EN

Uryga Danuta

Stanowisko:   profesor APS w Katedrze Polityki Edukacyjnej

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Polityki Edukacyjnej

E-mail:           danutau@aps.edu.plKariera naukowa

 • doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2014), Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii – stopień uzyskany na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002).
 • magister filozofii – tytuł uzyskany na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996).


Zainteresowania naukowe

 • Polski system oświaty.
 • Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego.
 • Społeczność lokalna.
 • Edukacja na terenach wiejskich.
 • Uspołecznienie w oświacie.
 • Socjologia kultury.

 

 Najważniejsze publikacje

 • D. Uryga, Zmierzch publicznej oświaty samorządowej, Pedagogika Społeczna 2017/1;
 • D. Uryga, E. Gozdowska, Rada Oświatowa w opiniach władz samorządowych i środowisk związanych z lokalną edukacją – raport z badania, Łódź: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2016;
 • D. Uryga, Uległość oświaty. Michela Houellebecqa wizja europejskiej przyszłości, Ruch Pedagogiczny 2016/1;
 • D. Uryga, Od uspołecznienia do prywatyzacji – dwa nurty opinii na temat przekazywania przez samorząd lokalny szkół innym podmiotom. W: R. Pęczkowski (red.) Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej. Seria: „Oblicza małej szkoły w Polsce i na świecie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
 • D. Uryga, Szkoła środowiskowa – koncepcja pedagogiczna w objęciach polityki, „Pedagogika Społeczna” 2015/4
 • D. Uryga, M. Wiatr, Quasi-szkoły – nowe przedsięwzięcia rodzicielskie na obrzeżu systemu oświaty, „Pedagogika Społeczna” 2015/3
 • D. Uryga, System edukacji jak pomnik funkcjonalizmu, Forum Oświatowe 2014/2
 • E. Gozdowska, D. Uryga, Rada szkoły. Między ideą a społeczną praktyką. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2014
 • D. Uryga, „Mała szkoła” w środowisku wiejskim. Socjopedagogiczne studium obywatelskich inicjatyw, Wydawnictwo APS, 2013

 

Projekty badawcze

 • 2013 – członek zespołu w projekcie badawczym Karta nauczyciela jako przedmiot debaty publicznej (grant APS)
 • 2015 – kierownik studium badawczego Rada oświatowa w opiniach władz samorządowych i środowisk związanych z lokalną edukacją (zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS).
 • 2015 – kierownik projektu badawczego: Lokalne systemy edukacji – studium sześciu gmin (grant APS)

Pełnione ważne funkcje

 • Od roku 2012 członek Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych.
 • Od 2016 r. członek Senatu APS;
 • Od 2017 redaktor prowadzący kwartalnika "Pedagogika Społeczna"
 • Od 2016 członek Rady Fundacji Innowacji Edukacyjnych "Mała Szkoła"

 

dr hab. Danuta Uryga
30-11-2018

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cy…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C