EN

Lipiec Dorota

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Pracownia Logopedii

E-mail: dlipiec@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych (2008)
 • stopień zawodowy magistra pedagogiki specjalnej o specjalności logopedia, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (1999)

Zainteresowania naukowe

 • głos i mowa osób po laryngektomii,
 • dyslalia o rożnej etiologii,
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym.

Najważniejsze publikacje

 • Artykuł: „Wartość diagnostyczna wywiadu w badaniu logopedycznym
  osób po laryngektomii całkowitej”. W książce:  „Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii”, red. M. Kurowska, E. Wolańska.Towarzystwo Kultury Języka Sekcja Logopedyczna, Z Prac Towarzystwa Kultury Języka, tom XII, Warszawa 2015
 • Artykuł: „Znaki fonetyczne do zapisu zdeformowanych realizacji fonemów. Alfabet międzynarodowy i slawistyczny”, autorki: O. Jauer-Niworowska, I. Więcek-Poborczyk, D. Lipiec, J. Kwasiborska-Dudek, M. Golanowska. W książce:  „Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii”, red. M. Kurowska, E. Wolańska.Towarzystwo Kultury Języka Sekcja Logopedyczna, Z Prac Towarzystwa Kultury Języka, tom XII, Warszawa 2015
 • Książka: „Znaki fonetyczne do zapisu poprawnych i zdeformowanych realizacji fonemów języka polskiego w alfabetach międzynarodowym i slawistycznym”, autorzy: J.Porayski-Pomsta,
  J. Kwasiborska-Dudek, O. Jauer-Niworowska, D. Lipiec, I. Więcek-Poborczyk, M. Golanowska, A. Malinowska. Wydawnictwo Glottispol, Gdańsk 2013.
 • Artykuł: „Kryteria oceny jakości głosu i mowy przełykowej u osób po laryngektomii całkowitej”. W książce: „Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej” (str. 27-43), red. K. Kokot. Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012
 • Artykuł: „Rotacyzm” w opracowaniu „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym”. Wyd. Raabe, Warszawa 2012
 • Artykuł: „Korekcja rotacyzmu” w opracowaniu „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym”. Wyd. Raabe, Warszawa 2012
 • Książka: „Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część III. Ś, Ź, Ć, DŹ”, autorki: M. Golanowska, J. Kwasiborska, D. Lipiec, A. Sienniak, D. Emiluta-Rozya. Wyd. KOMLOGO, Gliwice 2011
 • Artykuł: „O współpracy stomatologa z logopedą – wskazówki praktyczne” (współautor Agnieszka Woźniak). W czasopiśmie „Gabinet dentysty praktyka”, wyd. Raabe, Warszawa, luty 2011
 • Artykuł: „Zrozumiałość mowy przełykowej – doniesienia z badań własnych” w Czasopiśmie Internetowym LOGOPEDA 1(7)/2009, pod redakcją Joanny Gruby i Krzysztofa Szamburskiego. Polski Związek Logopedów, Warszawa 2009
 • Artykuł: "Głos i mowa osób po laryngektomii". W książce: „Diagnoza i terapia w logopedii” (str. 147-160), red. J. Porayski-Pomsta. Towarzystwo Kultury Języka Sekcja Logopedyczna. Warszawa 2008
 • Artykuł: „Profilaktyka logopedyczna w świadomości rodziców dzieci w wieku przedszkolnym”. W książce: „Diagnoza i terapia w logopedii” (str. 204-217), red. J. Porayski-Pomsta. Towarzystwo Kultury Języka Sekcja Logopedyczna. Warszawa 2008
 • Artykuł: „Różnorodność stanu mowy w opóźnionym jej rozwoju” (współautor mgr Joanna Kwasiborska). W książce: „Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach” (str. 36-48). Książka opracowana przez Marię Przybysz-Piwkową i wydana przez DiG, Warszawa 2002

 

Projekty badawcze

 • 2004 – 2007 rok – indywidualny projekt badawczy nt.: „Porozumiewanie się pacjentów po laryngektomii całkowitej”
 • 2004-2006 rok - projekt badawczy nt.: „Opracowanie zapisu fonetycznego poprawnych
  i zdeformowanych realizacji fonemów w alfabetach fonetycznych międzynarodowym
  i slawistycznym”
 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
 • Charakter uczestnictwa: wykonawca projektu: 2001 rok – projekt badawczy nt.: „Efektywne wykorzystanie pseudoszeptu do uzyskiwania zrozumiałości mowy osób laryngektomowanych”
 • Kierownik projektu: prof. Zygmunt Pawłowski (Akademia Muzyczna)
 • Charakter uczestnictwa: wykonawca projektu (praca w zespole foniatryczno-logopedycznym)

 

Pełnione ważne funkcje

 • Opiekun Koła Naukowego Logopedii
dr Dorota Lipiec
17-12-2018

Wyrazy współczucia

Profesorowi Czesławowi Czabale przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Córki Marty. Jesteśmy blisko z Panem
06-11-2018

POKÓJ BADAŃ NAUKOWYCH

POKÓJ BADAŃ NAUKOWYCH APS - pomieszczenie przeznaczone do pracy indywidualnej lub zespołowej związanej z badaniami naukowymi realizowanymi na rzecz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzews…
07-12-2018

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW APS serdecznie zapraszają pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na Spotkanie Wigilijne 19.12.2018, godz. 11.30 w Audytorium im. Janusza Korczaka.