EN

Gogacz Emilia

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: egogacz@aps.edu.pl

 

Kariera Naukowa:

   
 • 2013-2018 - Studia doktoranckie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

 • 24.06.2015 - Poznawanie i kształtowanie zachowań prospołecznych małych dzieci

 • 2010 – Stopień magistra pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Tytuł pracy mgr: Relacje międzypokoleniowe. Społeczno-edukacyjna rola dziadków.

 • 2009 - Stopień magistra psychologii, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów

  i Zarządzania

 • Tytuł pracy mgr: Postawy rodzicielskie, a cechy osobowości i satysfakcja z życia dziecka
  z uwzględnieniem jego płci i kolejności narodzin.

Zainteresowanie naukowe i publikacje

 • opieka, edukacja i wychowanie małych dzieci

 • wczesne zachowania prospołeczne dzieci

 • psychologia rozwojowa w aspekcie procesu uczenia się dzieci

Publikacje:

 • Gogacz, E. (2017). Komunikacja oparta na empatii jako płaszczyzna do budowania dialogu pomiędzy ludźmi W: Anna Mikler-Chwastek (red.) Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 161-172.

 • Gogacz, E. (2017). Wychowanie małego dziecka w domu, żłobku i przedszkolu. W: Anna Mikler-Chwastek (red.) Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu żłobku
  i przedszkolu.
  Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 165-181.

 • Gogacz, E., Zalewska, J. (2015). Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo  

   - Szkoleniowej Montessori „Inspiracje”. Szkoła Specjalna,1, s. 78-79.

 • Gogacz, E. (2014). Postawy rodzicielskie, a cechy osobowości dziecka – doniesienie z badań. W: I. Kust, J. Michalak –Dawidziuk (red.), Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym.  Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menadżerskiej, s. 349-369.

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2016/2017

 • Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania – metodyka

 • Wychowanie i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci

 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji

 • Żłobek i przedszkole – organizacja i działalność pedagogiczna

 • Wychowanie emocjonalne i społeczne dzieci w przedszkolu i szkole

 • Wychowanie i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – metodyka, poziom zaawansowany (1x15h) – semestr letni – studia niestacjonarne

 • Praktyki studenckie:

 • Praktyka pedagogiczno – dyplomowa w żłobkach - (40h)

 • Praktyka asystencko –pedagogiczna w żłobkach - (20h)

 • Praktyka asystencka w żłobkach i klubach malucha (50h)

 • Praktyka asystencko – pedagogiczna w przedszkolach ogólnodostępnych (20h)

 

 

mgr Gogacz Emilia
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…