EN

Gajda Aleksandra

Stanowisko:    adiunkt

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

E-mail:            agajda@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2016, Doktorat: Nauki społeczne, pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
 • 2008, Magister pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,

Zainteresowania naukowe

 • korelaty kreatywności, kreatywność a osiągnięcia szkolne;
 • ukryte teorie kreatywności, postawy wobec kreatywności w edukacji, czynniki warunkujące sposób jej postrzegania;
 • rozpoznawanie zdolności i postaw twórczych dzieci i młodzieży oraz metody ich rozwijania;
 • drama w rozwijaniu kreatywności.

 

Najważniejsze publikacje

Prace zbiorowe:

 1. Karwowski, M., Gajda, A. (2010). Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Artykuły naukowe:

 1. Gajda, A., Karwowski, M., Beghetto R. A. (2017). Creativity and academic achievement: A meta-analysis. Journal of Educational Psychology, 109(2), 269-299.
 2. Gajda, A. (2016). The relationship and moderators of schoolachievement and creativity at different educational stages. Thinking Skills and Creativity. 19, 246-259.
 3. Gajda, A. (2015). Osiągnięcia szkolne i kreatywność – w poszukiwaniu przyczyn zróżnicowania relacji. Teraźniejszość – człowiek – edukacja. 2(70), 55-78
 4. Gajda, A. (2015). Kwestionariusz Stylu Funkcjonowania – narzędzie do badania stylu twórczości dzieci i młodzieży. Przegląd Pedagogiczny. 1 (2015), 271-285
 5. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowski, M. (2009). Korczakowskie inspiracje w edukacji dzieci i młodzieży: międzynarodowa szkoła letnia „Korczak’s ideas and contemporary childrem and youths problems”. Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo.1 (9), 111-116
 6. Gajda, A., Dziedziewicz, D., (2011). Twórcze inspiracje w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. Laboratorium Twórczego  Nauczyciela. Szkoła Specjalna. 2 (258), 147-150.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Jankowska, D. M., Gajda, A., Karwowski, M. (2015). How to develop children’s creativity and intercultural sensitivity: around creativity compass program. In: A.G. Tan, C. Perleth (Eds.), Creativity, Culture, and Development, pp.133-145, Singapore: Springer
 2. Gajda, A. (2011). Praca z bajką metodą dramy w edukacji elementarnej. [w:] M. Kołodziejski, M. Szymańska (red.) Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy - Dylematy - Inspiracje.: Płock: Wydawnictwo Naukowe PWSZ
 3. Gajda, A. (2010). Twórczy jest inteligentny, inteligentny niekoniecznie jest twórczy? Ukryte teorie twórczości nauczycieli początkowych etapów edukacji [w:] M. Karwowski, A. Gajda (red.). Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 4. Gajda, A., Dziedziewicz, D., (2010). O potrzebie wspierania rozwoju kreatywności dwulatka i młodszego przedszkolaka. [w:] M. Kołodziejski (red.). Wielorakie wymiary twórczości codziennej w teorii i praktyce edukacyjnej. Płock: Wydawnictwo Naukowe PWSZ
 5. Gajda, A. (2009). Bingo albo kulą w płot: Analiza eksploracyjna nauczycielskich nominacji w zakresie kreatywności. [W:] M. Karwowski (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS
 6. Gajda, A. (2008). Pudło czy strzał w dziesiątkę? Trafność nauczycielskich nominacji kreatywności. [W:] J. Łaszczyk; M. Jabłonowska (red.). Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Warszawa: APS.

Programy edukacyjne:

 1. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.
 2. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.
 3. 2009/2010 - przygotowanie programu rozwoju potencjału twórczego i prowadzenie treningów twórczości w projekcie Kompas Kreatywności w Szkole Podstawowej nr 343 z oddziałami integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty
 4. 2009/2010 – przygotowanie programu rozwoju zdolności twórczych, kompetencji społecznych i umiejętności uczenia oraz współorganizacja i koordynowanie działań w projekcie Zmotywowany Umysł, organizowanym przez Zakład Psychopedagogiki Kreatywności APS dla Gimnazjum nr. 142 i, Roberta Schumana w Warszawie

Projekty badawcze

 • 2012 – 2015 Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, UMO-2011/03/N/HS6/05073; charakter udziału w realizacji projektu: kierownik.

 • 2015-2016 Adaptacja TorranceTests of Creative Thinking (TTCT) do badania osób z niepełnosprawnością intelektualną– badanie pilotażowe. Projekt finansowany ze środków Akademii Pedagogiki Specjalnej, nr BSTM WNP 48; charakter udziału w realizacji projektu: kierownik.
 • 2007 – 2010 Grant APS BST 07/06-II „Szanse i bariery na drodze ku autokreacji – podłużne badania absolwentów psychopedagogiki kreatywności”. Grant w ramach badań statutowych APS. Kierownik projektu: dr hab. M. Karwowski; charakter udziału w realizacji projektu: wykonawca.
 • 2008- 2009 Grant APS „Efektywność treningu twórczości” kierownik projektu: mgr E. Wiśniewska, charakter udziału w realizacji projektu: wykonawca

 

Współpraca międzynarodowa

 • 2017 - Staż naukowy w Tokyo Woman’s Christian University, Tokio, Japonia

 

Wystąpienia konferencyjne i warsztaty

 1. Pudło czy strzał w dziesiątkę? Trafność nauczycielskich nominacji kreatywności. Międzynarodowa konferencja „Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji” Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 18-19.IX.2008
 2. Validity of teachers nominations of creativity: the role of implicit theories. International Summer Scholl: “Korczak’s ideas and contemporary children and youths problems” Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 21 – 27.IX.2008
 3. Kompas twórczości: Koncepcja nauczania do twórczości A. J. Cropley’a, VII Sesja Naukowo Metodyczna Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, Kraków 22 – 24.V.2009
 4. Psychopedagogika Kreatywności i Edukacja Włączająca – o projekcie „Kompas Kreatywności”. Konferencja – Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 22.X.2009r.
 5. Praca z bajką metodą dramy. Warsztat realizowany na I Laboratorium Twórczego Nauczyciela. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 22-23.X.2010r.
 6. O projekcie Kompas Kreatywności. Warsztat realizowany na III Forum Edukacyjnym organizowanym przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń oraz doradcy metodyczni m.st. Warszawy. Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego. Warszawa 1.IV.2011r

Pełnione ważne funkcje

 • Członkostwo w  Polskim Stowarzyszeniu Kreatywności,
 • Członkostwo w  European Council for High Ability,
 • redaktor naczelna Magazynu „Zdolności”,
 • Współpraca z Zespołem Małych Form Opieki i Wychowania „Chata”

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Góry, bieganie
 • Ilustrowanie literatury dziecięcej
dr Aleksandra Gajda
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…