EN

Grzelak-Klus Marlena

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki,  Zakład Pedagogiki Kultury

Email: lenag@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • 2010: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 1999: magister pedagogiki specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Zainteresowania naukowe

 • edukacja akademicka w kontekście jakości kształcenia,
 • kształcenie nauczycieli i pedagogów,
 • pedagogika dialogu

Najważniejsze publikacje

 • Jankowska D.. Grzelak-Klus, M. (red.) (2016), Pedagogika dialogu. Dialog jako droga rozumienia i samorozumienia, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Grzelak-Klus, M. (2015). W dialogu. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny. Dialog w szkole, szkoła w dialogu. 2(37)2015. Radom: Meritum.
 • Grzelak-Klus, M. (2015). Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia wobec wyzwań zwiazanych z doskonaleniem jakości kształcenia edukacji akademickiej. W: Edukacja wczoraj -dziś -jutro. edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości. (red) E. Sałata, M. Mazur, J. Bojanowicz. Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe
 • Grzelak-Klus, M. (2012). O obecności w dialogu. W: Pedagogika dialogu. Nauczyciele dialogu., red. D. Jankowska. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Grzelak-Klus, M. (2012). Godność, szacunek, podmiotowość jako kategorie uwzględnione/ nieuwzględnione w kształceniu nauczycieli. W: Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. red. J.Bałachowicz. Warszawa:  Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Grzelak – Klus, M. (2008). Dialog w doświadczeniu studentów i absolwentów Akademii Pedagogiki Specjalnej. W: Pedagogika dialogu. Dialog warunkiem trwania i rozwoju osobowego i społecznego. red. Jankowska Dorota i Dąbrowa Ewa. Warszawa: Wydawnictwo ITE-PIB
 • Grzelak - Klus, M. (2007). Kształcenia pedagogów w Akademii Pedagogiki Specjalnej  w ocenie absolwentów. W: W akademickiej przestrzeni dialogu. Głos nauczycieli akademickich. red. Jankowska Dorota. Radom: Wydawnictwo ITE-PIB
 • Grzelak – Klus, M. (2004). Edukacyjna filozofia podmiotowości i dialogu w szkole wyższej a kształtowanie się świadomości pedagogicznej u studentów pedagogiki. W: Pedagogika Szkoły Wyższej nr 23, Uniwersytet Szczeciński.
 • Grzelak - Klus, M. (2003). Poszukiwanie nowych dróg kształcenia ogólnopedagoggicznego w kontekście studenckich refleksji o istocie wychowania. W: „Pedagogika Szkoły Wyższej” Nr 21 Oficyna Wydawnicza OKP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego. Szczecin – Warszawa.
 • Grzelak - Klus, M. (2003). Relacje dwóch pokoleń (wychowawców i wychowanków) w oczach studentów pedagogiki. W: W akademickiej przestrzeni dialogu. Głos studentów. red. Jankowska Dorota. Warszawa: Wydawnictwo APS
 • Raporty danych ilościowych i wskaźników jakości kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej za lata 2012/13 – 2015/16 oraz Raporty Uczelnianego Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w zakresie wybranych obszarów tematycznych: za lata 2012/13 – 2015/16
 • scenariusze kursów z Podstaw pedagogiki i Teorii wychowania na platformę edukacyjną APS dotyczące: pedagogiki jako nauki, podstawowych pojęć pedagogiki, funkcji i nurtów pedagogiki, wychowania naturalnego i celowego, teleologii wychowania, miedzy swoboda a przemocą w wychowaniu – edytowane jako kursy e-laerningowe z Pedagogiki  dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna.

Projekty badawcze

Koordynacja badań WSZJK w APS w latach 2012-2017 o tematyce:

 • Jakość procesu dydaktycznego  i ocen jego efektów w Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku akademickim 2012/13;
 • Jakość przygotowania zawodowego i dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku akademickim 2013/14;
 • Jakość infrastruktury materialnej i organizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku akademickim 2014/15;
 • Jakość potencjału naukowego i dydaktycznego kadry i studentów w Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku 2015/16;
 • Jakość procesu dydaktycznego  i ocen jego efektów w kontekście realizacji seminariów dyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku akademickim 2016/17.

Pełnione ważne funkcje

 • radna Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w latach 2008-2012;
 • senator Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie od 2012 roku;
 • pełnomocnik Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ds. WSZJK od 2012 roku;
 • współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogika Dialogu, organizator sekcji młodzieżowej konferencji od 2007 roku.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • rodzina,
 • teatr,
 • góry
dr Marlena GRZELAK-KLUS
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…