EN

Tłuściak - Deliowska Aleksandra

Stanowisko:       adiunkt

Jednostka:         Instytut Pedagogiki, Katedra Dydaktyki

E-mail:              adeliowska@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2012: doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 2009: magister pedagogiki specjalnej, dyscyplina: pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Zainteresowania naukowe

 • zjawisko dręczenia rówieśniczego i jego szkolne uwarunkowania
 • klimat i kultura szkoły

 

Najważniejsze publikacje

 • Tłuściak-Deliowska A. (2016), Retrospektywne spojrzenie na przemoc rówieśniczą w szkole, Kultura i Edukacja, nr 3, s. 11-32
 • Tłuściak-Deliowska A. (2016), School Experiences Retrospectively: Relationship between Recall of Bullying Experiences and Perception of Schools by Pedagogy Students, The New Educational Review, vol. 43, no.1, 167-178.
 • Tłuściak-Deliowska A., Dernowska U., (2016), Kultura współpracy w szkole w percepcji nauczycieli szkół gimnazjalnych. Studia Edukacyjne, nr 40, s. 127-148.
 • Tłuściak-Deliowska A., (2015), Nauczyciel a przemoc rówieśnicza wśród uczniów, Ruch Pedagogiczny, 3, 155-171.
 • Dernowska U., Tłuściak-Deliowska A., (2015), Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, pp. 154.
 • Tłuściak-Deliowska A., Dernowska U., (2015), Principal’s behaviors and job satisfaction among middle school teachers, The New Educational Review, vol. 39, no. 1, 215-225.
 • Tłuściak-Deliowska A., (2014), Interwencja rówieśników w sytuacji dręczenia szkolnego. Rola czynników kontekstowych. Implikacje praktyczne. Studia Edukacyjne, nr 32, s. 303-320.
 • Tłuściak-Deliowska A. (2014), O wykorzystaniu i użyteczności analizy sieci społecznych w badaniu przemocy rówieśniczej w szkole. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3(67), 147-159.
 • Tłuściak-Deliowska A. (2014), Klimat szkoły jako przedmiot badań. Wątpliwości i wyzwania. RuchPedagogiczny, 4, 141-152.
 • Tłuściak-Deliowska, A. (2013). Deklaracje postaw wobec przemocy rówieśniczej wśród gimnazjalistów. Psychologia Rozwojowa, 18/3.

 

Projekty badawcze

 • Kierownik projektu „Dręczenie szkolne z perspektywy uczniów” (2016-2017)
 • Główny wykonawca w projekcie „Kultura szkoły a osiągnięcia dydaktyczne uczniów – studium porównawcze dwóch szkół gimnazjalnych” (2015-2016)
 • Kierownik projektu „Doświadczenia studentów kierunków pedagogicznych związane z przemocą rówieśniczą w szkole a aktualne postawy wobec zjawiska dręczenia szkolnego” (2014-2015)
 • Główny wykonawca w projekcie „Adaptacja i weryfikacja narzędzi do badań wybranych elementów kultury szkoły” (2013-2014)
 • Kierownik projektu „Przekonania normatywne grupy rówieśniczej a deklarowane zachowanie uczniów w sytuacjach znęcania się (bullyingu) w szkole” (2012)

 

Współpraca międzynarodowa

 • Od 2016: współpraca z Prof. Dr Mourad Ali Eissa (The AREES University, USA). Efektem współpracy jest redagowanie czasopisma naukowego The International Journal of Psycho-Educational Sciences
 • 2014: Erasmus Staff Exchange Programme – Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt, Belgia
 • Od 2013: współpraca z Prof. Stevem Gruenertem (Indiana State University, USA) w zakresie badań dotyczących kultury szkoły

 

Pełnione funkcje

 • Od 2017: Członek Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN
 • Od 2013: Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP; Oddział Warszawski), członek Komisji Rewizyjnej
 • Członek redakcji Journal of Psychological Sciences (od 2015) oraz The International Journal of Psycho-Educational Sciences (od 2016)
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej WNP APS (2014-2015, 2015-2016)
 • Doradca studentów WNP APS (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)
 • Członek Zarządu Fundacji EDUSA (od 2016)

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • podróże małe i duże
 • literatura kryminalna i sensacyjna
dr Aleksandra Tłuściak-Deliowska
20-04-2018

„Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie”

IV Konferencja „Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie" Dnia 27.04.2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się konferencja „Europejski Dzień Logoped…
18-10-2017

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej.
06-04-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - WYSTAWY

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa prof. WIESŁAWA BIEŃKUŃSKIEGO pt. Skaza (Galeria APS przy ul. Szczęśliwi…