EN

Jelinek Jan Amos

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: jajelinek@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych (2013)
 • stopień zawodowy magistra w zakresie pedagogiki specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,Wydział Nauk Pedagogicznych

Zainteresowania naukowe

 • badanie dziecięcego sposobu rozumowania dla wyprowadzenia wskazówek do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (szczególnie zjawisk fizycznych i przyrodniczych),
 • poznawanie procesu nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych przez dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • poznawanie procesu nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych przez dzieci uzdolnione matematycznie,
 • badanie procesu nabywania wiadomości i umiejętności podczas korzystania z programów multimedialnych.

Najważniejsze publikacje

  1. J. A. Jelinek, Uczenie się matematyki przez uczniów klasy pierwszej podczas korzystania z programów multimedialnych, Ruch pedagogiczny 3/2013, s. 181-194. 
  2. J. A. Jelinek, Jakość nauczania przyrody. Wiedza przyrodnicza studentów jako wyznacznik jakości kształcenia w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, Forum Akademickie 12/2014, s. 54-56
  3. J. A. Jelinek, Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4/2014, s. 49-55
  4. J. A. Jelinek, Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola nr 7-8.166-167/2015, s. 78-82
  5. A. Jelinek, Uczenie się matematyki przez dzieci korzystające z multimedialnych programów komputerowych oraz Dziecko i technika. Rozumowanie dzieci na temat zjawiska elektryczności [w:] „Children in the postmodern world. Culture – Media – Social Inequality”. Praca zbiorowa pod redakcją Hanny Krauze-Sikorskiej, Michała Klichowskiego, Anny Basińskiej. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu 2013. Recenzent: Prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka.
  6. J. A. Jelinek, Edukacja medialna małego dziecka - (bez)błędnie realizowana konieczność [w:] M. Kotarba-Kańczugowska (red.) „Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012. (recenzja naukowa: dr hab. W. Hajnicz, dr hab. E. Kulesza), s. 107-127.
  7. J. A. Jelinek, The meaning of colour in flat linear construction arranged by 6 years old children [in:] eds. Ewa Swoboda and Jan Guncaga “Child and Mathematics”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, 42-52. ISBN 978-83-7338-473-6.

 

Projekty badawcze

 • Projekt badawczy pt. „Jak dzieci uczą się czytać podczas korzystania z komputerowego programu multimedialnego”. Koordynator (2014-2015)
 • Projekt badawczy własny pt. „Jak dzieci  uczą  się  matematyki  korzystając  z  komputerowych  programów  multimedialnych”. Koordynator (2010-2012)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Fotografia

dr Jan Amos Jelinek
07-12-2017

NAGRODZONE DYPLOMY 2016 - IEA

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy laureatek nagrody JM Rektora APS za najlepsze dyplom…
20-11-2017

Jubileusz Prof. Cz. Czabały

W piątek 24 listopada świętowaliśmy uroczyście 50-lecie pracy naukowej Profesora Czesława Czabały
29-11-2017

APS na Madagaskarze

Studenci III roku Psychologii Społeczności zorganizowali na terenie uczelni akcję APS na Madagaskarze. Projekt, koordynowany przez dr Annę Zajenkowską, miał na celu zapoznanie społeczeństwa akademicki…