EN

Kantor Daniel

Stanowisko:       asystent

Jednostka:         Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

E-mail:               dkantor@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • Magisterium: pedagogika specjalna, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Licencjat:      informatyka, Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Informatyczna w Warszawie

Zainteresowania naukowe

 • Technologia informacyjna w edukacji – obszary zastosowań, uwarunkowania wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu,
 • Kompetencje multimedialne uczniów,
 • Problematyka dostępności stron internetowych (web accessibility),

Najważniejsze publikacje

 • D. Kantor, Digital Natives, Digital Imigrants, złożona do druku (2013)
 • D. Kantor, Samoocena zdolności dzieci i młodzieży, [w:] Drogi rozwoju zainteresowań i zdolności, red. M. Jabłonowska, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2011.⁠
 • ⁠D. Kantor, Pedagogika zdolności i informatyka, [w:] Filozofia i pedagogika twórczości - główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia, red. J. Łaszczyk, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2011.
 • D. Kantor, Wspólnoty internetowe a postawa uniwersalistyczna, [w:] Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna, red. A. Góralski, Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu, Warszawa 2011.⁠⁠
 • D. Kantor, Internet - narodziny e-dyskryminacji, [w:] Oblicza intenretu, REdefiniowanie sieci, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2010.

Projekty badawcze

 • Miejsce technologii informacyjnej w edukacji europejskiej - studia porównawcze, 2012-2013 - wykonawca
 • Uczeń zdolny w środowisku szkolnym, 2011-2012 - wykonawca
mgr Daniel Kantor
18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…