EN

Bardzińska Dominika

Stanowisko:      asystent,

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Email:               dbardzinska@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2011, magister pedagogiki, specjalność pedagogika zdolności i informatyki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • 2010 – 2011, staż w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości.
 • 2011 – dziś, zatrudnienie na stanowisku asystent w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

Zainteresowania naukowe

 • zdolności oraz twórczość dzieci i młodzieży, w szczególności ich diagnozowanie
 • poszukiwanie idealnego modelu diagnozy zdolności oraz potencjału twórczego uczniów szkół podstawowych, który bez przeszkód mógłby zaistnieć w praktyce pedagogicznej,
 • uwarunkowania rozwoju zdolności, takie jak: wpływy środowiska szkolnego, rodzinnego, rówieśniczego, mass mediów, nowoczesnych technologii,
 • stosowanie narzędzi technologii informacyjnej w edukacji oraz badaniach naukowych.

 

Najważniejsze publikacje

 • Bardzińska, D. (2016). Budowanie edukacyjnej wspólnoty. Artykuł przygotowany na Międzynarodową konferencję naukową pt.: „Wspólnotowość a solidarność - główne problemy filozoficzne i społeczne” organizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – złożony do druku.
 • Bardzińska, D. (2015). Wirtualny świat edukacji wyzwaniem dla nauczyciela uczniów zdolnych. Artykuł przygotowany na II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne - mistrz i uczeń w cyfrowym świecie” organizowanąprzez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – złożony do druku.
 • Bardzińska, D. (2015). Postawa jednostki budującej społeczeństwo obywatelskie w świetle twórczości Andrzeja Grzegorczyka, W: A. Góralski (red.), Andrzej Grzegorczyk. Człowiek i dzieło, Warszawa: Universitas Rediviva.
 • Bardzińska, D. (2014). Rola nowatorskich działań nauczyciela w procesie rozwijania zdolności uczniów. Edukacja ustawiczna dorosłych, nr 4/2014.
 • Bardzińska, D. (2014). Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii jako kluczowa kompetencja współczesnych nauczycieli, Artykuł na II Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „WWW. Człowiek w Cyberprzestrzeni, W:WWW. Człowiek w Cyberprzestrzeni. Informacja w świecie cyfrowym, wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – złożony do druku.
 • Bardzińska, D. (2013). Wokół sylwetki pedagoga zdolności, W: M. Jabłonowska (red.), Środowisko edukacyjne uczniów zdolnych, Warszawa: Universitas Rediviva.
 • Wieczorek, D. (2013). Miejsce współczesnych mediów w rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, W: WWW. Człowiek w Cyberprzestrzeni. Konteksty Pedagogiczne i Społeczne, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.
 • Wieczorek, D. (2012). Recenzja książki „Drogi rozwoju zainteresowań i zdolności”. Szkoła specjalna, nr 2/2012.
 • Wieczorek, D. (2011). Czynniki determinujące rozwój zainteresowań i zdolności ucznia, W: J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Wokół problematyki zdolności, Warszawa: Universitas Rediviva.

 

Projekty badawcze

 • 2017 - własny projekt badawczy - Diagnozowanie zdolności uczniów. W kierunku rozwiązań systemowych.
 • 2012- projekt badawczy finansowany w ramach dotacji podmiotowej przyznanej przez MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Akademii Pedagogiki Specjalnej - Udział mass mediów w rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży. Pełniona funkcja: wykonawca projektu.

 

Pełnione ważne funkcje

 • Od 2011 r. członkini Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu.

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Miłośniczka fotografii i grafiki komputerowej.
 • Pasjonatka sztuki kulinarnej, kulinariów polskich, włoskich i japońskich.
 • Amatorka rękodzielnictwa i krawiectwa
 • Zainteresowana literaturą piękną.
 • Wielbicielka filmów fantastyczno-naukowych, obyczajowych, historycznych i dokumentalnych.
mgr Dominika BARDZIŃSKA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…