EN

Gielarowska-Sznajder Danuta

Stanowisko:     profesor

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki,
                       Zakład Pedagogiki Kultury

Kariera naukowa

 • 1953 – Matura z wyróżnieniem. Liceum ogólnokształcące w Dębicy.
 • 1957 – Magister na podstawie pracy pt. Malarskość pejzaży w Chłopach Władysława Rejmonta. Uniwersytet Jagielloński Wydział filologiczno-historyczny. Polonistyka, specjalność: teoria literatury.
 • 1967 – Doktor nauk humanistycznych na podstawie dysertacji pt. Umiejętność wypowiadania się na piśmie uczniów klasy szóstej w świetle badań eksperymentalnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Konopnicki. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny).
 • 1980 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie pracy pt. Dom studencki – jako środowisko wychowujące. Akademia Pedagogiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny).
 • 1991 – tytuł profesora nauk humanistycznych. Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 1996 – tytuł profesora zwyczajnego.

Promotor 15 doktoratów w zakresie pedagogiki szkolnictwa wyższego, kulturowych podstaw wychowania i międzygeneracyjnego przekazu kulturowego. Twórca katedr: Podstawowych Problemów Wychowania (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) oraz Pedagogiki Międzykulturowej (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum)

Zainteresowania naukowe

 • Projektowanie założeń i programów studiów pedagogicznych; funkcje i modele edukacyjne szkolnictwa wyższego;
 • Pionierskie zainteresowania badaniami jakościowymi oraz wprowadzenie w skali ogólnopolskiej pierwszych doświadczeń w zakresie badań jakościowych;
 • Problematyka akademickiego wychowania studentów; rozwój naukowy nauczycieli akademickich; elitarne kształcenie studentów; kształcenie studentów w zakresie kulturowych wartości i rodzimych tradycji w ich słowiańskim zakorzenieniu (język, obyczaje, wzory i kody kulturowe).

Wyróżnienia i nagrody

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987);
 • Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski (2013);
 • Kilkanaście nagród Dyrektora IPNiSW, Rektora PW oraz Rektora APS.
Prof. zw. dr hab. Danuta GIELAROWSKA-SZNAJDER
07-12-2017

NAGRODZONE DYPLOMY 2016 - IEA

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy laureatek nagrody JM Rektora APS za najlepsze dyplom…
20-11-2017

Jubileusz Prof. Cz. Czabały

W piątek 24 listopada świętowaliśmy uroczyście 50-lecie pracy naukowej Profesora Czesława Czabały
29-11-2017

APS na Madagaskarze

Studenci III roku Psychologii Społeczności zorganizowali na terenie uczelni akcję APS na Madagaskarze. Projekt, koordynowany przez dr Annę Zajenkowską, miał na celu zapoznanie społeczeństwa akademicki…