EN

Jaronowska Sylwia

Stanowisko:     starszy wykładowca,

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki,
                       Zakład Pedagogiki Kultury

Email:               sylwia.jaronowska@wp.pl

 

Kariera naukowa

 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii  Grzegorzewskiej w Warszawie (2010)
 • magisterium, Wydział Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii  Grzegorzewskiej w Warszawie (2001)

 

Zainteresowania naukowe

 • Transgresja jako fenomen psychologiczny i kulturowy
 • Wymiary transgresji temporalnej
 • Edukacja transgresyjna – idea i drogi jej aplikacji na praktykę edukacyjną
 • Pedagogika kultury, jej tradycja i współczesne konotacje
 • Kręgi współczesnych społeczno-kulturowych alternatyw

 

Najważniejsze publikacje

Publikacje zwarte:

 • „Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne”, S. Jaronowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB, Radom 2015

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • „20 lat po ludobójstwie…Rwanda w konfrontacji z doświadczeniem minionej wojny…”, [w:]  „Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne”, S. Jaronowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB, Radom 2015
 • „Pedagogika kultury jako otwarte pole pytań o edukacyjne perspektywy realizacji jej ideałów”, [w:] „Oswyta dla cyciasnosti”, VI Naukowyi forum Ukraina-Polsza 2015, t. I, Wydawnictwo im. MP. Dragomanowa, Kijów 2015
 • „Wyzwania edukacji w świetle refleksji nad zjawiskami współczesnego ducha czasu”, [w:] „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI Wieku””, N. Dębowska, A. Zduniak (red.), Poznań 2014.
 • „Turystyka ekstremalna jako forma autokreacji i wyraz uczestnictwa w kulturze”, [w:] Edukacja Międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik (red.), Poznań 2014
 • Fenomen transgresji – perspektywy ujęć [w:] ARCHEUS, Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej 12/2011
 • Wymiary i konteksty dialogu w działaniach edukacyjnych wspierających twórczość ucznia/wychowanka, [w:] Pedagogika dialogu. Nauczyciele dialogu, D. Jankowska (red.), Warszawa 2011
 • EURO 2012 w kontekście wyzwań animacji społeczno-kulturalnej, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa – Kijów 2011
 • S. Jaronowska, J. Posłuszny: Antropologia światopoglądowych alternatyw. Edukacja i problem nienawiści w konfliktach systemów wartości, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa, A. Kusztelak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2005

 

Pełnione ważne funkcje

 • Organizator trwającego cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych pod hasłem: „Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego”
 • Uczestnik spotkań Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, pod hasłem „Humanistyczne alternatywy”

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • literatura faktu
 • dalekie podróże
dr Sylwia JARONOWSKA
30-11-2018

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cy…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C