EN

Gralewski Jacek

Stanowisko:    adiunkt

Funkcja:         kierownik Pracowni Psychopedagogiki Kreatywności

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Pracownia Psychopedagogiki Kreatywności

E-mail:            jacekgralewski@o2.pl

 

Kariera naukowa

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2011);
 • magister pedagogiki specjalnej w zakresie psychopedagogiki kreatywności, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2004).

Zainteresowania naukowe

 • psychologia oraz pedagogika twórczości;
 • dydaktyka twórczości, edukacyjne uwarunkowania rozwoju twórczego potencjału jednostki;
 • uwarunkowania osiągnięć twórczych;
 • diagnostyka edukacyjna oraz pomiar kreatywności, zagadnienia trafności identyfikacji uczniów twórczych przez ich nauczycieli;
 • społeczna psychologia twórczości, ukryte teorie twórczości, uwarunkowania oceny dzieł twórczych;
 • identyfikacja i kształcenie uczniów zdolnych.

Najważniejsze publikacje

Artykuły w czasopismach:

2018

 • Gralewski, J., Karwowski, M. (w druku ). Are teachers’ implicit theories of creativity related to the recognition of their students’ creativity? The Journal of Creative Behavior, pp. 1–17, DOI: 10.1002/jocb.140
 • Kwaśniewska, J. M., Gralewski, J., Witkowska, E. M., Kostrzewska, M., Lebuda, I. (2018). Mothers’ personality traits and the climate for creativity they build with their children. Thinking Skills and Creativity, 27, 13-24.

2016

 • Karwowski, M., Dul, J., Gralewski, J., Jauk, E., Jankowska, D. M., Gajda, A., Chruszczewski, M. H., Benedek, M. (2016). Is creativity without intelligence possible? A Necessary Condition Analysis. Intelligence, 57, 105-117.
 • Karwowski, M., Jankowska, D. M., Gralewski, J ., Gajda, A., Wiśniewska, E., Lebuda, I. (2016). Greater male variability in creativity: A latent variables approach. Thinking Skills and Creativity, 22, 159-166.
 • Gralewski, J. (2016). Teachers’ Beliefs About Creativity and the Possibilities of Developing it in Polish High Schools: A Qualitative Study. Creativity Theories – Research – Applications, 3(2), 292-329.
 • Gralewski, J., Lebuda, I., Gajda, A., Jankowska, D. M., Wiśniewska, E. (2016). Slumps and jumps: Another look at developmental changes in creative abilities. Creativity Theories – Research – Applications, 3(1), 152-177.
 • Strutyńska, E., Gralewski, J., Lebuda, I. (2016). Trudno, trudniej, najtrudniej? Obciążenia zawodowe nauczycieli a klimat organizacyjny w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Studia z teorii wychowania, VII(2), 137-156.

2015

 • Karwowski, M, Gralewski, J., Szumski, G. (2015). Teachers’ effect on students’ creative self-beliefs is moderated by students’ gender. Learning and Individual Differences, 44, 1-8.
 • Gralewski, J. (2015). The psychology of creativity: A discussion between creative potential and its realization. Creativity Theories – Research – Applications, 2(1), 49-55.
 • Strutyńska, E., Lebuda, I., Gralewski, J. (2015). Ewaluacja ewaluującego: Inwentarz Nadzoru Pedagogicznego - sprawowanego przez dyrektora szkoły. Założenia teoretyczne i własności psychometryczne narzędzia. Ruch Pedagogiczny, LXXXVI (4), 43-60.

2013

 • Karwowski, M., Lebuda, I., Wiśniewska, E, & Gralewski, J. (2013). Big Five personality factors as the predictors of creative self-efficacy and creative personal identity: Does gender matter. Journal of Creative Behavior, 47, 215-232. (IF 2012 = 0.594)
 • Karwowski, M. & Gralewski, J. (2013). Threshold hypothesis: Fact or Artifact? Thinking Skills and Creativity, 8, 25-33. (IF 2011 = 0.85)

2012

 • Gralewski, J., Weremczuk, E., & Karwowski, M. (2012). Intelligence and creativity of Polish middle-school students: Looking for the threshold hypothesis. New Educational Review, 29, 328-338.(IF 2011 = 0.08)
 • Gralewski, J. & Karwowski, M. (2012). Creativity and school grades: A case from Poland. Thinking Skills and Creativity, 7, 198-208. (IF 2011 = 0.85)

2011

 • Karwowski, M. & Gralewski, J. (2011). Zmotywowana kreatywność. Synergia motywacyjna postawy twórczej młodzieży. Chowanna, 2, 45-58.

2007

 • Karwowski, M., Gralewski, J., Lebuda, I., & Wiśniewska, E. (2007). Creative teaching of creativity teachers: Polish perspective. Thinking Skills and Creativity, 2, 57-61.(IF 2011 = 0.85)

 

Rozdziały w monografiach:

2014

 • Gralewski, J. (2014). Kreatywny uczeń w oczach nauczyciela: kilka słów o tym czy nauczyciele trafnie rozpoznają twórczy potencjał swoich uczniów. [W:] R. Kowalski, O. Szynkarczyk (red.), Wychowanie we współczesnej szkole (s. 66-96). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

2013

 • Karwowski, M. & Gralewski, J. (2013). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH: (konstruktywnie krytyczna) analiza psychometryczna (s. 211-244). [W:] M. Kuśpit (red.). Barwy twórczości. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2010

 • Gralewski, J. (2010). Rozpoznawanie wytworów twórczych i odtwórczych przez nauczycieli jako umiejętność niezbędna w procesie identyfikacji uczniów kreatywnych. [W:] M. Kołodziejski (red.). Wielorakie wymiary twórczości codziennej w teorii i praktyce edukacyjnej. Płock: Wydawnictwo Naukowe PWSZ.

2009

 • Gralewski, J. (2009). Nauczycielskie koncepcje twórczości. Podmiotowe uwarunkowania oceny twórczości (s. 264-275). [W:] St. Popek, R. E. Bernacka, C. W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A. M. Zawadzka (red.). Psychologia twórczości nowe horyzonty. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Gralewski, J. (2009). Testy zdolności twórczych w Polsce (s. 77-104). [W:] M. Karwowski (red.). Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.
 • Gralewski, J. (2009). Badanie osobowości twórczej i stylów tworzenia (s. 129-152). [W:]
  Karwowski (red.). Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.
 • Gralewski, J. (2009). Ocena poziomu twórczości wytworu (s. 197-226). [W:] M. Karwowski (red.). Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.
 • Gralewski, J. (2009). Struktura czynnikowa Testu Zdolności Twórczych Tadeusza Żuka (s. 105-118). [W:] M. Karwowski (red.). Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

2008

 • Gralewski, J. (2008). Implikacje pedagogiczne badań nad potocznymi teoriami twórczości. [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Warszawa: APS.

2006

 • Gralewski, J. (2006). Nauczycielskie koncepcje oceny wytworów twórczych (s. 29-50). [W:] W. Dobrołowicz, K.J. Szmidt, I. Pufal-Struzik, U. Ostrowska, J. Gralewski (red.). Kreatywność – kluczem do sukcesu w edukacji. Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

2005

 • Gralewski, J. (2005). Skuteczność metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów technicznych (s. 110-128). [W:] W. Dobrołowicz, J. Gralewski (red.). Kreatywność nowe aspekty poznawcze i praktyczne. Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
 • Ukleja, E., Ukleja, B., Gralewski, J. (2005). Myślenie twórcze w procesie zapamiętywania – czyli twórcze oblicze mnemotechnik (s. 217-235). [W:] W. Dobrołowicz, J. Gralewski (red.). Kreatywność nowe aspekty poznawcze i praktyczne. Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

2004

 • Gralewski, J. (2004). Piramida Skojarzeń jako nowa metoda pomocna w tworzeniu (s. 343-356). [W:] S. Popek, R.E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska (red.). Twórczość w teorii i praktyce. Lublin: UMCS.

Redakcja prac zbiorowych:

2007

 • Dobrołowicz, W., Bednarek, J., Stasiak, M.K., Gralewski, J. (red.)(2007) Kreatywność – kluczem do sukcesu w mediach i przedsiębiorstwach. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

2006

 • Dobrołowicz, W., Szmidt, K.J., Pufal-Struzik, I., Ostrowska, U., Gralewski, J. (red.) (2006) Kreatywność – kluczem do sukcesu w edukacji. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

2005

 • Dobrołowicz, W., Gralewski, J. (red.) (2005) Kreatywność nowe aspekty poznawcze i praktyczne. Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

 

Projekty badawcze

 • 2015 - 2017 Grant MNiSW Iuventus Plus IP2014 013373 „Między kreatywnością ucznia a klasą szkolną: rola klimatu panującego w szkole dla trafności rozpoznawania kreatywności uczniów przez nauczycieli.” Charakter udziału w realizacji projektu: kierownik projektu.
 • 2014 - 2015 Grant APS BSTP 17/14 - I „Rozwijanie kreatywności uczniów w warunkach szkolnych: rola nauczycielskich koncepcji twórczości w definiowaniu operacyjnych celów rozwijania kreatywności uczniów”. Charakter udziału w realizacji projektu: kierownik projektu.
 • 2013 - 2016 Grant NCN UMO-2012/07/B/HS6/01434 „Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych gimnazjalistów. Charakter udziału w realizacji projektu: główny wykonawca.
 • 2006 - 2009 Grant APS BW 03/06-II „Uwarunkowania trafności rozpoznawania zdolności twórczych uczniów przez nauczycieli i ich następstwa”. Charakter udziału w realizacji projektu: kierownik projektu.
 • 2007 - 2010 Grant APS BST 07/06-II „Szanse i bariery na drodze ku autokreacji – podłużne badania absolwentów psychopedagogiki kreatywności”. Charakter udziału w realizacji projektu: wykonawca.
 • 2005 - 2006 Grant APS BW 05/05-II „Uwarunkowania ewaluacji twórczości (wytworów kreatywnych)”. Charakter udziału w realizacji projektu: wykonawca.

 

Pełnione ważne funkcje

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • technika teatralna,
 • konstrukcje scenograficzne,
 • zabawa światłem i dźwiękiem.
dr Jacek Gralewski
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…