koraba Brzozowskiego, w: W kręgu historii wychowania, pod red. H. Markiewicz, Warszawa,  s. 41-53. 
 • Żółciński Z. J. (2011), Rola biografii w kreowaniu wzorców wychowawczych, w: Propozycje szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,  red. J. Korczak, recenzent dr hab. prof. APS Grzegorz Szumski., Warszawa, s. 101 -109.
 • Żółciński Z. J. (2011), Rola wychowawcza ojca w polskich rodzinach ziemiańskich w świetle kodeksów obyczajowych końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku,  „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, z. 3-4,  s. 43-51.

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • grafika,
 • bieganie,
 • szermierka,
 • budownictwo jednorodzinne.
dr Zbigniew Jan ŻÓŁCIŃSKI
13-08-2018

KONSTYTUCJA DLA NAUKI

KONSTYTUCJA DLA NAUKI
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.