EN

Kierzkowska Małgorzata

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Wczesnej Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: mkierzkowska@aps.edu.pl

 

 • 2015  - Doktor Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych,
 • 2003 - Magister Pedagogiki, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego,  specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

Moje zainteresowania naukowo - badawcze koncentrują się wokół:

 • problemów współczesnej rodziny, jej przemian, dysfunkcyjności, a także kierunków i form wsparcia
 • sytuacji dziecka we współczesnej rodzinie, obrazu jego dzieciństwa w warunkach globalizacji

Publikacje:

 • Kierzkowska Problemy dzieci wychowywanych w domach małego dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych [w:] Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu, red. A. Mikler  - Chwastek (2017)
 • Kierzkowska Trudności dzieci wynikające z zaniedbań środowiska rodzinnego [w:] Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci, red. A. Mikler - Chwastek (2017)
 • Kierzkowska Kształtowanie się dziecięcych marzeń - rozważania teoretyczne [w:] Alternatywne metody wspierające proces kształtowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy / Kust Izabella, Michalak-Dawidziuk J. (red. ), 2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, ss. 209 – 217
 • Kierzkowska Marzenia dzieci z Bałut. Konfrontacja luksusu centrum handlowego Manufaktura z warunkami życia w najbiedniejszej dzielnicy Łodzi, [w:] Kultura i Wychowanie, nr 10 Łódź 2015, ss. 63-84
 • Kierzkowska, Dobry program praktyk pedagogicznych jako kluczowy element praktycznego przygotowania do zawodu nauczyciela, [w:] (red.) D. Podgórska – Jachnik, Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, Łódź 2012,ss. 153-163
 • Kierzkowska, Realizacja innowacyjnego programu praktyk na kierunku nauczycielskim – doświadczenia i wnioski, [w:] (red.) D. Podgórska – Jachnik, Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, Łódź 2012, ss. 225-234
 • Kierzkowska, O samotności dziecka we współczesnym świecie, Kultura i Wychowanie nr 3, Łódź 2012 [online]
 • Kierzkowska, Subkultura jako “schronienie” dla Innego [w:] (red.) I Chrzanowska, B. Jachimczak, D. Podgórska – Jachnik, Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Trudy dorastania, trudy dorosłości, Łódź 2010, ss. 239-245

Pełnione funkcje:

 • Od 2017 roku Redaktor tematyczny międzynarodowego elektronicznego czasopisma „Kultura i Wychowanie”
 • 2016 Członek Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 2011 – 2015 Sekretarz redakcji międzynarodowego elektronicznego czasopisma „Kultura i Wychowanie”
 • 09.2011 – 30.11.2011 oraz 01.02.2012 - 30.06.2012
 • Koordynator realizacji praktyk w placówkach oświatowych – w ramach realizowanego przez Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 

dr Kierzkowska Małgorzata
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…