EN

Baum Alicja

Stanowisko:      adiunkt                       

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości,
                        Pracownia Heurystyki

Email:               alicjabaum@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2011: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 1999: magister pedagogiki specjalnej, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Zainteresowania naukowe

 • pedagogika zdolności: rozpoznawanie i rozwijanie potencjału dziecka w środowisku rodzinnym, rodzinne uwarunkowania rozpoznawania i rozwijania zdolności dzieci, kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w szkole, instytucje pozaszkolne działające na rzecz rozwoju zdolności dzieci i młodzieży, współpraca nauczycieli i rodziców na rzecz rozpoznawania i rozwijania zdolności uczniów, nietypowe uzdolnienia i ich korelaty;
 • wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji specjalnej;

 

Najważniejsze publikacje

Monografie

 • Baum, A., Łukasiewicz-Wieleba, J.  (2018). Korelaty uzdolnień szachowych. Środowiskowe badania nad młodymi adeptami królewskiej gry. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Baum, A., Łukasiewicz-Wieleba, J., Wiśniewska, J., Konieczna, I. (2017). Innowacyjne wspieranie rozwoju uczniów. Projekt Edukacja przez Szachy w Szkole. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2015). Kompleksowe wspieranie uczniów uzdolnionych. Program Wars i Sawa. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2013). Rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Baum, A., Łukasiewicz-Wieleba, J. (2016). Koncepcja Wielorakich Talentów Twórczych C.W.Taylora w kontekście edukacji szachowej. W: (red.). B. Góra. Poradnik metodyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Zbiór artykułów. Warszawa: Polski Związek Szachowy, s.13-26.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2016). Wybrane problemy rodzinne a rozwijanie dziecięcych zainteresowań i zdolności. W: (red.) E. Adasiewicz, S. Cudak, Współczesna rodzina w Polsce – zagrożenia i nadzieje. Studia i Monografie nr 65. Łódź-Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, s. 201-216.
 • Baum, A. (2014). Konektywizm w edukacji społeczeństwa informacyjnego. W: S. Kuruliszwili (red.). Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 143-155.

Artykuły w czasopismach

 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2015). Postawy rodziców a rozpoznawanie i rozwijanie zdolności  dzieci; Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 4/2015, s. 48-58.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2015). Rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów niepublicznych szkół wiejskich i miejskich oraz ich uwarunkowania. Studia, Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, t. 25, red. Bożena Matyjas.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2014). Rodzinne uwarunkowania rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci uczących się w szkołach publicznych i niepublicznych. Ruch Pedagogiczny 4 (2014), s. 85-95.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2014). Wykształcenie matki jako czynnik różnicujący rodzicielskie strategie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci. Chowanna T.2(43), s. 301-320.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum, A. (2013). Problemy rodzinne a rozpoznawanie dziecięcych zainteresowań i zdolności. Praca Socjalna, nr 4/2013, s. 66-89.

 

Projekty badawcze

 • 2018-2019 kierownik projektu badawczego (2018/02/X/HS6/01438) Transformacja zdolności naturalnych w talent. Retrospektywne badania polskich arcymistrzów i arcymistrzyń szachowych; finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 2 - w realizacji.
 • 2016-2017 kierownik projektu badawczego (BSTP 8/16-I) Korelaty nietypowych uzdolnień. Środowiskowe badania nad młodymi szachistami;
 • 2014-2015 wykonawca projektu badawczego (BSTP 14/14-I) Systemowe wsparcie uczniów uzdolnionych, kierownik dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba;
 • 2012-2013 wykonawca projektu badawczego (BST 6/12-I) Rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności, kierownik dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba;
 • 2010-2011 udział w realizacji projektu badawczego (BST 4/10-1) Uczeń zdolny w środowisku szkolnym, kierownik  dr Małgorzata Jabłonowska;
 • 2009-2010 badania własne (BW6/09-I) Informatyzacja i komputerowe wspomaganie kształcenia specjalnego, kierownik dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk;

 

Pełnione ważne funkcje

 • Członek Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • turystyka i rekreacja,
 • reportaż
dr Alicja BAUM
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…