EN

Wolan- Nowakowska Mariola

Stanowisko:   profesor nadzwyczajny

Funkcja:         kierownik studiów podyplomowych
                     Doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

E-mail:           wolan@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2014 - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (2000 – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii );
 • magister pedagogiki (1995 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach; Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim);
 • magister psychologii (1995 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii);
 • dyplom nauczyciela nauczania początkowego (1990 – Studium Nauczycielskie w Zgierzu)
 • studia podyplomowe: Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (2008 - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie we współpracy   z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 • trener treningu interpersonalnego; trener umiejętności psychospołecznych (2010 - Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenerska I i II stopnia).

Zainteresowania naukowe

 • rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • funkcjonowanie zawodowe a życie rodzinne;
 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju zawodowego młodzieży niepełnosprawnej.

Najważniejsze publikacje

 • (2013) Młodzież w sytuacji planowania kariery zawodowej. Badania porównawcze uczniów z dysfunkcją narządu ruchu i pełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • (2012) System orientacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży z niepełnosprawnością. W: E. Wojtasiak, M. Wolan-Nowakowska (red.). Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 45-62.
 • (2012). Specyfika diagnozy w pracy doradcy zawodowego z osobami niepełnosprawnymi. W: E. Wojtasiak, M. Wolan-Nowakowska (red.). Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 62-77.
 • (2010).  Rola rodziny w funkcjonowaniu psychospołecznym osoby niepełnosprawnej. W: E. Zasępa (red.). Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich - w teorii i w badaniach.  Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,  394-400.
 • (2009). Niepełnosprawność a rozwój zawodowy dzieci   i młodzieży. W: A. Bogucka-Kocka, J. Kocki (red.). Wybrane problemy rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, 243-251.
 • (2009). Konstruowanie przyszłości jako element procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. W: M. Wolan-Nowakowska (red.). Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych: ku możliwościom przeciw ograniczeniom.  Kraków: Wydawnictwo
 • (2009). Osoba niepełnosprawna w rodzinie jako istotny obszar pracy doradcy zawodowego. W: M. Wolan-Nowakowska (red.). Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych: ku możliwościom przeciw ograniczeniom.  Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 127-135.

Projekty badawcze

 • Rozwój zawodowych zachowań jednostki ludzkiej (Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki 2001);
 • Funkcjonowanie zawodowe a życie rodzinne (Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki 2003-2005);
 • Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju zawodowego młodzieży niepełnosprawnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej 2006-2009);
 • Przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej. Badania porównawcze uczniów z dysfunkcją narządu ruchu i pełnosprawnych (Akademia Pedagogiki Specjalnej 2010-2013).

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • turystyka górska,
 • pszczelarstwo i ogrodnictwo.

 

dr hab., prof. APS Mariola Wolan - Nowakowska
13-11-2018

Dr hab. Kazimierz Frieske uhonorowany odznaką Primus in Agendo

Dr hab. Kazimierz Frieske z Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS, został uhonorowany odznaką Primus in Agendo.
09-11-2018

SWFiS i AZS na 100-lecie odzyskania niepodległości

Delegacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubu Uczelnianego AZS APS złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
21-09-2018

Finisaż wystawy malarstwa - Wioleta Rzążewska - Niepozory

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza na finisaż wystawy malarstwa - Wioleta Rzążewska - Niepozory, we czwartek, 15.11.2018, o godz. 13.30, G…