EN

Theiss Wiesław

Stanowisko:     profesor zwyczajny

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Katedra Socjologii Edukacji

 

Kariera naukowa

 • 1999: tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
 • 1990: stopień doktora habilitowanego, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 • 1980: stopień doktora, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

 

Zainteresowania naukowe

 • teoria, metodologia i dzieje pedagogiki społecznej,
 • socjalizacja i wychowanie w skrajnych warunkach społeczno-politycznych,
 • edukacja i animacja w środowisku lokalnym,
 • pamięć społeczno-kulturowa: konteksty edukacyjne,
 • życie i dzieło Janusza Korczaka

 

Najważniejsze publikacje

Monografie autorskie

 • Radlińska, wyd. 2, Warszawa 1997, Wydawnictwo Akademickie „Żak”
 • Dzieci syberyjskie. Dzieje polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919-1921, Warszawa 1991, Uniwersytet Warszawski (dodruk 1992)
 • Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno-politycznych, wyd. 2, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”
 • 50 lat Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 1957-2007, Warszawa 2007, Pedagogium
 • (współautor Teruo Matsumoto) Dzieci syberyjskie. Pomoc Japonii dla dzieci polskich z Syberii, 1919-1922, Warszawa 2009, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Biblioteka Fundacji im. Takashimy
 • Troska i nadzieja. Działalność społeczno-wychowawcza ks. Henryka Szumana na Pomorzu w latach 1908 – 1939, Toruń 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek

Redakcja i współredakcja monografii zbiorowych (m.in.)

 • (red.) Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie „Żak”
 • (współred. Bohdan Skrzypczak) Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Warszawa 2006, Centrum Aktywności Lokalnej
 • (współred. Wioleta Danilewicz) Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości, t. 2, Warszawa 2014, Wydawnictwo Akademickie „Żak”

 Opracowanie źródeł (m.in.)

 • (wstęp, posłowie, opracowanie redakcyjne) Janusz Korczak, Jak kochać dziecko, wyd. 5, Warszawa 2006, Wydawnictwo Santorski

Artykuły w monografiach i czasopismach

 • (2017), Wanda Wyrobkowa-Pawłowska: życie jako służba społeczna, „Pedagogika Społeczna”, nr 1, s. 67-82
 • (2017), Udział Heleny Radlińskiej w europejskim ruchu społeczno-pedagogicznym (1918 – 1939), „Society Register”, nr 1 (1), s. 153-166; DOI: http://dx.doi.org/10.14746/sr.2017.1.1.13
 • (2017) Listy Jana Hulewicza do Ryszarda Wroczyńskiego z 1959 r., „Przegląd Historyczno-Oświatowy” nr 3-4, s. 44 -69, DOI: http://dx.doi.org/10.17460/2017.3_4.03
 • (2016), Solidarność globalna i zadania edukacji (Czytając Baumana), W: Z. Babicki M. Kuleta-Hulboj (red.), Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, s. 17-36
 • (2016), Dzieci – ofiary II wojny światowej (1939-1945). Szkic do zbiorowego portretu. [toż w jęz. ang.] Children Victims of World War II (1939 – 1945). A sketch for collective portrait, w: Wojtek Sawa (red.), The Wall Speaks. Voices of the Unheard. Ściana mówi. Głosy niesłyszanych, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Stalowa Wola, npg. (ok. ½ ark. wyd.)
 • (2016), Węgrów: miejsce pamięci. Uwagi po 25 latach, „Pedagogika Społeczna”, nr 3 s. 75-108
 • (2016), (współautor. T. Pilch) Ryszard Wroczyński 1909 – 1987. W: Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, S – Ż. Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816 – 2016. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 504-516
 • (2016), (współaut. M. Mendel) Pamięć i miejsce in potentia: o mieście pełnym; [toż w jęz. ang.] Memory and place in potentia: on the complete city. „Pedagogika Społeczna”, nr 1, s. 53-80

 

Pełnione funkcje

 • Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w kadencjach: 2003-2006, 2007-2011, 2012-2014, 2015 – obecnie
 • Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Sekcja I Nauki Społeczne i Humanistyczne w kadencjach: 2011-2012, 2013-2016
 • Redaktor naczelny kwartalnika "Pedagogika Społeczna" (od 2014 r.)
prof. dr hab. Wiesław THEISS
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…