EN

Jankowska Dorota Maria

Stanowisko:    adiunkt

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

E-mail:            dorotamariajankowska@gmail.com

 

Kariera naukowa

 • 2016:  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • 2009: Studia podyplomowe „Klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego” 
 • 2009: Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
 • 2008:  Magister pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej

 

Zainteresowania naukowe

 • Pedagogika i psychologia twórczości
 • Problematyka zdolności – korelatów oraz możliwości stymulowania ich rozwoju 
 • Diagnostyka zdolności (szczególnie intelektualnych i twórczych)
 • Zagadnienia innowatyki pedagogicznej, przede wszystkim efektywność nowych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych w edukacji

 

Najważniejsze publikacje

Artykuły naukowe:

 • Karwowski, M., Jankowska, D. M., Gralewski, J., Gajda, A., Wiśniewska, E., & Lebuda, I.(2016). Greater Male Variability in Creativity: Latent Variables Approach. Thinking Skills and Creativity, 22, 159-166.
 • Karwowski, M., Jankowska, D. M., Gajda, A., Marczak, M., Groyecka, A., Sorokowski, P. (2016). Greater Male Variability in Creativity Outside the WEIRD World. Creativity Research Journal, 28(4), 467–470,
 • Karwowski, M., Dul, J., Gralewski, J., Jauk, E., Jankowska, D. M., Gajda, A., Benedek, M. (2016). Is creativity without intelligence possible? A Necessary Condition Analysis. Intelligence, 57, 105-117.
 • Gralewski, J., Lebuda, I., Gajda A., Jankowska, M. D., Wiśniewska, E. (2016). Slumps and Jumps: Another Look at the Developmental Changes in Creative Abilities. Creativity: Theories-Research-Application, 3(1), 152-177.
 • Jankowska, D. M., Karwowski, M. (2015). Measuring Creative Imagery Abilities. Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01591.
 • Jankowska, D. M. (2015). Profilowa diagnoza wyobraźni twórczej – prezentacja nowej koncepcji teoretycznej i narzędzia. Przegląd pedagogiczny, 1, 286-300.
 • Dziedziewicz, D., Karwowski, M. (2015). Development of Children’s Creative Visual Imagination: A Theoretical Model, Measure and Stimulation Program. Education, 3-13:International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 4(43), 382-393.
 • Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowski, M. (2014). Developing Children's Intercultural Competence and Creativity. Thinking Skills and Creativity,13, 32-42.
 • Dziedziewicz, D., Karwowski, M. (2014). Metody badania wyobraźni twórczej w psychologii i pedagogice – przegląd systematyczny, Ruch pedagogiczny, 4, 153-173.
 • Dziedziewicz, D., Gajda, A., Wołowicz-Ruszkowska, A. (2013). Myślenie twórcze dzieci ze spektrum autyzmu. Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo, 4(22), 79-99.
 • Dziedziewicz, D., Olędzka, D. & Karwowski, M. (2013). An effectiveness of imagination enhancement among 4-6 years old children using Doodle Book program. Thinking Skills and Creativity, 9, 85-95.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Karwowski, M., & Jankowska D. M. (2016). Four Faces of Creativity at School (p. 337-354). In:  R. A. Beghetto, J. C. Kaufman (Eds.), Nurturing Creativity in the Classroom, 2e. Cambridge: Cambridge University Press (ISBN 978-1107-10315-3).
 • Karwowski, M., Jankowska, D. M., & Szwajkowski, W. (2016). Creativity, Imagination and Early Math (p. 7-22). In: B. Sriraman, R. Leikin (Eds.), Creativity and Giftedness: Interdisciplinary perspectives from mathematics and beyond. Springer (ISBN 978-3-319-38840-3).
 • Dziedziewicz, D. Gajda, A., & Karwowski, M. (2015). How to Develop Children’s Creativity and Intercultural Sensitivity: A Creativity Compass Program (p. 133-143). In: A. G. Tan, C. Parleth, (Eds.), Creativity, Culture, and Development. Singapore: Springer (ISBN 978-981-287-636-2 ).
 • Karwowski, M., Jankowska, D. M., Stanaszek, J. (2015). Testowanie adaptatywne: przykład Testu Umiejętności na Starcie Szkolnym (s. 379-393). W: A. Pokropek (red.), Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii. Teoria i zastosowania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (ISBN: 9788365115232).
 • Dziedziewicz, D., Gajda, A. (2011). Działania na rzecz wspierania rozwoju zdolności w wybranych krajach Europy (s. 18-31). W: J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Wokół problematyki zdolności. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva (ISBN: 9788392950325).
 • Dziedziewicz, D., Połowniak, M. (2011). Obserwacja zabawy oraz aktywności zabawowo – zadaniowej w procesie identyfikacji dziecięcej kreatywności (s. 21-30). W: J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Wokół problematyki zdolności. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva (ISBN: 9788392950318).
 • Dziedziewicz, D. (2010). Śladami wyobraźni twórczej. Bajka i działania plastyczne jako metody stymulowania i analizowania twórczości najmłodszych (s.120-143). W: M. Karwowski, A. Gajda (red.), Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwo APS (ISBN: 9788389600776).

Programy edukacyjne:

 • Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia (ISBN: 9788371344831).
 • Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia (ISBN: 9788371344848).
 • Dziedziewicz, D., & Karwowska, E. (2010). Do góry nogami. Pomysłowy świat 2 -latka i młodszego przedszkolaka. Podręcznik dla nauczycieli i rodziców. Gdańsk: Harmonia (ISBN: 9788371344282).
 • Dziedziewicz, D., & Karwowska, E. (2010). Do góry nogami. Pomysłowy świat 2 -latka i młodszego przedszkolaka. Karty pracy i karty aktywności. Gdańsk: Harmonia (ISBN: 9788371344299).

 

Projekty badawcze

 • 2012-2016 „Preludium”, projekt „Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” (UMO-2011/03/N/HS6/0515), charakter udziału w realizacji projektu: kierownik projektu
 • 2014 – 2016  „Iuventus Plus”, projekt „Typy kreatywności: pomiar, geneza, konsekwencje” (0193/IP3/2015/73), charakter udziału w realizacji projektu: wykonawca
 • 2016 – 2017 „Kulturowa adaptacja Testu Twórczych Zdolności Wyobrażeniowych – badanie pilotażowe” (BSTP 10/16-I), charakter udziału w realizacji projektu: kierownik projektu 
 • 2016-2017 „Związek między nasileniem autystycznej charakterystyki zachowania a pozycją społeczną dzieci w wieku przedszkolnym” (BSTP 18/16-I), charakter udziału w realizacji projektu: wykonawca
 • 2015 – 2016 „Adaptacja Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) do badania osób z niepełnosprawnością intelektualną – badanie pilotażowe” (BSTM WNP1/15-I), charakter udziału w realizacji projektu: wykonawca
 • 2014 – 2015 „Związek między nasileniem autystycznej charakterystyki zachowania a kreatywnością osób dorosłych” (BSTP WNP 6/14-I), charakter udziału w realizacji projektu: kierownik projektu

 

Wystąpienia konferencyjne

 • Lebuda, I., Jankowska, D. M., Gajda, A., Galewska-Kustra, M., Kwaśnik, M., & Wiśniewska, E. (2016, August). Qualitative creativity research: new ideas for existing challenges. Eeuropean Sociological Associacion Conference: Qualitative Methods Conference—Qualitative Methods and Research Technologies, Cracow, Poland.
 • Glaveanu, V., Karwowski, M., Jankowska, D. M. (2016, September). Creative imagination: Towards new sociocultural horizons. The Ninth International Conference on the Dialogical Self. Polska: Lublin. 
 • Jankowska, D. M., Omelańczuk, I., & Karwowski, M. (2016, August). Subclinical Autistic Characteristics and Creativity. Paper presented at The American Psychological Association, Denver, USA.
 • Alexander P. Christensen, A. P., S, Silvia, P. J., Jankowska, D. M., Karwowski, M., & DeYoung, C. (2016, August). Brief Assessment of Creative Imagery: What Your Drawings Say About You. Paper presented at The American Psychological Association, Denver, USA.
 • Jankowska, D. M., & Karwowski, M. (2016, May). Types of imaging abilities. Paper presented at The 13th International Centre for Innovation in Education Conference: Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology, Rijeka, Croatia.
 • Jankowska, D. M., Karwowski, M., & Kwaśnik, M. (2015, July). Creative Imagination among Verbally and Mathematically Gifted Pupils. Paper presented at The 12th International Centre for Innovation in Education Conference: Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology, Kraków, Poland.
 • Jankowska, D. (2015, Wrzesień). Profilowa diagnoza wyobraźni twórczej – prezentacja nowej koncepcji teoretycznej i narzędzia. Referat prezentowany na XXI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej „Zastosowania diagnozy edukacyjnej”, Bydgoszcz, Polska.
 • Dziedziewicz, D., Gajda, A. (2013, Grudzień). Kreatywność i wrażliwość międzykulturowa w dzieciństwie. Referat prezentowany na Konferencji „Poznaję, rozumiem i akceptuję siebie i innych. Rozwijanie wrażliwości społecznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, Warszawa, Polska.
 • Dziedziewicz, D. (2013, Czerwiec). Strategie i techniki badania dziecięcej wyobraźni. Referat prezentowany na Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Idea Kreatywności”, Lublin, Polska.

 

dr Dorota M. JANKOWSKA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…