EN

Kasperkiewicz-Morlewska Katarzyna

Stanowisko:   asystent

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Zakład Wychowania Muzycznego i Literackiego,

E-mail:          kas.kasperkiewicz@gmail.com

 

Kariera naukowa

 • magister filologii polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski (2008);
 • magister pedagogiki: specjalność: profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Rzeszowski (2013);
 • studia doktoranckie, Literaturoznawstwo, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski (2012);
 • studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi;
 • studia podyplomowe: Logopedia, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2017).

Zainteresowania naukowe

 • twórczość poetycka i prozatorska Anny Kamieńskiej;
 • zagadnienia dotyczące pozycji dziecka w literaturze;
 • zagadnienia związane z komunikacją, dykcją i emisją głosu.

Najważniejsze publikacje

 • K. Kasperkiewicz (2016), Terapeutyczna wartość poezji (Wiersze Anny Kamieńskiej świadectwem poetyckiego natchnienia) [w:] Terapia słowem (red.) Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jakub Z. Lichański, Bibiana Mossakowska, Warszawa, s.214-227.
 • K. Kasperkiewicz (2016), Obraz i znaczenie rodziny wielopokoleniowej (na podstawie twórczości Anny Kamieńskiej) [w:]  Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, (red.) Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski, Warszawa, s.175-184.
 • K. Kasperkiewicz (2015), Dziecko w sytuacji granicznej – problematyka, wojny, śmierci, sieroctwa
  w Żołnierzach i żołnierzykach Anny Kamieńskiej [w:] Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne (red.) Sylwia Jaronowska, Radom, s. 141- 147.
 • K. Kasperkiewicz (2014), Kultura ludowa w twórczości Anny Kamieńskiej (Demonologia ludowa), [w:] Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji (red.)  Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan W. Sienkiewicz, Warszawa, s.145-159.
 • K. Kasperkiewicz (2013), Dziecko i jego wielki–mały świat, czyli dziecięca lektura w twórczości Anny Kamieńskiej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego (nr 79), Dydaktyka 8, Rzeszów, s.64-75.
 • K. Kasperkiewicz (2012), Kamieńska ostiumiczna Stefana Radziszewskiego – recenzja książki  („Fraza” nr 4)
 • K. Kasperkiewicz (2010), Refleksja o sensie ludzkiego bytu w twórczości Anny Kamieńskiej. Aspekt hermeneutyczny [w:] Horyzonty metodologii. Prace teoretyczno-literackie literaturoznawców Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s.91-109.
 • K. Kasperkiewicz (2010), Tajemnica życia wewnętrznego. Notatnik Anny Kamieńskiej [w:] Od spotkania do dialogu. W kręgu antropologii literatury, Rzeszów, s.273-286.
 • K. Kasperkiewicz (2009), Modlitwa milczenia – Hiob w poezji Anny Kamieńskiej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego (nr  59) Historia Literatury 4, Rzeszów, s. 259-270.
 • K. Kasperkiewicz (2009), O książce Zenona Ożoga "Modlitwa w poezji współczesnej" [w:] Gazeta Uniwersytecka, maj-czerwiec 2009, nr 3(57) s.17/18.

 Redakcje:

 1. Korespondencja Jan Darowski – Adam Czerniawski [w:] Fraza nr 1 (71) 2011, s. 267-296 (opracowanie redakcyjne Katarzyna Kasperkiewicz i Redakcja).
 2. Andrzej Kwiatkowski. Notatki z podróży– Workucie [w:] Fraza nr 3-4 (73-74) 2011, s.245 (opracowanie redakcyjne  Katarzyna Kasperkiewicz i Zenon Ożóg).

Pełnione funkcje

 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2014, 2015, 2016.
 • Przewodnicząca YURY OSPAR w latach 2015, 2016.

mgr Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…