EN

Smolińska-Theiss Barbara

Stanowisko:    profesor zwyczajny

Funkcja:          Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

 

Kariera naukowa

 • 2015: tytuł naukowy profesora nauk społecznych
 • 1993: stopień doktora habilitowanego, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 • 1980: stopień doktora, Wydział Pedagogiczny , Uniwersytet Warszawski

 

Zainteresowana naukowe

 • społeczno-pedagogiczne problemy dziecka i dzieciństwa,
 • praca socjalna z dzieckiem i rodziną,
 • nierówności społeczne,
 • relacje: dziecko – rodzina – szkoła,
 • pedagogika Janusza Korczaka

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 • Korczakowskie narracje pedagogiczne, wyd. 2, Kraków 2015, Wyd. Impuls 
 • Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa 2014, Wyd. APS
 • (red). Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie;  The Year of Janusz Korczak 2012. There are no Children, there are people (wersja dwujęzyczna). Warszawa 2013. Rzecznik Praw Dziecka, ss. 503

Rozdziały w monografiach i artykuły:

 • Dzieci – najbiedniejsza grupa społeczna. "Pedagogika Społeczna" 2016, nr 4
 • Dzieci z dobrych rodzin – nieprzerwana pępowina. W: Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych. Red. K. Segiet, Poznań 2015, Wyd. UAM s. 117-129;
 • Korczakowskie źródła praw dziecka: prawo naturalne, prawo natury, prawidła życia. W: Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze). Red. S. L Stadniczeńko, Warszawa 2015, s. 21-35, Wyd. Rzecznik Praw Dziecka
 • Pedagogika społeczna w Polsce z perspektywy zjazdów pedagogicznych. „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 2 s. 39-53
 • Funkcja opiekuńczo-wychowawcza szkoły: relikt przeszłości czy współczesne wyzwanie. „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 3 s. 127-147  
 • Z tradycji badań nad nierównościami edukacyjnymi – od społecznych przyczyn powodzeń i niepowodzeń szkolnych do współczesnych badan nad zróżnicowaniem w oświacie. W: Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji. Red. A. Gromkowska-Melosik, M. J. Szymański, Poznań 2014, Wyd. UAM

 

Projekty

 • Niemiecko-polski projekt badawczy: Projekt europejski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9.2: Podniesienie aktywności i jakości kształcenie zawodowego Katholische Universität Eichstätt  (2012 - 2015)
 • Rok Janusza Korczaka – działanie i badanie, projekt społeczno- edukacyjny pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka

 

Współpraca międzynarodowa

 • wieloletni członek niemiecko-polskiej grupy zajmującej się badaniami nad edukacją działającej pod kierunkiem prof. dra hab. M. Szymańskiego
 • członek międzynarodowego ruchu korczakowskiego, propagatorka idei korczakowskiej (wykłady na temat pedagogiki Korczaka w wielu krajach Europy i Azji)

 

Funkcje

 • Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
 • Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka

 

prof. dr hab. Barbara SMOLIŃSKA-THEISS
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego