EN

Jabłonowska Małgorzata

Stanowisko:      starszy wykładowca w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS,

Funkcja:           Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki                 

                       kierownik Pracowni Informatyzacji Kształcenia
                       w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości,

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Email:               gosiak@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • doktor nauk humanistycznych, specjalność : pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2004)
 • magister pedagogiki specjalnej, specjalność: oligofrenopedagogika oraz pedagog szkolny – komputerowe wspomaganie kształcenia, Akademia Pedagogiki Specjalnej (1996)

Zainteresowania naukowe

 • Samodzielność poznawcza uczniów: badanie, kształtowanie, uwarunkowania rozwoju.
 • Pedagogika zdolności i pedagogika twórczości: rozpoznawanie zainteresowań, zdolności i potencjału twórczego uczniów, działania środowiska wychowawczego na rzecz rozwijania zdolności, szkolne systemy wsparcia zdolnych, kompetencje i predyspozycje pedagogów zdolności, relacja uczeń – mistrz w pracy ze zdolnymi, treningi twórczości adresowane do uczniów.
 • Technologia informacyjna w edukacji, badaniach naukowych i terapii pedagogicznej – obszary zastosowań, wykorzystywane narzędzia, uwarunkowania efektywności.
   

Najważniejsze publikacje

 • Jabłonowska, M. (2016). Edukacyjny wymiar samodzielności poznawczej. Szkice teoretyczne i dociekania empiryczne w kontekście zdolności uczniów gimnazjum. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Karasuska-Betiuk, M., Jabłonowska, M, Galanciak, S. (red.). (2016). Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zeszyt 20. O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Jabłonowska, M. (red.). (2013). Uczeń zdolny i jego edukacja. Warszawa: Universitas Rediviva.
 • Jabłonowska, M. (red.). (2013). Środowisko edukacyjne ucznia zdolnego. Warszawa: Universitas Rediviva.
 • Łaszczyk, J., Jabłonowska, M., Łukasiewicz-Wieleba, J., Makaruk, A.R., Trzcińska-Król, M. (2012). Trening twórczości z komputerem. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Jabłonowska, M. Łukasiewicz-Wieleba, J. (red). (2011). Drogi rozwoju zainteresowań i zdolności, Warszawa: Universitas Rediviva.
 • Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (red.). (2011). Wokół problematyki zdolności. Warszawa: Universitas Rediviva
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. Jabłonowska, M. (2010). Zdolności i twórczość. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (red.). (2009). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Universitas Rediviva.
 • Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (red.). (2008). Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo  APS.

Projekty badawcze

 • Trening twórczości z komputerem, zakończony w 2008r.- wykonawca
 • Gimp jako narzędzie wspomagające rozwój potencjału twórczego i kompetencji nauczycielskich studentów kierunków pedagogicznych, 2008-2009, BW 05/08 – I - kierownik
 • Trening twórczości z komputerem w gimnazjum, 2007-2009, nr BW 04/07-I - wykonawca
 • Uczeń zdolny i twórczy wyzwaniem dla współczesnej edukacji, 2008-2009, BST 04/08-1- wykonawca
 • Uczeń zdolny w środowisku szkolnym, 2010-2012, nr BST 4/10-1 – kierownik
 • Obszary ujawniania się samodzielności poznawczej zdolnych gimnazjalistów, 2012-2013  BSTP 13/12 - I– kierownik

Współpraca międzynarodowa:

Organizacja konferencji międzynarodowych

 • Uczeń zdolny i twórczy w środowisku szkolnym 22-23 września 2011, Warszawa APS
 • Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji 24-25 września 2009, Warszawa APS
 • Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, 18-19 września 2008, Warszawa APS

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • muzyka poważna,
 • religia,
 • turystyka
dr Małgorzata JABŁONOWSKA
30-11-2018

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cy…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C