EN

Kierzkowska Małgorzata

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Wczesnej Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: mkierzkowska@aps.edu.pl

 

 

 • 2015  - Doktor Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych,
 • 2003 - Magister Pedagogiki, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego,  specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza

Moje zainteresowania naukowo - badawcze koncentrują się wokół:

 • problemów współczesnej rodziny, jej przemian, dysfunkcyjności, a także kierunków i form wsparcia
 • sytuacji dziecka we współczesnej rodzinie, obrazu jego dzieciństwa w warunkach globalizacji

 

 •  W 2015 roku obroniłam rozprawę doktorską  Marzenia dzieci z Bałut. Między biedą a luksusem napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńskiej.
 • Realizuję projekt badawczy pod tytułem: Dobrobyt materialny rodziny jako wyznacznik dziecięcych aspiracji i marzeń finansowany ze środków Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Publikacje:

 • Kierzkowska Problemy dzieci wychowywanych w domach małego dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych [w:] Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu, red. A. Mikler  - Chwastek (2017)
 • Kierzkowska Trudności dzieci wynikające z zaniedbań środowiska rodzinnego [w:] Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci, red. A. Mikler - Chwastek (2017)
 • Kierzkowska Kształtowanie się dziecięcych marzeń - rozważania teoretyczne [w:] Alternatywne metody wspierające proces kształtowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy / Kust Izabella, Michalak-Dawidziuk J. (red. ), 2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, ss. 209 – 217
 • Kierzkowska Marzenia dzieci z Bałut. Konfrontacja luksusu centrum handlowego Manufaktura z warunkami życia w najbiedniejszej dzielnicy Łodzi, [w:] Kultura i Wychowanie, nr 10 Łódź 2015, ss. 63-84
 • Kierzkowska, Dobry program praktyk pedagogicznych jako kluczowy element praktycznego przygotowania do zawodu nauczyciela, [w:] (red.) D. Podgórska – Jachnik, Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, Łódź 2012,ss. 153-163
 • Kierzkowska, Realizacja innowacyjnego programu praktyk na kierunku nauczycielskim – doświadczenia i wnioski, [w:] (red.) D. Podgórska – Jachnik, Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, Łódź 2012, ss. 225-234
 • Kierzkowska, O samotności dziecka we współczesnym świecie, Kultura i Wychowanie nr 3, Łódź 2012 [online]
 • Kierzkowska, Subkultura jako “schronienie” dla Innego [w:] (red.) I Chrzanowska, B. Jachimczak, D. Podgórska – Jachnik, Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Trudy dorastania, trudy dorosłości, Łódź 2010, ss. 239-245

Pełnione funkcje:

 • Od 2017 roku Redaktor tematyczny międzynarodowego elektronicznego czasopisma „Kultura i Wychowanie”
 • 2016 Członek Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 2011 – 2015 Sekretarz redakcji międzynarodowego elektronicznego czasopisma „Kultura i Wychowanie”
 • 09.2011 – 30.11.2011 oraz 01.02.2012 - 30.06.2012
 • Koordynator realizacji praktyk w placówkach oświatowych – w ramach realizowanego przez Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi projektu Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Wykaz przedmiotów i godzin zajęć w roku akademickim 2016/2017

 • Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym – 27 godzin
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne w przedszkolu – 15 godzin
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne w przedszkolu i szkole - 20 godzin
 • Seminarium dyplomowe 1 oraz seminarium 2 i złożenie pracy – 90 godzin
 • Wychowanie przedszkolne w systemie rodzynkowym - 50 godzin
 • Współpraca z rodzicami – 33 + 90 godzin
 • Współpraca z rodzicami i specjalistami w przedszkolu i szkole poziom zaawansowany – 15 godzin
 • Wychowanie i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – metodyka – 12 godzin
 • Praktyka pedagogiczna – dyplomowa w przedszkolach ogólnodostępnych – 2 tyg. (40 godz.)
 • Praktyka pedagogiczna – dyplomowa w klasach I-III szkoły podstawowej – 2 tyg. (40 godz.)

 

 

 

 

dr Kierzkowska Małgorzata
17-12-2018

Wyrazy współczucia

Profesorowi Czesławowi Czabale przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Córki Marty. Jesteśmy blisko z Panem
06-11-2018

POKÓJ BADAŃ NAUKOWYCH

POKÓJ BADAŃ NAUKOWYCH APS - pomieszczenie przeznaczone do pracy indywidualnej lub zespołowej związanej z badaniami naukowymi realizowanymi na rzecz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzews…
07-12-2018

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW APS serdecznie zapraszają pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na Spotkanie Wigilijne 19.12.2018, godz. 11.30 w Audytorium im. Janusza Korczaka.