EN

Gogacz Emilia

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: emilia.gogacz@wp.pl

 

Kariera Naukowa:

 

Wszczęcie przewodu doktorskiego (data, temat)

24.06.2015

Poznawanie i kształtowanie zachowań prospołecznych małych dzieci

 

Nazwa uczelni

 

 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Wydział

Wydział Psychologii

Kierunek

Psychologia

Data i rok ukończenia

26.10.2009

Stopień naukowy

magister

Tytuł pracy magisterskiej

 

 

„Postawy rodzicielskie, a cechy osobowości i satysfakcja z życia dziecka z uwzględnieniem jego płci i kolejności narodzin”

 

 

Nazwa uczelni

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Wydział

Wydział Nauk Pedagogicznych

Kierunek

Pedagogika

Data i rok ukończenia

11.10.2010

Stopień naukowy

magister

Tytuł pracy magisterskiej

 

 

„Relacje międzypokoleniowe. Społeczno-edukacyjna rola dziadków”

 

Zainteresowanie naukowe i publikacje

Obszar zainteresowań:

Rozwój społeczny dzieci

Psychologia rozwojowa w aspekcie procesu uczenia się dzieci

Wychowanie małego dziecka w domu i żłobku

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w okresie żłobkowym i przedszkolnym

Problematyka doktoratu:

W kręgu moich zainteresowań naukowych, badawczych i praktycznych jest rozwój zachowań prospołecznych małych dzieci z perspektywą ich kształtowania w procesie wychowania domowego, żłobkowego i przedszkolnego.

Publikacje:

Gogacz, E. (2014). Postawy rodzicielskie, a cechy osobowości dziecka – doniesienie z badań. W: I. Kust, J. Michalak –Dawidziuk (red.), Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym,  s. 349-369.  Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menadżerskiej

Gogacz, E., Zalewska, J. (2015). Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo    - Szkoleniowej Montessori „Inspiracje”. Szkoła Specjalna,1, s. 78-79.

 

Gogacz, E. (2017). Wychowanie małego dziecka w domu, żłobku i przedszkolu. Artykuł przyjęty do druku w monografii

Gogacz, E. (2017). Komunikacja oparta na empatii jako płaszczyzna do budowania dialogu pomiędzy ludźmi. Artykuł przyjęty do druku w monografii

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2016/2017

Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania – metodyka

Rozwój mowy w przedszkolu i szkole – metodyka

Wychowanie i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji

Żłobek i przedszkole – organizacja i działalność pedagogiczna

Wychowanie emocjonalne i społeczne dzieci w przedszkolu i szkole

Wychowanie i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – metodyka, poziom zaawansowany (1x15h) – semestr letni – studia niestacjonarne

 

Praktyka pedagogiczno – dyplomowa w żłobkach - (40h)

Praktyka asystencko –pedagogiczna w żłobkach - (20h)

Praktyka asystencka w żłobkach i klubach malucha (50h)

Praktyka asystencko – pedagogiczna w przedszkolach ogólnodostępnych (20h)

Gogacz Emilia
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.
18-01-2018

KONKURS im. Profesora Czesława Kupisiewicza

Zapraszamy wszystkich promotorów do uczestnictwa w konkursie i składania prac magisterskich studentów. Termin upływa 16 lutego.
13-12-2017

OSPAR

XXII już przegląd artystyczny OSPAR odbywający się tradycyjnie w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jak zwykle był pełen niezwykłej radości życia! Grudniowa imp…