EN

Czyżewska Monika

Stanowisko:    adiunkt

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Polityki Edukacyjnej

E-mail:            mczyzewska@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2015, doktorat nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, rozprawa na temat: „Pracownicy szkoły wobec zjawiska krzywdzenia dzieci w rodzinie”,
 • 2004, magister politologii ze specjalnością polityka społeczna, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, temat pracy: „Ochrona dziecka - świadka w sprawach o znęcanie się nad rodziną”,

 

Zainteresowania naukowe

 • Zapobieganie krzywdzeniu dzieci - w perspektywie porównań międzynarodowych
 • Zarządzanie szkołą - dyrektor jako lider zmiany
 • Wspierająca i pomocowa rola nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego wobec wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez szkołę
 • Szkoła wychowująca ku rywalizacji czy współpracy
 • Pedagogika Nowego Wychowania, progresywizm w edukacji, uczenie w działaniu
 • Edukacja spersonalizowana

 

Najważniejsze publikacje

 1. Obligatoryjne zgłaszanie podejrzenia krzywdzenia dziecka - czy dążymy ku rozwiązaniu optymalnemu, „Pedagogika Rodziny” 6(3)2016, s. 53-62.
 2. Rodzicielskie zaniedbania z perspektywy pracownika szkoły, w: J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania, Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s. 193-201.
 3. Efekt widza - nieudzielanie pomocy dzieciom krzywdzonym a środowisko szkoły, „Chowanna” 2010, R. 53(67), T. 1 (34).
 4. Uczelnia równych szans. O praktycznym wymiarze wprowadzania tutoringu na polskie uczelnie, w: K. Hirszel, R. Szczepanik, A. Zbonikowski, D. Modrzejewska (red.), Przeciwdziałanie społecznej defaworyzacji dzieci i młodzieży. Kontekst społeczno-edukacyjny. Materiały z konferencji  21 listopada 2008, Łódź., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 5. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem [recenzja książki E. Jarosz] „Pedagogika Społeczna”, R. 8, nr 3/4 (2009), s. 143-146. 
 6. Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia pracowników szkół, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2 (23)2008.
 7. Childhood without violence - involving children in the creation of programmes and decision making, w: Les enfants createurs d’Europe, Rada Europy, Strasbourg 2007.
 8. Raport z badań „Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia pracowników szkół podstawowych w dzielnicy Warszawa – Praga Południe”, w: Pracownicy szkół wobec problemu krzywdzenia dzieci w rodzinie, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2007.
 9. Dobre praktyki, w: R. Durda (red.), Przewodnik do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005.
 10. Udział dzieci w postępowaniu karnym – wyniki badań akt sądowych w ujawnionych przypadkach znęcania się nad rodziną, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 10/2005.

 

Projekty badawcze

 • 2007, Fundacja Dzieci Niczyje – koordynacja projektu badawczego „Szkoła bez przemocy” dotyczącego wiedzy, umiejętności i postaw pracowników szkoły w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.
dr Monika CZYŻEWSKA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…