EN

Pilipczuk Barbara

Stanowisko:      starszy wykładowca w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS,

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Email:               bpilipczuk@aps.edu.pl


Kariera naukowa

 • 2011: doktorat na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej pt. Reforma edukacji jako czynnik modyfikujący nauczycielskie oceny systemu szkolnego (promotor prof. dr hab. J. Łaszczyk)
 • magisterium na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego - w zakresie nauczania początkowego – praca pt. Recepcja pojęć topologicznych i symetrii bilateralnej (promotor prof. dr hab. B. Wilgocka – Okoń)

Zainteresowania naukowe

 • metodologia badań pedagogicznych i społecznych,
 • statystyka

Najważniejsze publikacje

 • B. Pilipczuk, Trudności w czytaniu i pisaniu a pojęcie symetrii u dzieci w wieku 6-8 lat   [w:] Opieka, wychowanie, terapia nr 3(15), Wyd. TPD, Warszawa 1993;
 • B. Pilipczuk, Sprawdziany osiągnięć szkolnych [w:] A. Góralski (red.): Metody badań pedagogicznych w zarysie, Wyd. WSPS, Warszawa 1994; Wyd. Universitas  Rediviva, Warszawa 2000;
 • B. Pilipczuk, Uspołecznienie uczniów klas VI i VIII upośledzonych w stopniu lekkim [w:] Roczniki Pedagogiki Specjalnej, tom V, Wyd. WSPS, Warszawa 1994;
 • B. Pilipczuk, Samodzielność uczniów [w:] Edukacja i dialog, 9 nr 92, WSiP, Warszawa 1997;
 • B. Pilipczuk, Doświadczenie nowatorstwa pedagogicznego jako czynnik różnicujący poglądy na system szkolny [w:] J. Łaszczyk (red.): Pedagogika czasu przemian, Wyd. Zakładu Metodologii WSPS, Warszawa 1999;
 •  B. Pilipczuk, Myślenie o twórczości [ w:] Twórczość i dialog – teoria i praktyka. Intelektualiści i młoda inteligencja w Europie przemian, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji PTU, Warszawa 11-13 X 2004 rok, Wyd. PTU, Warszawa 2004;
 • B. Pilipczuk, Innowacyjność a model wychowanka [w:] Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji (red.) J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, Warszawa 2008, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • B. Pilipczuk, Dążenie do poznania siebie, drugiego, świata jako antidotum na niewrażliwość [w:] Uniwersalizm i twórczość, (red.) J. Łaszczyk, Wyd. Universitas  Rediviva, Warszawa 2009
 • B. Pilipczuk, Uwarunkowania aktywności innowacyjnej nauczycieli [w:] Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji (red.) J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, Warszawa 2009, Wyd. Universitas  Rediviva.
 • B. Pilipczuk, Miejsce pedagogiki twórczości w strukturze nauk pedagogicznych [w:] Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia (red.) J. Łaszczyk, Wyd. Universitas  Rediviva, Warszawa 2011
 • B. Pilipczuk, Zdolności komunikacyjne gimnazjalistów niepełnosprawnych intelektualnie (współautor) [w:] Wokół problematyki zdolności (red.) J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, Warszawa 2011, Wyd. Universitas  Rediviva


Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • ...
dr Barbara Pilipczuk
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…