EN

Kwiatkowski Michał

Stanowisko:   adiunkt

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

E-mail:           michalkwiatkowski1@onet.eu

 

Kariera naukowa

 • 2009: doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, rozprawa doktorska: Uwarunkowania wyboru kierunku studiów przez uczniów liceów ogólnokształcących, napisana pod kierunkiem dr hab., prof. APS Janusza Gęsickiego
 • 2005: magister psychologii, Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, praca magisterska: Wpływ technik narracyjnych na postawy wobec osób chorych na HIV, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Trzebińskiego

 

Zainteresowania naukowe

 • poradnictwo zawodowe,
 • motywy wyboru kierunku studiów,
 • absolwenci uczelni wyższych na rynku pracy,
 • pedagogika pracy.

 

Najważniejsze publikacje

 • (2015) Między akademickością a przygotowaniem do aktywnego udziału w rynku pracy – rola uczelni wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki, [w:] M.J. Szymański, B. Przybylski (red.) W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, Wydawnictwo APS, Warszawa
 • (2015) Konsekwencje podjęcia studiów – między sukcesem a porażką edukacyjną, [W:] J. Wiśniewska (red.) Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, Wydawnictwo APS, Warszawa, s. 222-231
 • (2015) Aspiracje edukacyjne gimnazjalistów a współczesny rynek pracy, Ruch Pedagogiczny nr 4, s.33-42
 • (2014) The advantages and drawbacks of Polish migration post EU accession. Diversity, social trust and the learning curve (współautorzy: Anna Odrowąż-Coates, Mariusz Korczyński), Kultura i polityka nr 15
 • (2014) Świadomość nieuchronności udziału w rynku pracy a dobrostan psychiczny studentów pedagogiki, Ruch Pedagogiczny nr 4, s.97-104
 • (2012) Uwarunkowania wyboru kierunku studiów jako wstęp do badania losów absolwentów - na przykładzie badania studentów I roku Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Ruch Pedagogiczny”, nr 3
 • (2012) Circumstances of pedagogical study selection In Maria Curie-Skłodowska University W: Bera R., Dudak A., Klimkowska K. (red.) Pedagogical education in the context of the job market requirements. Impuls, Kraków
 • (2011) Preferencje i oczekiwania zawodowe studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Raport z badań.” Edukacja Humanistyczna”, nr 2
 • (2011) Psychologia. Politechnika Warszawska, Warszawa
 • (2010) Uzdolnienia a decyzje o wyborze kierunku studiów, W: Kramek Z., Jaszczyk T., Kozieł E. (red.) Pedagogika pracy – studia z przyszłością, ITeE-PIB, Radom

 

Projekty badawcze

 • Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych, organ prowadzący: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (2013) – uczestnik
 • Świadomość nieuchronności udziału w rynku pracy a dobrostan psychiczny studentów II roku studiów magisterskich. Projekt własny, finansowany z środków APS (2013-2014)
 • Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Projekt Innowacyjny – ekspert, autor produktu “Laboratorium kompetencji miękkich”
 • Modyfikacja metodologii opracowywania opisów standardów kompetencji zawodowych i jej przetestowanie, opracowanie 300 opisów oraz ich wprowadzenie do bazy danych (ZPC/93/B2.2/2011), projekt prowadzony m.in. przez ITeE-PIB – autor opracowań dotyczących kompetencji społecznych
 • Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce, Związek Rzemiosła Polskiego, 2007, w ramach Projektu F0576 d2 IW – twórca całości materiałów szkoleniowych, trener

 

Współpraca międzynarodowa

 • 2013: Staż z zakresu komercjalizacji wyników badań – Park Naukowo-Technologiczny Palacky University w Ołomuńcu, Republika Czeska. Nawiązanie współpracy z prof. Milonem Potmesilem

 

Pełnione ważne funkcje

 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2013)
 • Vice Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WNP APS (2012-2016)
 • Członek Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych APS (2012-2016)

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • muzyka,
 • film,
 • astronomia,
 • fizyka kwantowa,
 • istota świadomości,
 • religie,
 • psychologia,
 • koszykówka,
 • gry komputerowe
dr Michał KWIATKOWSKI
30-11-2018

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cy…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C