EN

Zamarian Agnieszka

Stanowisko:   adiunkt

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Podstaw Pedagogiki
                     Zakład Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania

E-mail:           agaszewczak@interia.pl

 

Kariera naukowa

 • 2012: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 2002: magister pedagogiki specjalnej, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Zainteresowania naukowe

 • kulturowe wzorce śmierci,
 • współczesne postawy wobec śmierci i ich edukacyjne implikacje,
 • edukacja tanatologiczna: podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne

 

Najważniejsze publikacje

 • Zamarian, A. (2017). Inwentarz Wzorca Śmierci Odwróconej – założenia teoretyczne i właściwości psychometryczne. Kultura i Edukacja , nr 1. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 133-150.
 • Zamarian, A. (2016). Edukacja tanatologiczna w perspektywie ideologii konsumpcji (s. 113-122). W: Flatow-Kaleta E., Majchrzak N. (red.). Patologie edukacji: Ideologia, polityka, biurokracja. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 • Zamarian, A. (2016), Edukacja tanatologiczna – dialog o śmierci w procesie pozyskiwania (samo)rozumienia, w: Pedagogika dialogu. Dialog jako droga rozumienia i samorozumienia, pod red. D. Jankowskiej i M. Grzelak-Klus, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 122-130.
 • Zamarian, A. (2015), Edukacja ku dojrzałej recepcji fenomenu śmierci. Humanistyczny wymiar edukacji tanatologicznej, w: Studia z Teorii Wychowania, t. VI:, nr 4 (13), s. 69-80.
 • Zamarian, A. (2015), Dojrzała recepcja fenomenu śmierci jako wyzwanie pedagogiczne, w: Człowieka w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, pod red. S. Jaronowskiej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 389-407.
 • Zamarian, A., Strutyńska, E. (2014), Edukacja tanatologiczna w świetle badań opinii studentów, w: Studia z Teorii Wychowania, t. V:, nr 1 (8), s. 133-154.
 • Zamarian, A. (2014), Prawo dziecka do śmierci we współczesnej cywilizacji zachodniej, w: Pedagogika dialogu. Wokół pedagogii Janusza Korczaka, pod red. D. Jankowskiej, Wydawnictwo Akademii pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014, s. 237-245.

 

Projekty badawcze

 • Percepcja edukacji tanatologicznej wśród studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich: znaczenie i czynniki różnicujące, kierownik projektu (BSTP 11/16 – I);
 • Zakres uobecniania się wzorca śmierci odwróconej w świadomości studentów oraz wybrane czynniki różnicujące, kierownik projektu (BSTP 5/14 – I).

 

Współpraca zagraniczna

 • program ERASMUS+ STA - wyjazd dydaktyczny

 

Pełnione funkcje, aktywności naukowe oraz przynależność do stowarzyszeń naukowych

Przynależność do zespołów i stowarzyszeń naukowych:

 • Zespół Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (ZPO KNP PAN).

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • podróże,
 • ogrodnictwo,
 • literatura społeczno-obyczajowa
dr Agnieszka ZAMARIAN
30-11-2018

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cy…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C