EN

Siwicki Marek

Stanowisko:     starszy wykładowca

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Medialnej

Email:              sima15@wp.pl

 

Kariera naukowa i zawodowa

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie (2012)
 • Magister wychowania fizycznego, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Gdańsku (1980)         
 • Dziennikarz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1987).

 

Z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie związany od roku 2013. Wcześniej, bo w roku 2005 podjął pracę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie gdzie m.in. prowadził ćwiczenia z przedmiotów zawodowych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Wykładał na Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zanim zajął się nauką, zdobywał doświadczenie i wiedzę o mediach pracują w „Gazecie Olsztyńskiej”. Od początku lat dziewięćdziesiątych był dziennikarzem i redaktorem „Gazety Wyborczej” w Olsztynie. W TVP 1. prowadził programy publicystyczne „Rondo” oraz „Stop”. W Radiu Zet był korespondentem z Olsztyna, zaś w Radiu Olsztyn redagował i prowadził autorską audycję „Popołudnie ze sportem”, mając także stały felieton w audycji „Magiel polityczny”. Publikował w miesięczniku Press. W tracie pracy w mediach interesował się głównie tematyką społeczną oraz sportową.

Zainteresowania

 

Jego zainteresowania oscylują wokół mediów, pedagogiki oraz kultury fizycznej, a naukowy namysł koncentruje nad holistycznym ujmowaniem rozwoju adolescenta -  zanurzonego w zmediatyzowanej i zmedializowanej codzienności. Alarmuje o przewidywanie konsekwencji życia wśród cyberzagrożeń - cybewypalenia choćby. Z umiarem pedagoga usiłuje wskazywać kierunki i sposoby alternatywnych zachowań wobec lenistwa ruchowego i nicnierobienia.

 • Pedagogika medialna i społeczna
 • Nowe media - ich miejsce i znaczenie w edukacji
 • Gatunki dziennikarskie, aksjologia i etyka mediów
 • Komunikacja społeczna
 • Dziennikarstwo specjalistyczne
 • Media w edukacji fizycznej i zdrowotnej
 • Wychowawcze i kształcące wartości kultury fizycznej

Działalność badawcza i publikacje

 

Jego dysertacja doktorska jest jedną z nielicznych w Polsce o tematyce żeglarskiej oraz jego roli kształcącej i wychowawczej w ujęciu pedagogicznym i historycznym.  Celem podjętych badań była geneza oraz działalność młodzieżowych ośrodków żeglarskich na Warmii i Mazurach, które podejmowały rozległą działalność w środowisku, organizując ją dla celów wychowawczych.

 • Edukacyjna działalność młodzieżowych ośrodków  żeglarskich na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989. Studium historyczno-pedagogiczne. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski; recenzenci: prof. dr hab. Józef Górniewicz – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. dr hab. Waldemar Moska – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

 

Jest autorem pięciu książek. Czarodziej wiatru to kilkanaście wywiadów z Karolem Jabłońskim, jednym z najlepszych sterników świata, w których - wychowany nad Tałtami oraz jeziorem Czos, a wyedukowany w mrągowskiej szkole mistrzostwa sportowego w żeglarstwie, relacjonuje etap po etapie swoje dokonania sportowe i wybory życiowe. Przystanie ciepłych wiatrów to opowieść o młodych żeglarzach, którzy rozpoczęli przygodę sportową w ośrodkach wodnych nad jeziorami i nadal żeglarstwo jest dla nich pasją życia. Plakat naukowy. Narzędzie informacji i upowszechniania wiedzy jest pozycją ważną dla studentów oraz początkujących naukowców, bo zawiera wiele o tym jak sformułować temat do wyeksponowania na plakacie naukowym oraz jak go zgodnie z wymogami naukowymi opracować i atrakcyjnie zaprezentować. Kolejna książka to: Między stadionem a brzegiem jeziora, jest zbiorem tekstów o akademickim wychowaniu fizycznym i sporcie w Olsztynie i tamtejszym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z lat 1950-2015. Ostatnia zaś powstała we współpracy z dr Sylwią Galanciak i dr. Jakubem Czarkowski: Na krawędzi. Szkoła przed ekranem (2017)

 • Siwicki M. (2004), Czarodziej wiatru. Rozmowy z Karolem Jabłońskim, Olsztyn: WIT.
 • Siwicki M. (2014), Przystanie ciepłych wiatrów. Przyczynek do dziejów żeglarstwa na Warmii i Mazurach, Olsztyn: ERZET, rec. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, prof. UWM Olsztyn, dr hab. Jerzy Urniaż, prof. OSW Olsztyn.
 • M., Czarkowski J. (2015), Plakat naukowy. Narzędzie informacji i upowszechniania wiedzy. Warszawa: „Nowoczesne Mazowsze” Mazowiecka Fundacja Społeczna, rec. dr. hab. Józef Bednarek, Prof. APS Warszawa.
 • Siwicki M. (2016), Między stadionem a brzegiem jeziora. Olsztyn: Wydawnictwo UWM Olsztyn, rec. dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS, Warszawa.
 • Galanciak S., Siwicki M., Czarkowski J. (red.)(2017), Na krawędzi - szkoła przed ekranem, rec.  dr hab. prof. UKSW Barbara Galas, dr hab., prof. UKSW Piotr Drzewiecki,  Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.

 

Zainteresowania naukowe koncentruje na szeroko pojętej kulturze fizycznej, a dociekania kieruje na badania interakcji pomiędzy przekazem medialnym w prasie, radiu, telewizji i filmie, a działaniami edukacyjnymi na rzecz kultury fizycznej i zdrowotnej w świecie pełnym zagrożeń związanych z brakiem aktywności ruchowej, ale i pokusami złudnie pożytecznej oferty świata wirtualnego. Zależności owe, wyłuskuje w toku procesu badawczego z wykorzystaniem kilku dyscyplin sportu - między innymi żeglarstwa, szukając wskazówek do praktyki pedagogicznej i wykorzystywania mediów, jako nowoczesnego i niezbędnego elementu w działaniach edukacyjnych na rzecz zdrowia. Na przykład:

 • Siwicki M. (2014), Zachowania zdrowotne jako warunek uzyskania życiowych efektów, Medyczne Zeszyty Naukowe nr. 2, Warszawa: Uczelnia Warszawska im Marii Skłodowskiej Curii.
 • Siwicki M., Galanciak S. (2015), Pożytki z medialnego nokautu, czyli o brutalnej walce dzieci na dorosłej gali sportu. Szkice Humanistyczne tom XIV, nr.4 (vol.36), Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.
 • Siwicki M., Galanciak S. (2015), Mundial jako święto. Wychowawcze i integracyjne aspekty wydarzenia medialnego. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej nr.3 (49), Warszawa: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie.
 • Siwicki M., Galanciak S. (2015), Sport i film z festiwalem telewizyjnych filmów sportowych w tle, Szkice Humanistyczne tom XV, nr. 1-2 (vol. 37), Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa.
 • Siwicki M. (2015), Manowce bierności fizycznej, a człowiek zaplątany w Sieć, [w:] J. Bednarek, A. Andrzejewska (red), Cyberprzestrzeń Człowiek Edukacja, Dylematy społeczności cyfrowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Siwicki M.(2015), Zew oceanu a żeglarski styl życia. Implikacje do praktyki pedagogicznej (z tradycją w tle). Szkice Humanistyczne. Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.
 • Siwicki M., Galanciak S. (2015), Mistrz i uczeń. Rozmowy w foyer, film dokumentalny (14’51 min.), Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
 • Siwicki M. (2015), Po co dookoła świata? Granice ludzkich możliwości w narracji żeglarza pływającego samotnie, [w:] Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne (red) Jaronowska S., Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • Siwicki M. (2016), Kształcić i wychowywać fizycznie [w:] Siwicki, G. Dubielski (red.) Między stadionem a brzegiem jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Siwicki M. (2016), Obowiązek wychowania fizycznego na wyższych uczelniach [w:] Siwicki, G. Dubielski (red.), , Między stadionem a brzegiem jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Siwicki M. (2016), O najlepszych żeglarzach słów kilka [w:] Siwicki, G. Dubielski (red.) Między stadionem a brzegiem jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Siwicki M. (2016), Przegląd wydawnictw o sporcie i wychowaniu fizycznym [w:] Siwicki, G. Dubielski (red.), Między stadionem a brzegiem jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Siwicki M. (2017), Trawersowanie Heraklesa. Eskapistyczne wizje aktywności fizycznej a umiar pedagoga [ w:] A. Ciążela & S. Jaronowska (red.) Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Siwicki M. (2017), Film dokumentalny z konferencji naukowej  [w:] S. Galanciak, M. Siwicki, J. Czarkowski ( red.) Na krawędzi - szkoła przed ekranem, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Siwicki M. (2017), Wstęp [w:] S. Galanciak, M. Siwicki, J. Czarkowski (red.) Na krawędzi - szkoła przed ekranem, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, s. 7-11. (Stron 227, ISBN 978-83-66010-01-7)

 

Jego pasją są dociekania historyczne, a wśród pierwszych publikacji stricte naukowych są m. in. te o dziejach żeglarstwa lodowego.

 • Siwicki M. (2007), Z dziejów żeglarstwa lodowego na Mazurach (1945- 1951), „Szkice Humanistyczne”, tom VII, nr. 1-2, Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa.
 • Siwicki M. (2008), Wyścig z diabłem. Czyli o rekreacyjnym żeglowaniu po lodzie [w:] „Cudowne manowce?”, Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie [red:] Wojciech Muszyński. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Siwicki M.(2008), Próba wykorzystania ślizgu lodowego Monotyp XV w Sporcie i rekreacji osób niepełnosprawnych, [w:] J. Migasiewicz, E. Bolach., „Aktywność Ruchowa Osób Niepełnosprawnych”t.3, Wrocław. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu .
 • Siwicki M. (2009), Przyczynek do dziejów żeglarstwa lodowego na Mamrach i Święcajtach, Studia Angerburgika t. 15, Węgorzewo: Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
 • Siwicki M. (2009), Początki żeglarstwa lodowego w Polsce (1919-1939) [w:] J. Urniaż (red.), Szkice z historii sportu i sprawności fizycznej, Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa.
 • Siwicki M.(2011), Między sztuka a rekordem. Ewolucja zainteresowania żeglowaniem po lodzie, Szkice Humanistyczne, tom XI, nr. 1-2, Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa.
 • Siwicki M. (2015), Wychowanie fizyczne człowieka, który sam siebie stworzył. Aleksander Kamiński o Henryku Jordanie [w:] J. Czarkowski (red), Kręgi na wodzie, Warszawa: Nowoczesne Mazowsze.
 • Siwicki M.(2015), Powojenne początki aktywności żeglarskiej harcerzy na Warmii i Mazurach do 1960 roku, [w:] Wychowanie przez specjalności harcerzy Warmii i Mazur, Olsztyn, Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w Olsztynie.
 • Siwicki M. (2015), „Baza” Mrągowo – szkołą młodych żeglarzy (1950-1989) [w:] J.M. Garbula i inni (red), Oświata na Warmii i Mazurach. Konteksty historyczne współczesne, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Działalność popularyzatorska

 

Jest współorganizatorem i prowadzącym cykliczne spotkania z naukowcami na tematy ich książek.

 • I SPOTKANIE Z AUTOREM. Spotkanie z dr hab., prof. APS Franciszkiem Szloskiem na temat jego książki: Tożsamość pedagogiki w kontekście przemian systemowych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w warszawie, Warszawa: 12 kwiecień 2016.
 • II SPOTKANIE Z AUTOREM. Spotkanie z prof. dr. hab., Bogusławem Śliwerskim na temat jego książki: „Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w warszawie, Warszawa: 3 listopad 2016.
 • III SPOTKANIE Z  Spotkanie z prof. dr. hab. Bogusławem Milerskim i prof. dr hab. Maciejem Karwowskim, na temat ich książki: Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie,  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Warszawa 27  kwietnia 2017.
 • IV SPOTKANIE Z  Spotkanie z prof. dr. hab. Anna Odrowąż Coates, na temat jej książki: Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w warszawie, Warszawa: 31 maja 2017.

 

Jest też współorganizatorem ogólnopolskich konferencji o tematyce medialnej, odbywających się cyklicznie, a zainicjowanych i realizowanych  przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS.

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne – konsekwencje osobowe i społeczne i kulturowe, Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Warszawa 24 kwietnia 2014.
 • II  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne – mistrz i uczeń w cyfrowym świecie, Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa: 25 maja 2015.
 • III  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne –Wielkie otwarcie? Otwarta nauka i edukacja, Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa: 2 czerwca 2016.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne: Dydaktyka cyfrowa – poza granice wyobraźni, Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa: 6-7 czerwca 2017.  

 

Jest autorem ponad 4000 artykułów prasowych, kilkudziesięciu felietonów i audycji radiowych i telewizyjnych. Wiele z nich dotyczy tematyki wychowawczej i kształcącej w sporcie, a w żeglarstwie w szczególności i ma charakter popularno-naukowy. Oto niektóre z nich:

 • Złote ślizgi, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 2.02. 1995 r., s. 24.
 • Znak równości, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn 4.09. 1998 r., s. 11.
 • Czekał tatka latka, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 9.12.1998 r., s. 12.
 • Między oceanem a lodem jeziora, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 8.12.1998 r., s. 12.
 • Radni chcą strzelać, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 13.01.1999 r., s. 8.
 • Dziubiele zabite deskami, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 11.08.1999 r., s. 12.
 • Gołą stopą za motorówka, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 20.08.1999 r., s.16.
 • Marchewka w mrowisku, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 27.10.1999 r., 12.
 • Karol wodny i lodowy, 29.12.1999 r., s.12.
 • Grypa w wiosce, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 24.10.2000 r., s. 12.
 • Czarodziej wiatru „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z, 23.12. 2000 r., s.20.
 • Trochę mrozu do szczęścia, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 5.02. 2002 r., s. 12.
 • Przystań w dzierżawę, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 26.02. 2002 r., s. 12.
 • Teraz Kacper, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 27.08. 2002 r., s. 10.
 • Homary, kaczka i melodie twardziela, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 24.12. 2002 r., s. 20.
 • Nieoczekiwana zmiana miejsc, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 27.02. 2003 r., s. 8.
 • Trzaski nad atrapą, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 21.03. 2003 r., s. 12.
 • Czterech do Finna, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 27.06.2003 r., s. 16.
 • Dom sternika, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 19.072003 r., s. 12.
 • Trzynastka do weryfikacji, nie zmieniać reguł…, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 30.09. 2003 r., s. 12.
 • Sterowanie nieco egzotyczne, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 17.10.2003 r., s. 16.
 • Miasto w zieleni, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 29.11. 2003 r., s. 12.
 • Po głowie deszcze dzwoni…, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 24.12.2003 r., 16.
 • Karol z Carlosem płyną razem, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 10.03.2004 r., s.12.
 • Przylot lodowego ptaka, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 15.03.2004 r., s. 16.
 • To był głupi żart, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 25.03.2004 r., s. 8.
 • Tam, gdzie świat radośnie kolorowy, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 12.07.2004 r., s. 6.
 • Pukał mistrz razy kilka, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 27.09. 2004 r., s. 2.
 • Rekin sentymentalny, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 27.12. 2004 r., s. 11.
 • Po wodzie i lodzie, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 29.12.2004 r., s.8.
 • Sygnet między sznurkami, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 3.01. 2005 r., 7.
 • Dodatki zimne i gorące, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 25.02. 2005 r., s. 12.
 • Mały domek nad jeziorem, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 23.03. 2005 r., s. 2.
 • Syndykaty głodnych, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn z 24.03. 2005 r., s. 8.

Hobby i pasje

 

Krainę Wielkich Jezior Mazurskich przemierza, kiedy tylko może i na czym się da, by latem z wody, a zimą z bojera patrzeć na dobrze znane zakątki. Z równą pasją wędruje też po Tatrach - najchętniej szlakami generała Mariusza Zaruskiego. W teatrze siada zawsze w pierwszym rzędzie, a filmy ogląda w kinie. Fotografuje. Ma słabość do klimatów społecznych dwudziestolecia międzywojennego oraz latania dużymi samolotami. Śpiewa w zespole wokalnym  „APSolutni”, afiliowanym od 2017 roku przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od roku 2016 prowadzi założone przez siebie Kino ”Świt”, gdzie prezentowany jest repertuar, uwzględniający głównie filmy zrealizowane podczas zajęć ze studentkami i studentami. 

 

dr Marek Siwicki
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…