EN

Wiatr Marta

Stanowisko:    adiunkt

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

E-mail:           mwiatr@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2009 – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, praca doktorska nt. Rodzicielstwo społecznie naznaczone –  stygmatyzacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Studium porównawcze Polska, Niemcy, USA. Promotor: prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss,
 • 2001 – magister pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

 

Zainteresowania naukowe               

 • rodzina w perspektywie pedagogiki społecznej,
 • przemiany współczesnego rodzicielstwa,
 • środowisko rodzinne i szkolne,
 • procesy stygmatyzacji, marginalizacji i normalizacji
 • niepełnosprawność jako zjawisko społeczne,
 • systemy wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Publikacje

 • Wiatr M. (2015), Konteksty refleksyjności współczesnych rodziców, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Nr 3(71), s. 71-82
 • Wiatr M. (2015), Miejsce rodziców w systemie wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym [w: ] Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań. Tom 2. Redakcja naukowa Bożena Chrostowska, Magdalena Dymowska, Magdalena Zmysłowska Wydawnictwo UWM, Olsztyn .
 • Uryga D., Wiatr M. (2015), Quasi-szkoły  –  nowe  przedsięwzięcia  rodzicielskie  na  obrzeżu  systemu oświaty, „Pedagogika społeczna”, nr 3, s. 213-228.
 • Wiatr M. (2015), Kategoria „środowisko” w badaniach nad rodziną w polskiej pedagogice społecznej – tradycja i nowe kierunki, „Pedagogika społeczna”, nr 2, s. 101-110.
 • Wiatr M. (2014) Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – rodzicielstwo między stygmatyzacją a wsparciem, [w:] Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania, (red.) Józefa Brągiel, Beata Górnica, Opole, 99-108.
 • Wiatr M. (2013), Przemiany refleksyjności współczesnych rodziców, Przegląd Pedagogiczny, nr 2, ss. 9-16
 • Wiatr M. (2013). Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, 2013 nr 2(48), s. 7-22.
 • Wiatr M. (2013), Pädagogen zwischen Lernen und Arbeitssplatz – Studenten, Praktikanten, Auszubildende, Mitarbeiter, [w:] Übergänge in die Hochschule und aus der Hochschule in den Arbeitsmarkt Chancen, Probleme, Verläufe unter den Bedingungen der Studienstrukturreformen in Deutschland und Polen Studien zur International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswissenschaft, [Hrsg.] Hans Döbert, Mirosław S. Szymański Band 17 Münster/New York/München/Berlin
 • Wiatr M. (2009),  Analiza tekstu, w: E. Różycka, (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie "Żak": Warszawa,
 • Wiatr M. (2008), Rodzicielstwo społecznie naznaczone – stygmatyzacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 2008 nr 1, s 69-84.

 

Projekty badawcze

 • 2014-2015 – Rodzicielstwo jako proces uczenia się (BSTP 9/14 Rodzicielstwo jako proces uczenia się)
 • 2013-2014 - Rodzina jako środowisko uczące się (BST6/13-I Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej)
 • 2004 r. – stypendium badawcze – Humboldt Universitӓt w Berlinie (DAAD)
 • 2003-2007 Rodzicielstwo społecznie naznaczone (w ramach BW)
 • 2003 – półroczne stypendium naukowo-badawcze – Indiana University Bloomington

 

Współpraca międzynarodowa

 • 2005 – stypendium DAAD - pobyt naukowo-badawczy FU Berlin, Niemcy
 • 2003 – stypendium w ramach umowy bilateralnej UW i IUB - pobyt naukowo-badawczy  IU Bloomington, USA
 • 2001 – dwumiesięczny  staż w Norymberdze
 • 2000 – półroczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Carl von Ossietzky Universitӓt w Oldenburgu

 

Pełnione ważne funkcje

 • Od 2005-2012r. Członek Zarządu Fundacji im. M. Grzegorzewskiej

 

 Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • filmy dokumentalne o tematyce społecznej,
dr Marta WIATR
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…