EN

Florczak Przemysław

Stanowisko:     adiunkt,

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki,
                       Zakład Pedagogiki Kultury

Email:               florczak.aps@gmail.com, pflorczak@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2015: stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika za pracę „Losy zawodowe absolwentów pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturowa”, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, promotor: prof. dr hab. Danuta Gielarowska.
 • 2011: Studia podyplomowe, „CSR – społecznie odpowiedzialny biznes”, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.
 • 2006: tytuł magistra w zakresie pedagogiki za pracę „Poczucie własnej roli i statusu w rodzinie
 • i społeczeństwie osób starszych kategorii wiekowych”, Wydziała Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, promotor: prof. dr hab. Danuta Gielarowska.

 

Zainteresowania naukowe

 • Teoria i praktyka animacji społeczno-kulturowej (animacja jako metoda edukacji, animacja jako narzędzie partycypacji w kulturze oraz jako „metodyka” popularyzowania kultury)
 • Działalność organizacji sektora pozarządowego w Polsce i na świecie (organizacja, finansowanie, zarządzanie, public relations, wolontariat w sferze działań non-profit)
 • Problematyka społeczeństwa obywatelskiego oraz marketing wartości społecznych
 • Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym
 • Dydaktyka w szkolnictwie wyższym

 

Najważniejsze publikacje

 • P. Florczak, Partycypacja absolwentów w projektowaniu treści, metod, form kształcenia na poziomie akademickim, Pedagogika tom XXV nr 1, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016.
 • P. Florczak, Elementarne zagadnienia fundraisingowe. Przegląd metod fundraisingowych [w:] W. Wciseł (red.) Podręcznik Zarządzania NGO, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Warszawa 2015.
 • P. Florczak, Korczakowski dialog na uniwersytecie - o komunikacji uczelni wyższej z otoczeniem w świetle koncepcji Corporate Social Responsibility [w:] D. Jankowska (red.) Pedagogika dialogu. Wokół pedagogii Janusza Korczaka, Wyd. APS, Warszawa 2014.
 • P. Florczak, Sponsoring i Fundraising. Tworzenie oferty i umowy sponsorskiej [w:] E-learning w edukacji III sektora na wsiach - dobre praktyki szkoleniowe, publikacja w projekcie FIO "E - learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach" realizowanego przez LGD "Razem dla Radomki, Radom 2013.
 • P. Florczak, Recenzja książki Jarosława Gary Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, WAM 2008 [w:] Pedagogia Chrystiana, wyd. UMK Toruń, nr I/25 (2010).

 

Projekty badawcze / edukacyjne

 • 2010-2014  „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”, projekt EFS realizowany w APS Warszawa w latach 2010-2014, rola w projekcie: koordynator

 

Pełnione ważne funkcje:

 • od 2013 roku - Sekretarz Uczelnianej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w APS.
 • od 2016 roku - kierownik specjalności „animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną” w APS.

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Literatura faktu
 • Gry szkoleniowe
 • Grafika komputerowa
 • Komponowanie, aranżacja, programowanie, gra na instrumentach klawiszowych
 • Muzyka filmowa
dr Przemysław FLORCZAK
18-04-2019

II BIEG Marii Grzegorzewskiej

Zapraszamy serdecznie do udziału w drugiej edycji BIEGU Marii Grzegorzewskiej w dniu 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Parku Szczęśliwickim.
17-04-2019

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy życzy Rektor wraz z całą społecznością akademicką
08-04-2019

APS na kozetce

Jak to jest być obywatelem/-obywatelem APS? Często mówimy o problemach w komunikacji pomiędzy różnymi jednostkami APS, może czas zmian jest okazją, aby o tym porozmawiać? O tym co nam przeszkadza, co…