EN

Ostolska Magdalena

Stanowisko:   adiunkt

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Zakład Wychowania Muzycznego i Literackiego, 

E-mail:          mo1@ wp.pl

 

Kariera naukowa

 • doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2016), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • magister sztuki aktorskiej- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - wydział aktorski, we Wrocławiu.

Studia podyplomowe

 • 2002 - Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu  Akademia Teatralna w Warszawie 
 • 2004 - Podyplomowe Dzienne Studium Dziennikarstwa

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania dotyczą dwóch zachodzących na siebie obszarów.

 • W związku z podstawowym wykształceniem, interesuję się sposobami wykorzystania potencjału teatru w pedagogice.  Dotyczy to zarówno technik aktorskich i teatralnych, dramy, warsztatu aktora jak i samego zjawiska teatralizacji zachowań ludzkich.
 • Drugim kierunkiem poszukiwań naukowych jest pedagogika alternatywna, szczególnie Ruch Nowego Wychowania, który obfitował w eksperymenty pedagogiczne aktualne do dziś.

Najważniejsze publikacje

Autorka ok. 20 artykułów, z których najnowsze to:

 1. M. Ostolska (2016), Terapia Teatrem, w: E. Lewandowska-Tarasiuk, J. Z. Lichański, B. Mossakowska (red.), Terapia słowem, Warszawa: Wydawnictwo Pani Twardowska, s. 228-242
 2. M. Ostolska (2016), Rola uczuć w wychowaniu szkolnym, w: E. Lewandowska-Tarasiuk, J. Łaszczyk, B. Śliwerski (red.), Pedagogika serca Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, Warszawa: Difin, s. 152-161
 3. M. Ostolska, K. Kasperkiewicz, M. Jakubczak (2015), Przełamywanie granic w dramacie i prozie. Samuel Beckett, Anna Kamieńska, Maria Łopatkowa, w: S. Jaronowska (red.), Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, Radom: Wyd. ITeE-PIB, s. 135-153
 4. M. Ostolska (2014), Folklor zawodu aktora, w: Sz. Kawalla, E. Lewandowska- Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz (red.), Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji: w dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga. Słowa Obrazy Dźwięki Warszawa: Wydawnictwo Pani Twardowska, s.174-191
 5. M. Ostolska (2014), Miejsce technik aktorskich w warsztacie studentów pedagogiki, w: L. Tuszyńska (red.), O dydaktyce szkoły wyższej zdaniem biologa i pedagoga, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.118-127
 6. M. Ostolska (2013), Drama  w: B. Łoza, A. Chmielnicka – Plaskota, T. Rudowski [red.], Arteterapia: od teorii do terapii. Podręcznik przedmiotu, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.182-190
 7. M. Ostolska (2012), Wychowanie w perspektywie Pedagogiki Waldorfskiej w: J. Bałachowicz [red.], Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korcza, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.415-420
 8. M. Ostolska (2012), Bajki i baśnie w pedagogice waldorfskiej, w: S. Kawalla, E. Lewandowska- Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz [red.], Baśń w  terapii i wychowaniu,Warszawa, TRIO, s.165-175
 9. M. Ostolska (2012), Aktor-wykładowca APS- trening aktorski, w: H. Markiewicz, K. Poznański, J. Kulbaka [red.]; Sami tworzyliśmy tę historię, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.291-304
 10. M. Ostolska (2012), Pedagogika specjalna w perspektywie szkół waldorfskich Warszawa; Szkoła Specjalna nr 4. s.269-279

Projekty badawcze

 • Specyfika wychowania w szkole w świetle pedagogiki steinerowskiej, IP 2012, badania własne na potrzeby pracy doktorskiej

Pełnione ważne funkcje

 • Członek w komisji rekrutacyjnej w APS (na lata  akademickie 2012/13 i 2013/14)
 • Jurorka w konkursie Ospar (2012)
 • Jurorka w festiwalu Wysypisko (2013)
 • Jurorka w konkursie recytatorskim „Casting do teatru Pana Tuwima”(2013)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • aktorstwo,
 • teatr
dr Magdalena Ostolska
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…