EN

Strutyńska Elżbieta

Stanowisko:   adiunkt

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki
                     Zakład Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania

E-mail:           estrutynska@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2012: doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • 2001: magister administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe

 • dydaktyka szkoły wyższej, pedagogika pracy, pedeutologia,
 • mobbing w środowisku pracy.

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 • Strutyńska, E. (2014). Mobbing wśród nauczycieli. Zakres i uwarunkowania. Radom: Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, ss.208.

Rozdziały w monografiach:

 • Strutyńska, E. (2013). Czynniki o charakterze podmiotowym i sytuacyjnym warunkujące występowanie mobbingu w środowisku nauczycielskim. W: E. Musiał, M. Bednarska (red.), Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza. Przemiany, nowe znaczenia (s. 477-493), T.2, Kraków: Impuls.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Strutyńska, E. (2016). Nauczyciel w roli ofiary? O uwarunkowaniach mobbingu w środowisku szkolnym. Psychologia Społeczna, 3(38), 297-309.
 • Strutyńska, E., Gralewski, J. Lebuda, I. (2016). Obciążenia zawodowe nauczycieli a klimat organizacyjny w szkołach ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych. Studia z Teorii Wychowania, 2(15), 137-155.
 • Strutyńska, E. Lebuda I., Gralewski J. (2015). Ewaluacja ewaluującego: inwentarz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Założenia teoretyczne i właściwości psychometryczne. Ruch Pedagogiczny, 4, 43-60.
 • Strutyńska, E., Tłuściak-Deliowska, A., Dernowska, U. (2014). Szkoła w perspektywie organizacyjnej. Przegląd wybranych typologii kultur organizacyjnych.  Zarządzanie i Edukacja, 94, 63-85.
 • Zamarian, A., Strutyńska, E.,  (2014). Edukacja tanatologiczna w świetle badań opinii studentów. Studia z Teorii Wychowania, 1(8), 133-154.
 • Strutyńska, E. (2013). Mobbing wśród nauczycieli a kultura organizacji – relacja z badań. Kwartalnik Pedagogiczny, 4(230), 125-143.

 

Projekty badawcze

 • Grant NCN (kierownik projektu): Relacje pomiędzy definiowaniem roli, poczuciem skuteczności i jego źródłami u nauczycieli w późnym etapie kariery, data wniosku 25-10-2017, data zakończenia 25-10-2018, 2017/01/X/HS6/00944, w realizacji

 • Grant APS (wykonawca): Percepcja edukacji tanatologicznej wśród studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich: znaczenie i czynniki różnicujące. Kierownik w Instytucji: Zamarian Agnieszka,  data rozpoczęcia 26-04-2016, data zakończenia 24-04-2017, BSTP 11/16-I, zakończony.

 • Grant APS (kierownik projektu): Organizacyjne uwarunkowania doświadczania bycia ofiarą mobbingu w zawodzie nauczyciela szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej, data wniosku 01-10-2014, data zakończenia 01-10-2015, BSTP 10/14-I, zakończony.

 

Współpraca międzynarodowa

 • PROGRAM ERASMUS+  STA 2016/2017 -wyjazd dydaktyczny

 

Pełnione ważne funkcje

 • opiekun studentów (rok akademicki 2016/2017).

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • turystyka rowerowa,
 • muzyka,
 • teatr.
dr Elżbieta STRUTYŃSKA
30-11-2018

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cy…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C