EN

Rebizant Monika

Stanowisko:       asystent

Jednostka:         Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

E-mail:               mgoral@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • magister pedagogiki zdolności i nformatyki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2008)

Zainteresowania naukowe

 • Zdalna edukacja (e-learning, b-learning): metodyka i dydaktyka;
 • Edukacja informatyczna na każdym etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia i szkoła wyższa);
 • Funkcje i rola pedagoga szkolnego;
 • problematyka pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości.

Najważniejsze publikacje

 • M. Góral, Praca z uczniem zdolnym z wykorzystaniem e-learningu, [w:] Środowisko edukacyjne uczniów zdolnych, (red.) M. Jabłonowska, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa, 2013.
 • M. Góral, Trening twórczości z komputerem, "Edukacja Pomorska", CEN Gdańsk, nr 57-58, marzec-czerwiec 2013.
 • M. Góral, E-learning czyli nauka bez granic, [w:] Materiały XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Europejczyk twórcą cywilizacji rozwoju i postępu, (red.) A. Góralski, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, Warszawa, 2013.
 • M. Góral, Znaczenie przerw międzylekcyjnych i wycieczek szkolnych dla rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów zdolnych, [w:] Wokół problematyki zdolności Tom 2, (red.) J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa, 2011
 • M. Góral, J. Wiśniewska, Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela, Operon, Gdynia, 2011
 • M. Góral, Festiwal Nauki i Uniwersytet Dzieci – przykłady projektów rozwijających twórczy i intelektualny potencjał dzieci i młodzieży, [w:] Filozofia i pedagogika twórczości - głowne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia, (red.) J. Łaszczyk,Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa, 2011
 • M. Góral, Prawo komputerowe w społeczeństwie sieciowym [w:] Oblicza Internetu (Re)definiowanie Sieci, (red.) M. Sokołowski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Elbląg, 2010
 • M. Góral, Różni a jednak tacy sami. Europejska społeczność w programie eTwinning [w:] Materiały pokonferencyjne z XII Międzynarodowej Konferencji PTU Wymiary społeczne postawy uniwersalistycznej. Europa wspólnotą wspólnot, (red.) A. Góralski,Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, Warszawa, 2010 
 • M. Góral, Sympozja uczniowskie – propozycja twórczego opanowania wiedzy i umiejętności [w:] Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, (red.) J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa, 2009

Projekty badawcze

 • Wykonawca projektu badawczego Skuteczność dydaktyczna e-learningowego wspomagania edukacji informatycznej studentów

Współpraca międzynarodowa

 • Współorganizatorka cyklu międzynarodowych konferencji naukowo-metodycznych dotyczących ucznia zdolnego:
 • I Międzynarodowa Konferencja Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji,
  18.09-19.09.2008 r., APS;
 • II Międzynarodowa Konferencja Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji,
  25.09-26.09.2009 r., APS;
 • III Międzynarodowa Konferencja z tego cyklu Uczeń zdolny i twórczy w środowisku szkolnym,
  22.09-23.09.2011, APS.

Pełnione ważne funkcje

 • Metodyk praktyk studenckich w projekcie „Dobre praktyki – Dobrzy nauczyciele – Skuteczna szkoła”.
 • Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • Sekretarz Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • ekonomia,
 • komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji,
 • turystyka,
 • siatkówka,
 • kuchnia,
 • kino,
 • teatr
mgr Monika Rebizant
30-11-2018

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cy…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C