EN

Solak Adam

Stanowisko:   profesor nadzwyczajny APS

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

E-mail:          solak.adamo@gmail.com

 

Kariera naukowa

 • 2005, doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina pedagogika, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • 1997, doktor nauk teologicznych, Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
 • 1987, magister nauk teologicznych, Instytut Teologiczny w Tarnowie, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie

 

Zainteresowania naukowe

 • pedagogika pracy w konstelacji personalistycznej,
 • pedagogika społeczna
 • andragogika

 

Najważniejsze publikacje

 • (2016) Praca i rodzina [w:] M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakiewicz, A. Solak, Pedagogika rodziny. Podejście systemowe, WSSE, Gdańsk, ss. 699-721
 • (2016) Edukacja Zawodowa i Ustawiczna (red. z Nella Nyczkało), APS, Instytut Oświaty Pedagogicznej Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Warszawa
 • (2014) Education and Upbringing in Theory and Practice (red. z K. Dziurzyński), HPE, South Jordan, USA,
 • (2010) O społeczeństwie, wychowaniu i pracy  w myśli Kard. Stefana Wyszyńskiego, Oficyna Wydawnicza Brzesko, Warszawa
 • (2010) W kręgu wychowania i pracy (red. z L. Marszałek), Oficyna Wydawnicza Brzesko, Warszawa
 • (2010) Praca i bezrobocie w kontekście funkcjonowania rodziny, WSP, Warszawa
 • (2008) Miłość i sprawiedliwość w pracy ludzkiej, [w] Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia (red. R. Gerlach), UKW, Bydgoszcz, ss. 142-147
 • (2007) Dialog międzypokoleniowy jako warunek pracy twórczej, [w:] Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI (red. Z. Wiatrowski, K. Ciżkowicz), LEG, Włocławek, ss. 225-232
 • (2005) Prawa dziecka w kontekście wychowawczym (red.), Biblos, Tarnów
 • (2005) Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka. Studium współzależności, UKSW, Warszawa

 

Współpraca międzynarodowa

 • Redaktor naczelny Polsko – Ukraińskiego Rocznika Naukowego Edukacja Zawodowa i Ustawiczna

 

Pełnione ważne funkcje

 • Redaktor naczelny Polsko – Ukraińskiego Rocznika Naukowego Edukacja Zawodowa i Ustawiczna
 • Członek Rady Naukowej, Labor et Educatio, Instytut Pracy Socjalnej w Krakowie
 • Członek Rady Redakcyjnej Czasopisma Naukowego, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wyd. Naukowe UP im. KEN w Krakowie
 • Redaktor tematyczny (filozofia pracy) w: Szkoła Zawód Praca, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • poezja,
 • sztuka
dr hab., prof. APS Adam SOLAK
12-06-2019

Szkolenie dla pracowników badawczo-dydaktycznych - 25 czerwca

Zapraszamy na szkolenie pracowników badawczo-dydaktycznych APS w dniu 25 czerwca, w godz. 13.00 - 15.00, Aula A
13-06-2019

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL!

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL! pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – laureaci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
30-05-2019

Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej

Międzynarodowa konferencja: „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej” 10-12 czerwca 2019, SARP, ul. Foksal 2, Warszawa