EN

Zagrodzka Alicja

Stanowisko:      adiunkt 

Jednostka:        Instytut Pedagogiki, Katedra Historii Wychowania

Email:               alaza@aps.edu.pl


Kariera naukowa

 • 2011: doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 2003: studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych – pomoc dziecku i rodzinie”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • 1993: magister historii, specjalność archiwistyczna, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Zainteresowania naukowe

 • historia kultury średniowiecznej i renesansowej, a zwłaszcza XV-wieczne szkolnictwo włoskie
 • metodyka nauczania historii wychowania na kierunkach pedagogicznych
 • komunikacja międzyludzka, a zwłaszcza dobry kontakt rodziców i nauczycieli z dziećmi
 • wspieranie dziecka w sytuacji konfliktu małżeńskiego rodziców
 • dzieje rozwodów w Polsce

 

Najważniejsze publikacje

 • Zagrodzka A., Vittorino da Feltre – pedagog z XV wieku, Neriton, Warszawa 2014.
 • Zagrodzka A., Włoskie biografie z XV w. Problemy interpretacyjne, w: Historia. Interpretacja. Reprezentacja, red. M. Żmudzka-Brodnicka, M. Brodnicki, J. Serkowska-Mąka, Gdańsk 2012, s. 63-92.
 • Zagrodzka A., Vittorino da Feltre, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 3-4 (2011), s. 5-33.
 • Zagrodzka A., Opinie o Jagiellonach w traktacie De institutione regii pueri, „Kwartalnik Historyczny" 2005 (2), s. 29-47.

Projekty badawcze

 • W latach 2012-2014 zrealizowała w APS samodzielny projekt badawczy, którego rezultatem było wydanie monografii Vittorino da Feltre – pedagog z XV wieku.
 • W 2013 r. zrealizowała w APS samodzielny projekt badawczy Twórczość pedagogiczna Pietra Paola Vergeria Starszego i jej recepcja w Polsce w XV wieku.
 • W latach 2008-2010 zrealizowała grant promotorski MNiSW „Vittorino da Feltre – pedagog z XV wieku”.
 • W latach 2006-2007 zrealizowała w APS samodzielny projekt badawczy „Pedagogika opiekuńcza Vittorina da Feltre”.

 

Współpraca międzynarodowa

 • Od 2006 roku jest w stałym kontakcie z historykami włoskimi, prowadzącymi badania nad XV-wieczną kulturą włoską, a od 2009 roku – ze szkołą im. Vittorina da Feltre działającą w Feltre.

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • pomoc dla rodziców i nauczycieli w nabywaniu kompetencji i umiejętności wychowawczych: ukończyła kurs w Ośrodku Rozwoju Edukacji dla realizatorów programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (część 1 w 2012 roku, część 3 w 2016 roku), prowadzi warsztaty dla rodziców i pedagogów według tego programu oraz według programu autorskiego, obejmującego także sferę duchową („Błogosławmy dzieciom”). Specjalizuje się w prowadzeniu takich warsztatów dla rodziców, którzy są w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Udziela indywidualnych konsultacji pedagogicznych. Pisze artykuły poradnikowe w czasopismach dla rodziców („Twoje Dziecko”, „Przedszkolak”) i na stronach internetowych (http://blog.bajkowa.tv/empatia/ dostęp: 26.01.2016; http://blog.bajkowa.tv/jak-uczyc-dzieci-wyrazania-uczuc/ dostęp: 26.01.2016)
 • drama, taniec i baśnie oraz wykorzystanie ich w pracy z dziećmi i młodzieżą: w 2012 roku uczestniczyła w projekcie „Terpsychora do szkół”, przygotowującym do różnych form pracy z ciałem; prowadzi zajęcia dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, wykorzystując elementy dramy, improwizacji taneczno-ruchowej i terapii baśnią.
 • duchowość chrześcijańska, zwłaszcza ignacjańska i karmelitańska; programy rozwoju duchowego: „12 kroków dla chrześcijan – wreszcie żyć” i „Strumienie życia”.
dr Alicja ZAGRODZKA
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…