EN

Korczak Jarosław

Stanowisko:       adiunkt

Jednostka:         Instytut Pedagogiki, Katedra Dydaktyki

E-mail:               jkorczak@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2014, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • 2006, magister pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski.

 

Zainteresowania naukowe

 • profilaktyka uzależnień
 • edukacja nauczycieli
 • czynniki zaburzające proces kształcenia
 • edukacja na Antypodach
 • ścieżki edukacyjne emigrantów

 

Najważniejsze publikacje

Monografie

 • J. Korczak, B. Przybylski (red.) (2016), Różne oblicza edukacji Instytucje i ich znaczenie edukacyjne w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
 • J. Korczak (red.) (2010), Nowe i stare uzależnienia chemiczne i niechemiczne, ASPRA-JR, Warszawa.
 • J. Korczak (2010), Uwaga dopalacze!, ASPRA-JR, Warszawa.
 • J. Korczak (2009), Zanim weźmiesz pierwszy raz (o konsekwencjach stosowania sterydów anabolicznych), Fundacja Pedagogium, Warszawa.
 • J. Korczak (2009), Współczesne dopalacze - zagrożenia zdrowotne i społeczne, ASPRA-JR, Warszawa.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach

 • J. Korczak (2016), Przygotowanie nauczycieli szkół gimnazjalnych do pracy z uczniem zagrożonym uzależnieniem [w:] Jarosław Korczak, Błażej Przybylski (red.) Różne oblicza edukacji Instytucje i ich znaczenie edukacyjne w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 232-246.
 • J. Korczak (2015), Nauczyciel jako realizator profilaktyki uzależnień w kontekście priorytetów polityki oświatowej, [w:] Mirosław Józef Szymański, Błażej Przybylski, W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, Wydawnictwo APS, Warszawa. s.60 -72. 
 • J. Korczak (2013), „Kop” i „odlot” w wirtualnym świecie, [w:] J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans i zagrożeń świata wirtualnego, Tom 2. Zagrożenia przestrzenie internetowej dla człowieka, Difin, Warszawa.
 • J. Korczak (2011), Efedryna i DXM a leki. Czyli „kop” i „halucynacje” po lekach na kaszel, [w:] M. Łuka (red.), Wokół nadużywania leków, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa;
 • J. Korczak (2009), Wirtualny świat – możliwości, zagrożenia, [w:] Problemy nauki  i wychowania. Zagrożenia wychowawcze XXI wieku”, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • J. Korczak (2008), HIV i AIDS – problem społeczny czy medialny, Problemy Narkomanii, nr 2, PTZN, Warszawa.

 

Projekty badawcze

 • Grant badawczy APS ze środków na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, pt. Zaburzenia przebiegu procesu kształcenia w szkole gimnazjalnej, realizowany w terminie między: VI 2015 – VI 2016,
 • Grant badawczy APS ze środków na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, pt. Forma i charakter przygotowywania nauczycieli do przeciwdziałania zjawiskom uzależnień w szkołach gimnazjalnych w Polsce w latach 2009-2012, realizowany w terminie między VII.2012 - XII 2013 r.

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • wycieczki rowerowe
 • fotografia
 • historia Australii
dr Jarosław KORCZAK
30-11-2018

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cy…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C