EN

Gielarowska-Sznajder Danuta

Stanowisko:     profesor zwyczajny

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki,
                       Zakład Pedagogiki Kultury

 

Kariera naukowa

 • 1953 – Matura z wyróżnieniem. Liceum ogólnokształcące w Dębicy.
 • 1957 – Magister na podstawie pracy pt. Malarskość pejzaży w Chłopach Władysława Rejmonta. Uniwersytet Jagielloński Wydział filologiczno-historyczny. Polonistyka, specjalność: teoria literatury.
 • 1967 – Doktor nauk humanistycznych na podstawie dysertacji pt. Umiejętność wypowiadania się na piśmie uczniów klasy szóstej w świetle badań eksperymentalnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Konopnicki. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny).
 • 1980 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie pracy pt. Dom studencki – jako środowisko wychowujące. Akademia Pedagogiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny).
 • 1991 – tytuł profesora nauk humanistycznych. Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 1996 – tytuł profesora zwyczajnego.

Promotor 15 doktoratów w zakresie pedagogiki szkolnictwa wyższego, kulturowych podstaw wychowania i międzygeneracyjnego przekazu kulturowego. Twórca Zakładu, a w 1996 roku Katedry Podstaw Pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej, Katedry Podstawowych Problemów Wychowania (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) oraz Katedry Pedagogiki Międzykulturowej (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum).

 

Zainteresowania naukowe

 • Projektowanie założeń i programów studiów pedagogicznych; funkcje i modele edukacyjne szkolnictwa wyższego;
 • Pionierskie zainteresowania badaniami jakościowymi oraz wprowadzenie w skali ogólnopolskiej pierwszych doświadczeń w zakresie badań jakościowych;
 • Problematyka akademickiego wychowania studentów; rozwój naukowy nauczycieli akademickich; elitarne kształcenie studentów; kształcenie studentów w zakresie kulturowych wartości i rodzimych tradycji w ich słowiańskim zakorzenieniu (język, obyczaje, wzory i kody kulturowe).

 

Wyróżnienia i nagrody

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987);
 • Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski (2013);
 • Kilkanaście nagród Dyrektora IPNiSW, Rektora PW oraz Rektora APS.

Najważniejsze publikacje

Autor ponad 180 publikacji, projektów i ekspertyz

Monografie:

 • Asystenci nauczycielami akademickimi, PWN, Warszawa 1991;
 • Dom studencki jako środowisko wychowujące, PWN, Warszawa 1981;
 • Organizacja kształcenia nauczycieli w politechnikach, PWN, Warszawa 1992 (wspólnie ze Stefanem M. Kwiatkowskim);
 • Starsi asystenci - kim są?, PWN, Warszawa 1986.

Wybrane publikacje

 • Elitarne kształcenie studentów (1991);
 • Funkcje nauczycieli akademickich (1990);
 • Funkcje kształcenia na poziomie wyższym edukacji (1990);
 • Ziemia i nazwy mówią ( 2009).
 • Gotowość do łamania zrutynizowanych schematów myślenia (2013)

 

Wybrane projekty badawcze

 • Kierownik ogólnopolskiego projektu węzłowego Doskonalenie Szkolnictwa Wyższego, badania prowadzone w latach osiemdziesiątych IPNiSW („Problem węzłowy 11”).

 

Najważniejsze pełnione funkcje

 • Kierownik Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej (IPNiSW, 1980-1991);
 • Kierownik Podstaw Pedagogiki (APS, 1992-2006);
 • Kierownik Komisji Senackich APS (Dydaktycznej; Rozwoju Uczelni; Badań Jakości Kształcenia, 1992-2006).

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • materialna kultura słowiańszczyzny;
 • historia języka polskiego i encyklopedie staropolskie;
 • hodowla kwiatów i kompozycie kwiatowe.

 

Prof. dr hab. Danuta GIELAROWSKA-SZNAJDER
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego