EN

Makaruk Anna Róża

Stanowisko:      adiunkt 

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Email:              stanczyk@aps.edu.pl

www:               www.centrumzdolnosci.com

 

Kariera naukowa

 • 2012: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, APS;
 • 2004: magister  w zakresie pedagogiki specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, APS.

Zainteresowania naukowe

 • diagnostyka i rozwijanie zdolności dzieci i młodzieży, wspieranie działań twórczych,
 • kształcenie informatyczne na różnych poziomach edukacyjnych

Najważniejsze publikacje

 • A.R. Makaruk, Wspieranie środowiska edukacyjnego ucznia zdolnego w zakresie prowadzenia diagnostyki i rozwijania zdolności, [w:] M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, Wyd. UAM, Poznań 2015 (Publikacja Nagrodzona przez Rektora UAM).
 • A.R. Makaruk, Psychologiczne aspekty użytkowania Internetu, [w:] S. Kuruliszwili (red.), Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji, Impuls, Kraków 2014.
 • A. R. Makaruk, Identyfikacja i rozwijanie zdolności dziecka, [w:] M. Jabłonowska (red.), Uczeń zdolny i jego edukacja, Wyd. APS, Warszawa 2013.
 • J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, J. Łukasiewicz-Wieleba, A. R. Makaruk, M. Trzcińska-Król, Trening twórczości z komputerem, Wyd. APS, Warszawa 2012.
 • A. R. Makaruk, Repertuar oddziaływań nauczycielskich służących rozwijaniu potencjału informatycznego uczniów gimnazjum, [w:] W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska (red.), Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i zarządzających oświatą, Toruń 2011.
 • A. R. Makaruk, Poszukiwanie alternatywnych form rozwijania umiejętności i zainteresowań uczniów w zakresie grafiki komputerowej, [w:] S. Kuruliszwili (red.), Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej, Scholar, Warszawa 2011.
 • A. R. Makaruk, Definiowanie nowych rodzajów uzdolnień kierunkowych, [w:] M. Jabłonowska, J. Łaszczyk (red.), Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, APS, Warszawa 2009.
 • A. R. Makaruk, Wychodzenie poza ramy doraźności poprzez podejmowanie wyzwań intelektualnych, [w:] J. Łaszczyk (red.), Uniwersalizm i Twórczość, Wyd. Universitas Rediviva, Warszawa 2009.
 • A. R. Makaruk, J. Wiśniewska, Gimnazjalista grafikiem komputerowym, Oficyna Wyd. Adam, Warszawa 2008.
 • A. R. Makaruk, Przymioty ucznia uzdolnionego jako podstawa teoretyczna zbioru „Gimnazjalista grafikiem komputerowym”, [w:] M. Jabłonowska, J. Łaszczyk (red.), Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, APS, Warszawa 2008.
 • M. Jabłonowska, A. Stańczyk, Przygotowanie informatyczne przyszłych pedagogów, [w:] E. Gaweł-Luty, J. Kojkoł (red.), Edukacja a przemiany tożsamości społecznej, Gdańsk 2008.
 • M. Jabłonowska, A. Stańczyk, Trening twórczości z komputerem - wyniki badań, [w:] W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Zdolności, Talent, Twórczość, Toruń 2008.

Projekty badawcze

 • Wspieranie środowiska edukacyjnego ucznia zdolnego w zakresie diagnostyki i rozwijania zdolności (kierownik, 2014), projekt współfinansowany ze środków UE w ramach programu Nauki Społeczne dla gospodarki – 45/2014/US/PN,
 • Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności informatycznych uczniów gimnazjum (wykonawca, 2009-2010),
 • Trening twórczości z komputerem dla klas I-III, IV-VI oraz gimnazjum (współwykonawca, 2005-2008).

 

Pełnione ważne funkcje

 • Prezes Fundacji Centrum Wspierania Zdolności,
 • konsultant Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku,

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • podróże,
 • malarstwo,
 • teatr.
dr Anna Róża Makaruk
12-06-2019

Szkolenie dla pracowników badawczo-dydaktycznych - 25 czerwca

Zapraszamy na szkolenie pracowników badawczo-dydaktycznych APS w dniu 25 czerwca, w godz. 13.00 - 15.00, Aula A
13-06-2019

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL!

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL! pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – laureaci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
10-06-2019

Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja z cyklu OSOBA 26-27września 2019. Jedność w różnorodności - Idea i rzeczywistość 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce