EN

Piwowarski Rafał

Stanowisko:     profesor zwyczajny

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Katedra Polityki Edukacyjnej

E-mail:             rpiwowarski@aps.edu.pl, rafalpiwo@wp.pl

 

Kariera naukowa

 • profesor tytularny nauk humanistycznych (pedagogika), Uniwersytet Warszawski 2008
 • profesor nadzwyczajny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (1995) oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (1998)
 • habilitacja (pedagogika - metodologia badań edukacyjnych) Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozananiu (1993)
 • doktorat nauk humanistycznych (pedagogika), Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Gdańskiego (1976)
 • magisterium z geografii ekonomicznej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego (1971)

Zainteresowania naukowe

 • polityka oświatowa; organizacja oświaty
 • demografia oświatowa
 • metodologia badań oświatowych

Najważniejsze publikacje

Autor ponad 180 publikacji, w tym:

 1. Strategic Planning in the Educational System of Poland: Complex Challenges of the Past, Present, and Future. ”Educational Planning” 2015, vol. 20, No. 2
 2. Życie i praca polskiego nauczyciela oraz czynniki budujące i niszczące jego autorytet. ” Ruch Pedagogiczny” 2/2013
 3. Teachers and School Achievements (based on TALIS data and Lower secondary school examination results). Warsaw: Educational Research Institute, 2011
 4. Talis. Nauczanie – Wyniki Badań 2008. Polska na tle międzynarodowym (współaut.: M.Krawczyk). Warszawa: MEN, IBE, 2009
 5. Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. Warszawa: IBE i UwB, 2006
 6. The Conditions for Educational Achievement of Lower Secondary School Graduates (research report). CERGE-EI: GDN (Regional Research Competition 2003)
 7. Upowszechnianie szkoły maturalnej – Polityka i praktyka edukacyjna (współautorstwo z E.Drogosz-Zabłocką). Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, 2003
 8. Szkoły na wsi – edukacyjne wyzwanie. Warszawa: IBE, 2000
 9. Modern Trends and Actors in Education: Policies and Reforms in Poland. Białystok: Trans Humana, 1996
 10. Sieć szkolna a dostępność kształcenia. Warszawa: PWN, 1992
 11. Optymalizowanie sieci szkolnictwa ogólnokształcącego. Warszawa: Instytut Pedagogiki, 1983

Projekty badawcze

 • "TALIS 2008 i 2013" - międzynarodowy projekt OECD badający nauczycieli i dyrektorów szkół. Kierownik krajowy projektu w latach 2007-2015
 • „Edukacja dla wszystkich” (Education for All - koordynacja w skali świata przez UNESCO). Członek polskiego zespołu, 1999 - 2000
 • „Scenario Project” - dotyczący strategii kształcenia zawodowego (koordynacja CEDEFOP, UKIE, Uniwersytet w Amsterdamie). Członek polskiego zespołu, 1998-2000
 • "Dostęp do edukacji w Polsce" - koordynacja UNDP. Członek zespołu, 1998
 • "Małe szkoły w Polsce" - koordynacja UNDP. Członek zespołu, 1999
 • "Rozwój obszarów wiejskich" - koordynacja UNDP. Członek zespołu, 2000
 • „System edukacji po reformie: wnioski i rekomendacje” - koordynacja: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Warszawskim (grant Banku Światowego). Członek zespołu, 1998-1999
 • „Modern Trends and Actors In Education". Członek międzynarodowego zespołu (Grupa Wyszehradzka - Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) - wspólne podstawy polityki oświatowej, 1995-1996

Współpraca międzynarodowa

 • Od 2012 roku członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Planowania Oświaty (ISEP, USA)
 • Wykłady dla studentów i doktorantów w ramach programu Socrates (Finlandia, 2001)
 • Udział w warsztatach naukowych na temat planowania sieci szkolnej – w Międzynarodowym Instytucie Planowania Oświaty (IIEP, UNESCO) w Paryżu (1999)
 • Staż naukowy w ramach programu „Hospitality Scheme” w Oxfordzie (Nuffield College) dotyczący nierówności oświatowych (1992)
 • „Korespondent narodowy” przy Radzie Europy do spraw szkolnictwa ponadpodstawowego w Polsce (z siedzibą w Warszawie), delegowany przez MEN (1993-1995)
 • Udział w zagranicznych konferencjach, na ogół z referatami na sesjach plenarnych (od początku lat dziewięćdziesiątych)

Pełnione ważne funkcje

 • 2005 - 2012 prodziekan ds. nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • 2010 - 2012 kierownik Katedry Polityki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • 2005 - 2012 przewodniczący Rady Programowej Wydawnictwa Trans Humana (przy Wydziale PiP UwB)
 • 1995 - 2010 kierownik Zakładu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale PiP UwB
 • 1985 - 1986 kierownik pracowni „Badania warunków rozwoju systemu oświaty” w Instytucie Badań Pedagogicznych
 • 1976 -  1982 kierownik Zakładu Ekonomiki Oświaty w Instytucie Pedagogiki (obecnie IBE)

 

prof. dr hab. Rafał PIWOWARSKI
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…