EN

Dąbrowa Ewa

Stanowisko:     starszy wykładowca

Funkcja:           wydziałowy koordynator praktyk studenckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki
                       Zakład Pedagogiki Kultury

E-mail:             edab@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2003 - doktorat w zakresie nauk pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych
 • 1996-1998 – studia na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria), Wydział Teologii
 • 1996 – magisterium w zakresie pedagogiki religii i etyki, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Wydział Teologii

 

Zainteresowania naukowe

 • pedagogika społeczna, w tym przede wszystkim problem edukacji osób o różnym pochodzeniu kulturowym, przestrzeganie praw człowieka i umocowanie praw człowieka w przestrzeni edukacyjnej, problemy globalnego świata w perspektywie edukacyjnej, integracji społeczno-kulturowej, przeciwdziałania dyskryminacji;
 • edukacja wczesnoszkolna w perspektywie przygotowania do pracy w wielokulturowym środowisku;
 • socjologia edukacji – uwarunkowania procesu edukacji.

 

Publikacje

 • Dąbrowa E. (2016), Dobre zdrowie to lepsze życie, [w:] „E-globalna” modułowy elektroniczny podręcznik edukacji globalnej. Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa, dostęp na stronie: http://e-globalna.edu.pl/index.php?etap=10&i=1221
 • Dąbrowa E., Markowska-Manista U. (2014), Contact theory in multicultural, w: International Forum For Education. School Quality and Culture, 2014 no 1(7), Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 80-100.
 • Dąbrowa E., Markowska-Manista U. (2014), Discrimination against ethnic and national minority children in education: selected problems of education in EU countries with a focus on Poland; in: D. Kutsar, H. Warming (ed.), Children and nondiscrimination. Interdyscyplinary textbook, University Press of Estonia, s. 144-172.
 • Dąbrowa E. (2014), Kim jest dziś inny w Polsce?, w: R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga (red.) Spoglądając na stereotyp, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 12-31.
 • Dąbrowa E. (2014), Pedagogiczna recepcja hipotezy kontaktu a integracja dzieci pochodzenia migranckiego, w: J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, B. Boćwińska-Kiluk (red.), Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki, Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 177-19.
 • Dąbrowa E. (2012), Education policy in a view of the recognition of the Other/otherness, Deviancy and information space of education, Galljeja Print, Moscow, s. 202-214.
 • Dąbrowa E., Posłuszna E., Posłuszny J. (2010), On the Crisis in Multiculturalism: A Comparative Perspective, w: N. Popov, Ch. Wolhuter, B. Leutwyler, M. Mihova, J. Ogunleye (red.), Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, School Leadership and Social Inclusion, Bureau for Educational Services, p. 21-26.
 • Dąbrowa E. (2010), Kryzys edukacji międzykulturowej w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo (na przykładzie wybranych krajów), w: D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska (red.), Studia nad wielokulturowością, Księgarnia Akademicka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 199-212.
 • Dąbrowa E., Jankowska D. (red.) (2010), Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, APS, Warszawa.
 • Dąbrowa E., Markowska-Manista U. (red.) (2009), Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej/Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom.

 

Projekty badawcze / edukacyjne

 • 2016-2018 – projekt „Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa - Berlin" we współpracy z Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy – koordynatorka z ramienia APS.
 • 2015-2016 – projekt badań statutowych „Przygotowanie nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji międzykulturowej” – kierownictwo.
 • 2013-2014 - projekt badań statutowych „Recepcja teorii kontaktu w nauczaniu międzykulturowym” – kierownictwo.
 • 2010-2011 - projekt „I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie”we współpracy z Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy – udział.
 • 2009-2011 – projekt „Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt. Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację” we współpracy z Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy - udział.

 

Współpraca międzynarodowa

 • udział w konferencjach międzynarodowych
 • staże zagraniczne – Uniwersytet Milano-Biccoca (Włochy),  Uniwersytet Cukurova w Adanie (Turcja), Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy)
 • wizyty studyjne – Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy
 • projekty międzynarodowe - Cardiff (Walia), Berlin (Niemcy), Oranim (Izrael)

 

Pełnione ważne funkcje

 • członkostwo w Polskim Towarzystwie Pedagogiki Porównawczej,
 • członkostwo w Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Międzykulturowej
 • członkostwo w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • teatr,
 • podróże,
 • literatura faktu i biograficzna,
 • fotografia

 

 

dr Ewa DĄBROWA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…