EN

Czarnecka Iwona

Stanowisko:     adiunkt,

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Katedra Historii Wychowania

Email:              iwonaczarnecka@op.pl

 

Kariera naukowa

 • 2012: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej (tytuł rozprawy doktorskiej: Szkolnictwo specjalne dla głuchych w Polsce po II wojnie światowej 1945-1991. Potrzeby społeczne a edukacyjne realia)
 • 2004: magister pedagogiki specjalnej, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: surdopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Zainteresowania naukowe

 • historia Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych; biografie dyrektorów placówki;
 • historia szkolnictwa specjalnego;
 • szkolnictwo dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących; kształcenie nauczycieli; metody nauczania dzieci z wadą słuchu;

Najważniejsze publikacje

Publikacje zwarte:

 • (2016) Markiewicz Hanna, Czarnecka Iwona (red.), Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Królestwie Polskim od jego ustanowienia do odzyskania przez Polskę niepodległości 1815-1918, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Artykuły naukowe:

 • (2016) Działalność Polskiego Związku Głuchych w latach 1966-1981, w: Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, vol. 28, nr 2, ss. 112-140
 • (2008) Ludowcy wobec reformy oświatowej Janusza Jędrzejewicza z 1932 roku w świetle prasy ludowej z lat 1932-1933 w: Przegląd Historyczno - Oświatowy, nr 1-2, s. 37-54
 • (2005) Działalność Sekcji Szkolnictwa Specjalnego ZNP na rzecz dzieci niesłyszących w: Przegląd Historyczno - Oświatowy, nr 3-4, s.169-184 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 •  (2016) Jan Papłoński - rektor Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, w: Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Królestwie Polskim od jego ustanowienia do odzyskania przez Polskę niepodległości 1815-1918 / Markiewicz Hanna, Czarnecka Iwona (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, ss. 133-143
 • (2014) Jan Papłoński - O wychowaniu i wychowawcy na podstawie "Zasad wychowania domowego" i "Zasad i zakresu wuchowania domowego oraz historyi metody poglądowej", w: W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida / Markiewicz Hanna (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss. 178-185
 • (2013) Działalność Polskiego Związku Głuchych w latach 1946-1965 w: W kręgu historii wychowania red. H. Markiewicz, Warszawa, Wydawnictwo APS
 • (2012) Kobiety piszące o wychowaniu i nauczaniu dzieci niesłyszących i niedosłyszących na łamach „Szkoły Specjalnej” w okresie II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej w: Kobieta a patriotyzm Konteksty historyczno-pedagogiczne XVI-XX wieku red. Elwiry J. Kryńskiej, Łukasza Kalisza, Artura Konopackiego, Białystok, Wydawnictwo TRANS HUMANA, s. 355-370
 • (2010) Wybrane problemy działalności szkół dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących w świetle zasobów archiwalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w: Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009) Seria Szkoła - Państwo - Społeczeństwo t. 3 red. Elżbieta Gorloff, Romuald Grzybowski, Andrzej Kołakowski, Kraków, Wydawnictwo Impuls, s. 329-341
 • (2009) Komunikacja nauczyciel - uczeń we współczesnej szkole w: Wartości w komunikacji różnych grup społecznych red. Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak – Chodaczek, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 261-274 - współautor Jacek Kulbaka
 • (2009) Poglądy na temat wychowania patriotycznego prezentowane na łamach Zrębu w: Patriotyzm a wychowanie red. Elwira J. Kryńska, Joanna Dąbrowska, Agnieszka Szarkowska, Urszula Wróblewska, Białystok, Wydawnictwo TRANS HUMANA
 • (2006) Współpraca Polskiego Związku Głuchych i Sekcji Szkolnictwa Specjalnego ZNP na rzecz osób głuchych w: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku t. 2 red. Elwira J. Kryńska, Białystok, TRANS HUMANA, s. 311-318

 Inne publikacje naukowe:

 • Bibliografia „Przeglądu Historyczno - Oświatowego” za 60 lat działalności wydawniczej (1947-2007) opracowanie Karol Poznański i Iwona Czarnecka, Przegląd Historyczno - Oświatowy  2007, nr 4, ss. 132 

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • podróże
 • książki
 • kino
dr Iwona CZARNECKA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…