EN

Perkowska – Klejman Anna

Stanowisko:   adiunkt

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

E-mail:          aperkowska@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 

 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski (2009),
 • magisterium, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku (2004)

 

Zainteresowania naukowe

 

 • refleksyjność w edukacji, refleksyjna praktyka, myślenie refleksyjne, osądzanie refleksyjne, metodyka edukacji refleksyjnej;
 • szkoła jako instytucja edukacyjna, wychowawcza, opiekuńcza i socjalna: relacje interpersonalne w szkole, kultura szkoły, klimat szkoły, pedagog szkolny, diagnoza rozwoju szkoły

 

Najważniejsze publikacje

 

 • Perkowska-Klejman A., 2019, Poszukiwanie refleksyjności w edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss. 364, ISBN 978-83-66010-22-2

 

 • Odrowąż-Coates A., Perkowska-Klejman A., 2016, Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii, Warszawa, Difin, ss. 194, ISBN 978-83-8085-075-0

 

 • Perkowska-Klejman A., 2018, Refleksyjność w kontekście uczenia się. Poszukiwanie pojęć, modeli i metod. Przegląd literatury przedmiotu, Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Materiały dla studentów Program Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się, ss. 45,

 

 • Perkowska-Klejman A., Odrowaz-Coates A., 2019, Measuring the unmeasurable? Differences in reflexive thinking amongst polish students, „The New Educational Review”, 55 (1), s. 77-88.

 

 • Perkowska-Klejman A., 2014, Osądzanie refleksyjne – ocena intelektualnego rozwoju uczniów, studentów i absolwentów, „Ruch Pedagogiczny”, 4, s.69-84.

 

 • Perkowska-Klejman, 2014, Cztery poziomy refleksyjności studentów, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, (2) 66, 69-78.

 

 • Perkowska-Klejman A., 2013, Modele refleksyjnego uczenia się, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, 1(61), s. 75-90.

 

 • Perkowska-Klejman A., 2012, Refleksyjna praktyka w pracy pedagoga szkolnego, „Ruch Pedagogiczny”, 3, s.101-116.

 

 • Perkowska-Klejman A., 2012, Czy twoi studenci są refleksyjni?, „Studia Edukacyjne”, 21, s. 211-232.

 

 

 • Perkowska-Klejman A., 2018, Jak rozwiązywać trudne poznawczo problemy? – refleksyjność studentów programu Erasmus, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1, s. 55-70.

 

 • Perkowska-Klejman A., 2018, Reflexivity as a characteristic of pedagogical research, „International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies”, 5 (2), s.34-50.

 

 • Perkowska-Klejman A., 2018, Transformacyjne uczenie się dorosłych w świetle teorii Jack’a Mezirowa, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 1, s. 29-43.

 

 • Odrowaz-Coates A., Perkowska-Klejman A., 2017, A preliminary study of Polish students' aptitude for thinking reflexively, differentiated by higher education faculties and the level of study, „Society Register” 1 (1), s. 97-106.

 

 • Perkowska-Klejman A., 2016, Refleksyjność studentów pedagogiki, „Studia Edukacyjne”, 39, 141-153.

 

 • Perkowska-Klejman A., 2015, Twórcze i refleksyjne kształcenie pedagogów, „Przegląd Pedagogiczny”, 1, s. 303-316.

 

 • Perkowska-Klejman A., 2014, Zastosowanie modelu osądzania refleksyjnego do oceny rozwoju intelektualnego dorosłych, „Journal of Modern Science”, 22(3), s. 437-455.

 

 • Perkowska-Klejman A., 2013, Uczenie się i edukacja refleksyjna dorosłych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”,3 (82) s. 27-35.

 

 • Perkowska-Klejman A., 2011, Refleksyjna praktyka jako kategoria edukacyjna, „Pedagogika Społeczna”, 2 (40) s. 61-77.

   

  Projekty badawcze

  • Auto-Unia – ku nowoczesnym szkołom zawodowym; członek zespołu badawczego kierowanego przez prof. Barbarę Smolińską-Theiss (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, WNP-POKL.09.02.00-1-011/12
  • Jak rozwiązywać trudne poznawczo problemy? – refleksyjność studentów programu Erasmus, kierownik, APS
  • Myślenie refleksyjne studentów na różnych poziomach i kierunkach edukacji, kierownik, APS
  • Refleksyjność studentów pedagogiki; kierownik, APS
  • Osądzanie refleksyjne – pomiar intelektualnego rozwoju dorosłych; kierownik, APS

  Pełnione ważne funkcje

  • Sekretarz naukowy czasopisma PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
  • Pedagog szkolny (w latach: 2004 – 2012)

   

 

dr Anna Perkowska – Klejman
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…