EN

Fila Mariusz

Stanowisko:     wykładowca

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

E-mail:            filamar@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 1992, magister psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie

 • 1999, Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Twórczości, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Zainteresowania naukowe

 • metodologia badań
 • kształcenie uczniów zdolnych
 • interakcja człowiek-komputer

 

Najważniejsze publikacje

 • (2019) M. Fila, K. Kruś-Kubaszewska. ELECTRONIC BRAINSTORMING IN THE INNOVATION LABORATORY - NEW WAY OF VOCATIONAL TRAINING FOR SPECIAL EDUCATION TEACHERS, INTED2019 Proceedings, pp. 2017-2023.
 • (2019) M. Fila, A. Olechowska. INNOVATIVE APPROACHES OF ICT TEACHING IN VOCATIONAL EDUCATION OF PEOPLE WITH SPECIFIC LEARNING DISORDERS – PEDAGOGICAL PROJECT IN FIVE EUROPEAN COUNTRIES, INTED2019 Proceedings, p. 7921
 • (2017), Raport z badań Nastolatki 3.0  - współautorstwo
 • (2016), Organizational and educational needs of teachers of people with disabilities. Research report

 

Projekty międzynarodowe

 • Teaching ICT for People with Specific Learning Disorder Projekt nr: 2017-1-SE01-KA202-034573, termin realizacji: 1.11.2017 - 31.10.2019, ERASMUS+, rola w projekcie: kierownik projektu, 
 • Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs (i-LAB3) Projekt nr: 2014-1-PL01-KA202-003428, termin realizacji: 01.09.2014-31.08.2017, ERASMUS+, rola w projekcie: kierownik projektu, 
 • EIM - Empowerment In Mobility, Projekt nr: 2015-1-IT02-KA104-014597 (grudzień 2015-marzec 2016), ERASMUS+, rola w projekcie: kierownik projektu, jednostka koordynująca/wykonawca: APS,
 • V4 LEAD. A comparative study of leadership excellence and ethics in Central Eastern Europe. Numer grantu: 21220297, Visegrad Fund, rola w projekcie: tworzenie bazy danych

 

Współpraca międzynarodowa

 • AEVA - ASSOCIACAO PARA A EDUCACAO EVALORIZACAO DA REGIAO DE AVEIRO. Aveiro, Portugalia
 • CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo, Palermo, Włochy
 • CJD Maximiliansau, Niemcy
 • Hytton Technologies, Kista, Stockholm, Szwecja
 • Palacký University Olomouc, Czechy
 • PARVI NATIONALEN CENTAR PO DYSLEXIA, Rousse, Bułgaria

 

Pełnione ważne funkcje

 • zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego "International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies"(IJPINT), ISSN: 2392-0092
 • redaktor statystyczny czasopisma naukowego "Szkoła Specjalna", PL ISSN: 0137-818X
 • redaktor statystyczny czasopisma naukowego "Studies in Global Ethics and Global Education", ISSN: 2392-0890
 • redaktor statystyczny czasopisma naukowego "Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania", PL ISSN: 2084-7734
 • redaktor statystyczny czasopisma naukowego "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", PL ISSN: 0552-2188
 • redaktor statystyczny czasopisma naukowego "Praca Socjalna", PL ISSN 0860-3480

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • człowiek i jego środowisko
 • jazz fusion
 • rajzowanie
mgr Mariusz Fila
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…