EN

Jelinek Jan Amos

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

 

E-mail: jajelinek@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych (2013)
 • stopień zawodowy magistra w zakresie pedagogiki specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,Wydział Nauk Pedagogicznych

Zainteresowania naukowe

 • badanie dziecięcego sposobu rozumowania dla wyprowadzenia wskazówek do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (szczególnie zjawisk fizycznych i przyrodniczych),
 • poznawanie procesu nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych przez dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • poznawanie procesu nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych przez dzieci uzdolnione matematycznie,
 • badanie procesu nabywania wiadomości i umiejętności podczas korzystania z programów multimedialnych.

Najważniejsze publikacje

 • J. A. Jelinek, Uczenie się matematyki przez uczniów klasy pierwszej podczas korzystania z programów multimedialnych, Ruch pedagogiczny 3/2013, s. 181-194. 
 • J. A. Jelinek, Jakość nauczania przyrody. Wiedza przyrodnicza studentów jako wyznacznik jakości kształcenia w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, Forum Akademickie 12/2014, s. 54-56
 • J. A. Jelinek, Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4/2014, s. 49-55
 • J. A. Jelinek, Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola nr 7-8.166-167/2015, s. 78-82
 • A. Jelinek, Uczenie się matematyki przez dzieci korzystające z multimedialnych programów komputerowych oraz Dziecko i technika. Rozumowanie dzieci na temat zjawiska elektryczności [w:] „Children in the postmodern world. Culture – Media – Social Inequality”. Praca zbiorowa pod redakcją Hanny Krauze-Sikorskiej, Michała Klichowskiego, Anny Basińskiej. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu 2013. Recenzent: Prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka.
 • J. A. Jelinek, Edukacja medialna małego dziecka - (bez)błędnie realizowana konieczność [w:] M. Kotarba-Kańczugowska (red.) „Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012. (recenzja naukowa: dr hab. W. Hajnicz, dr hab. E. Kulesza), s. 107-127.
 • J. A. Jelinek, The meaning of colour in flat linear construction arranged by 6 years old children [in:] eds. Ewa Swoboda and Jan Guncaga “Child and Mathematics”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, 42-52. ISBN 978-83-7338-473-6.

Projekty badawcze

 • Projekt badawczy pt. „Jak dzieci uczą się czytać podczas korzystania z komputerowego programu multimedialnego”. Koordynator (2014-2015)
 • Projekt badawczy własny pt. „Jak dzieci  uczą  się  matematyki  korzystając  z  komputerowych  programów  multimedialnych”. Koordynator (2010-2012)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Fotografia
dr Jan Amos Jelinek
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…