EN

Milerski Bogusław

Stanowisko:      profesor nadzwyczajny (kontraktowy)

Funkcja:           kierownik Katedry Podstaw Pedagogiki

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania

E-mail:             b.milerski@gmail.com

 

Kariera naukowa

 • 2011: doktor habilitowany z zakresu pedagogiki, Uniwersytet Adama Mickiewicza;
 • 1999, doktor habilitowany z zakresu teologii, Chrześcijańska Akademia Teologiczna;
 • 1997, doktorat z zakresu pedagogiki, Uniwersytet Gdański;
 • 1993, doktorat z zakresu teologii, Chrześcijańska Akademia Teologiczna;
 • Studia: ChAT i UW w Warszawie, dwuletnie studia uzupełniające na Uniwersytecie w Monachium.

 

Zainteresowania naukowe

 • pedagogika religii w kontekście wielokulturowości;
 • teoria wychowania w nurcie pedagogiki hermeneutycznej i pedagogiki krytycznej;
 • teoria racjonalności kształcenia szkolnego, systematyczne podstawy teologii protestanckiej

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 • Milerski, M. Karwowski (2016), Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Milerski (2011), Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa.
 • Milerski (1998), Religia a szkoła, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa.
 • Milerski (1996), Z problemów hermeneutyki protestanckiej, Łódź.
 • Milerski (1994), Religia a Słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha Bonhoeffera i Paula Tillicha, Łódź.

Redakcje:

 • Gadacz, B. Milerski (red.) (2001-2003), Religia. Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 1-9 (10).
 • Milerski, B. Śliwerski (red.) (2000), Pedagogika. Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Milerski (red.) (1998), Elementy pedagogiki religijnej, Wydawnictwo ChAT, Warszawa.

Artykuły (wybrane):

 • Milerski (2016), Pamięć jako element kształcenia humanistycznego, w: Pamiętanie i zapominanie. Wspólnoty - wartości - wychowanie, red. J. Cukras-Stelągowska, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 33-59.
 • Milerski (2015), Pedagogika dialogu jako pedagogika hermeneutyczna, w: Pedagogika dialogu. Dialog jako droga rozumienie i samorozumienia, red. D. Jankowska, M. Grzelak-Klus, Wydawnictwo APS, Warszawa, s. 21-31.
 • Milerski (2015), Intersubiektywność w pedagogice hermeneutycznej. Od badań filozoficznych do realistycznego zwrotu, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 2, s. 56-74.
 • Milerski (2015), Racjonalność kształcenia szkolnego jako kategoria pedagogiczna, „Studia z Teorii Wychowania”, t. 6: nr 1 (10), s. 33-51.
 • Milerski (2015), Praca w tradycji protestanckiej w perspektywie pedagogicznej, „Horyzonty Wychowania”, vol. 14, No. 30, 97-11.
 • Milerski (2015), Szkoła dla wszystkich. O znaczeniu etosu dobra wspólnego, w: Etyka dla nauczycieli, red. D. Obidniak, T. Sobierajski, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa, s. 43-51.
 • Milerski, Kształcenie humanistyczne jako wartość dodana, w: Pedagogika dialogu. Wokół pedagogii Janusza Korczaka, red. D. Jankowska, Wydawnictwo APS, Warszawa 2014, s. 82-91.
 • Milerski (2013), Religionsunterricht in Polen. Bilanz und Perspektiven, “Zeitschrift für Pädagogik und Theologie”, Jg. 65: Heft 1, s. 43-54.
 • Milerski (2013), Innowierca jako wyzwanie pedagogiczne, w: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, red. I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 37-47.
 • Milerski (2013), Kształcenie obywatelskie w perspektywie pedagogicznoreligijnej, w: Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny, red. Z. Szarota, F. Szlosek, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, s. 657-666.
 • Milerski (2012), Glaubensbildung zwischen Basiswissen und Elitediskurs. Diskussionen in den postkommunistischen Ländern, w: Glaubensbildung. Die Weitergabe des Glaubens im europäischen Protestantismus“, Hg. M. Friedrich, H.-J. Luibl, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, s. 123-136. Wersja angielska: Faith formation between basic knowledge and elite discourse: Discussions in the post-Communist countries, tamże, s. 137-149.
 • Milerski (2012), Kształcenie elokwencji jako pryncypium pedagogii reformacyjnej, „Studia z Teorii Wychowania”, t. 3: nr 2, s. 47-59.
 • Milerski, Kształcenie humanistyczne jako pochwała wieloznaczności świata, „Ruch Pedagogiczny” 2011, z. 5-6, s. 5-14.
 • Milerski (2010), Holocaust education in Polish public schools: between remembrance and civic education, „Prospects. Unesco Quarterly Rewiew of Comparative Education” t. 40: s. 115-132; wersja polskojęzyczna: Edukacja o Holokauście w szkołach publicznych w Polsce: między pamięcią historyczną a edukacją obywatelską, „Ruch Pedagogiczny” 2009 z. 5-6, s. 21-37.
 • Milerski (2010), Pedagogika religii, w: Pedagogika, t. 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, red. B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 45-68.
 • Milerski (2010), Pedagogika kultury, w: Pedagogika, t. 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, red. B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 69-94.

Przekłady książek:

 • Bethge, Dietrich Bonhoeffera, przekł. B. Milerski, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 1996 (z języka niemieckiego).

 

Projekty badawcze

 • Kierownik grantu NCN "Opus": Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie „interesów poznawczych” jego uczestników, umowa: UMO-2011/03/B/HS6/01839 (zrealizowany przez ChAT, 2011-2015)

 

Współpraca międzynarodowa

 • Abteilung für Religionspädagogik, Universität Bonn;
 • Fachbereich Theologische Bildungs- und Diakoniewissenschaft, Evangelische Hochschule Freiburg;
 • Fachbereich Gesundheitspädagogik / Religionspädagogik, Evangelische Hochschule Nürnberg.

 

Pełnione ważne funkcje

 • Zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Studia z Teorii Wychowania" (Wydawnictwo Naukowe ChAT);
 • Członek rady naukowej czasopisma: "Zeitschrift für Pädagogik und Theologie" (De Gruyter, Berlin-New York);
 • Członek rady naukowej czasopisma: "Theo Web. Zeitschrift für Religionspädagogik" (Wien);
 • Członek rady naukowej czasopisma: "Paedagogia Christiana" (UMK w Toruniu)
 • Od 2012 rektor ChAT;
 • Członek synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej.

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Różne fajne rzeczy
dr hab., prof. APS Bogusław MILERSKI
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…