EN

Galewska-Kustra Marta

Stanowisko:    adiunkt

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Pracownia Psychopedagogiki Kreatywności

E-mail:            mgalewska@aps.edu.pl

 

Życiorys naukowy

 • Od 2010 roku - adiunkt w Pracowni Psychopedagogiki Kreatywności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • W 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (specjalność: pedagogika twórczości), broniąc z wyróżnieniem na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego pracę przygotowaną pod kierunkiem Prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa J. Szmidta pt. „Stymulatory aktywności twórczej uczniów. Studium przypadku”.
 • W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii ogólnej z emisją głosu na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
 • W 2004 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki twórczości (AHE w Łodzi).
 • W 2002 roku ukończyła studia pedagogiczne (pedagogika wieku dziecięcego) na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe

Swoje zainteresowania naukowe i działalność badawczą skupia wokół:

 • ekologicznego wymiaru twórczości - środowiskowe uwarunkowania twórczości i rozwoju potencjału twórczego, w szczególności wpływy edukacyjne związane ze środowiskiem szkolnym oraz przestrzenią i miejscem jako kategoriami znaczącymi dla aktywności twórczej.
 • problematyki metodologii pedagogicznych badań jakościowych.

Jest autorką publikacji (monografii, artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych) z obu tych obszarów.

Działalność dydaktyczna

Pedagogika twórczości:

 • Dla studentów Psychopedagogiki Kreatywności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu jakościowych badań twórczości, pedagogiki twórczości, pedagogiki alternatywnej, metodyki kształcenia twórczego w edukacji przedszkolnej, szkolnej, seminaria licencjackie oraz autorski fakultet z zakresu literatury dla dzieci i praktycznego projektowania własnych książek edukacyjnych dla dzieci.
 • Drugie pole działalności dydaktycznej, to prowadzenie - dla szerokiego odbiorcy –szkoleń i treningów z zakresu: kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik heurystycznych, nauczania twórczości.
 • Współrealizatorka szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Nasza szkoła - szkołą wspierającą uzdolnienia” (realizowanego na terenie szkół i przedszkoli Płocka) oraz „Mazowieckie Talenty” - największego w Polsce projektu wychowania do twórczości, realizowanego w wielu miastach Mazowsza przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, trener twórczości w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” realizowanego przez MSCDN w Warszawie.

 

Logopedia:

W swojej pracy logopedycznej koncentruje się na prowadzeniu terapii zaburzeń mowy u dzieci, specjalizując się przede wszystkim w terapii opóźnionego rozwoju mowy i zaburzeń artykulacji. Swoją działalność logopedyczną realizuje także jako autorka bestsellerowej serii książek dla dzieci i rodziców „Uczę się mówić, wymawiać, opowiadać” (Wydawnictwo Nasza Księgarnia), z której książki o przygodach małego Pucia i muchy Fefe są znane rzeszom rodziców, maluchów i logopedów. Upowszechnia wiedzę na temat wspierania rozwoju mowy dziecka poprzez stałe wystąpienia w mediach oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów dla logopedów i rodziców.

 

Najważniejsze publikacje:

Książki naukowe:

 • Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Redakcja czasopism naukowych:

 • Lebuda, I., Galewska-Kustra, M., Glaveanu, Vlad P. (2016). Creativity and social interaction, Theories – Research – Applications, 3(2).

Książki edukacyjne dla dzieci:

Autorstwo koncepcji oraz opracowania logopedycznego i pedagogicznego  książkowej serii dla dzieci „Uczę się mówić, wymawiać, opowiadać”, Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Dotychczasowe książki w serii:

 • Galewska-Kustra, M. (2018, w druku). Pucio i ćwiczenia z mówienia, czyli nowe słowa i zdania. Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
 • Galewska-Kustra, M. (2017). Z muchą świat zwiedzamy i opowiadamy. Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
 • Galewska-Kustra, M. (2017). Pucio mówi pierwsze słowa. Wydawnictwo Nasza Księgarnia
 • Galewska-Kustra, M. (2016). Pucio uczy się mówić. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze dla najmłodszych. Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
 • Galewska-Kustra, M., (2015). Zeszytowy trening mowy, czyli ćwiczenia
 • logopedyczne dla dzieci. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Galewska-Kustra, M., (2015). Z muchą na luzie ćwiczymy buzie, czyli zabawy logopedyczne dla dzieci. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Galewska-Kustra, M., Szwajkowska, E., Szwajkowski, W. (2014). Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Wybrane artykuły/rozdziały w monografiach:

 • Galewska-Kustra, M. (2016, złożone do druku). Wspieranie rozwoju kreatywności dziecka jako element praktyki logopedycznej. O możliwych związkach logopedii z pedagogiką twórczości, w: Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej.
 • Lebuda, I., Galewska-Kustra, M., Glaveanu, Vlad P. (2016). Creativity and social interaction, Theories – Research – Applications, 3(2).
 • Galewska-Kustra, M. (2016). Space and Creativity: Students’ Opinions on School Space as a Component of the Creative Environment, Theories – Research – Applications, 3, 84-94.
 • Galewska-Kustra, M. (2016). ALA, czyli twórcze zmagania ze sobą – z perspektywy pedagoga twórczości, w: Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura szkoły? A. Sarnat-Ciastko, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej: Wrocław.
 • Galewska-Kustra, M. (2016). Z muchą na luzie ćwiczymy buzie, czyli o łączeniu terapii logopedycznej z rozwijaniem zdolności twórczych dziecka na podstawie literatury edukacyjnej dla dzieci, w: Małe dziecko – dużo pomysłów. Wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka, Piotrowicz, M. Walkiewicz-Krutlak, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
 • Galewska-Kustra, M. (2014). Stymulowanie rozwoju twórczości uczniów w środowisku szkolnym: potrzeby, możliwości, ograniczenia. W: R. Kowalski, O. Szynkarczyk (red.). Wychowanie we współczesnej szkole. Twórcze myślenie, aktywne działanie w szkole. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Lebuda, I., Wiśniewska, E. Galewska-Kustra, M. (2013). Educator of creativity on Polish job market - the analysis of professional experiences of Psychopedagogy of Creativity graduates. International Journal of Creativity and Problem Solving.
 • Galewska-Kustra, M. (2013). Studium przypadku. [W:] K. J. Szmidt. Pedagogika twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Galewska-Kustra, M. (2011). Szkoła wspierająca twórczość - koncepcja autorska i przykład szkolnej praktyki. [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Wokół problematyki zdolności. Tom 2. Warszawa: Wyd. Universitas Rediviva.
 • Galewska-Kustra, M. (2009). Studium przypadku w pedagogicznych badaniach nad twórczością. W poszukiwaniu praktycznych zastosowań metody. [W:] K.J. Szmidt (red.). Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria. Łódź: Wyd. AHE.
 • Galewska-Kustra, M., Szmidt, K.J., Modrzejewska-Świgulska, M., Kusztelak, E. (2009). Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń: razem i osobno. [W:] K.J. Szmidt, W. Ligęza (red.). Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie -Badanie -Wsparcie. Kraków: OTE Kangur.
 • Galewska-Kustra, M. (2009). Dwanaście kluczowych decyzji dla twórczości. Stymulowanie twórczości uczniów w koncepcji  Roberta J. Sternberga. [W:] S. Popek, R.E. Bernacka, C. W. Domański, B. Gawda, D. Turska i A.M. Zawadzka (red.). Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Galewska-Kustra, M. (2008). Szkoła jako miejsce stymulowania aktywności twórczej. Wychowanie do twórczości w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Artystycznej w Zakopanem. Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny, 10, 48-52.
 • Galewska-Kustra, M. (2007). Studium przypadku. [W:] K. J. Szmidt. Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Galewska-Kustra, M. (2006). Studium przypadku jako metoda badań pedagogicznych. Analiza krytyczna. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2, 103-117.
 • Galewska-Kustra, M. (2005). Kształcenie twórczych zdolności uczniów na przykładzie analizy wybranych programów dydaktycznych. [W:] W. Limont i J. Cieślikowska (red.). Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Tom 1. Kraków: IMPULS.
 • Galewska-Kustra, M. (2005). Twórcza inteligencja w szkole. [W:] K.J. Szmidt (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź: Wyd. WSHE.

 

Współpraca międzynarodowa i szkolenia zagraniczne

 • 2017 – staż naukowo-dydaktyczny obejmujący m.in. prowadzenie wykładów dla studentów studiów pedagogicznych i nauczycielskich, Tokyo Woman's Christian University, Tokio, Japonia. Jednostka kierująca: Akademia Pedagogiki Specjalnej na zaproszenie Prof. Mayumi Oie.
 • 2012 - Autobiographical Methodologies in adult education - szkolenie organizowane przez CIAPE - The Italian Permanent Learning Centre (Rzym). Grant Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2011-3-PL1-GRU03-22976).
 • 2006 - Direct Attention Thinking Tools - szkolenie organizowane przez The Edward de Bono’s Fundation (Malta). Grant Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (05/GR3/06-0063).
 • 2004 - Creativity in the classroom - wykłady i warsztaty dla studentów Uniwersytetu Alicante (Hiszpania), staż w ramach programu Socrates Erasmus.

 

Projekty badawcze

 • 2017 – w trakcie realizacji, grant APS: „Przestrzeń szkoły jako element środowiskowych uwarunkowań twórczości ucznia”. Rola w projekcie: Kierownik.
 • 2016 – grant APS: „Adaptacja baterii testów do ewaluacji twórczego potencjału Évaluation du Potentiel Créatif (EPoC) Todda Lubarta, Maud Besançon, Baptista Barbota”. Rola w projekcie: wykonawca. Kierownik projektu: mgr Ewa Wiśniewska.

 

Pełnione ważne funkcje

Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych:

 • Advisory board member, czasopismo Creativity: Theories-Research-Applications (od 2013)

Recenzent artykułów w czasopismach naukowych:

 • Creativity: Theories-Research-Applications
 • Europe’s Journal of Psychology

 

dr Marta Galewska-Kustra
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…